NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM
vypisuje výběrové řízení na pozici:
Manažer/ka provozu a grantování

Nadace Terezy Maxové dětem je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná podpora a pomoc opuštěným a znevýhodněným dětem v České republice. Nadace se řadí mezi nejvýznamnější charitativní subjekty a těší se vysoké důvěře veřejnosti.

Nadace hledá vhodné kandidáty pro pozici: Manažer/ka provozu a grantování.

Popis pozice:

  • Vedení a odpovědnost za řádný chod organizace, zejména pak bezvýhradné plnění všech jejích zákonných povinností v grantové oblasti.
  • Odpovědnost za efektivní a procesně správné grantování nadace. Zajištění koncepce grantování, grantové dokumentace, externích smluvních vztahů s partnery a průběhu celého grantového procesu.
  • Tvorba rozpočtu, zabezpečení styku s finančními institucemi a orgány státní správy, kontrola hospodaření nadace, stejně jako zajišťování přesných informací o rozdělených smluvních prostředcích a poskytování součinnosti externí účetní firmě.

Nabízíme:

  • Pestrou, smysluplnou a odpovědnou pracovní náplň
  • Možnost spolupráce na zajímavých projektech nadace
  • Příjemné pracovní prostředí a kolektiv
  • Příležitost k setkávání se se zajímavými lidmi - komunikace s významnými partnery a státními úřady.

V případě Vašeho zájmu, prosím posílejte své životopisy spolu s motivačním dopisem na adresu: info@terezamaxovadetem.cz , do 16. 7. 2010 (včetně).

Více o činnosti nadace se dozvíte na www.terezamaxovadetem.cz