Oblíbený divadelní festival, naplánovaný letos na dny od 21. června do 14. září, přinese i toto léto mnoho zajímavého. To nejlepší ze světového dramatu v podání nejlepších českých herců láká každoročně na Hrad tisíce lidí a letos tomu určitě nebude jinak.

Pražská část festivalu se navíc rozšiřuje o další scénu - kromě tradičního prostoru Nejvyššího purkrabství Pražského hradu se bude poprvé hrát také na nádvoří Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí 13, v sídle Hudební fakulty AMU.

Nejočekávanější novinkou je letos hra BOUŘE v režii Jakuba Korčáka s triem výtečných slovenských herců v úloze Prospera – Dušanem Jamrichem, Emilem Horváthem a Martinem Hubou. V roli otroka Kalibana uvidíme Jana Třísku, který v roce 2002 exceloval na slavnostech v legendárním Králi Learovi, a nyní se na festival vrací. Pražskou premiéru bude mít i česko-slovenské představení JAK SE VÁM LÍBÍ. V čarovné komedii z Ardenského lesa uvidíme Mariána Labudu, Ladislava Hampla, Martina Dejdara, Ondřeje Pavelku, Danicu Jurčovou a sestry Zuzanu a Soňu Norisovy.

Festival uvede i komedii VEČER TŘÍKRÁLOVÝ s Miroslavem Táborským a Lindou Rybovou a drama KUPEC BENÁTSKÝ s Bolkem Polívkou a Annou Polívkovou. Na programu zůstává i stále žádaný OTHELLO s Michalem Dlouhým, Lucií Vondráčkovou, Oldřichem Navrátilem a Janem Révaiem.

Celkem je letos plánováno 159 představení - 15 v Brně, 29 v Bratislavě a 115 Praze (z toho 82 v Nejvyšším purkrabství a 33 na nové pražské scéně, nádvoří Hudební fakulty AMU). Nejčastěji je letos na programu Bouře – titul je plánován na sedmapadesát letních večerů, následuje Othello (37x) a Kupec benátský (17x).

BOUŘE
Ostrov je plný melodických zvuků.
Potěší sluch, však neublíží, neboj.
Někdy mi kolem uší bzučí tisíc
nástrojů, někdy slyším tolik hlasů,
že uspí mě, třebaže jsem se právě
probudil. Ve snách pak vidím, jak z oblak
se ke mně snášejí poklady nebe,
a když se vzbudím, pláču, jak moc se mi
chce zase snít.

Kalibanův monolog v Bouři (překlad Martin Hilský)


Bouře, v originále The Tempest, je poslední velkou hrou Williama Shakespeara,“ říká překladatel Martin Hilský o titulu z roku 1611, odehrávajícím se na blíže neurčeném ostrově ve Středozemním moři.  „Lze ji pokládat za hru bilanční, za jakousi shakespearovskou divadelní summu, v níž se znovu objevují témata a motivy, které Shakespeara zajímaly po celý život,“ uvádí Hilský.
 
„Bouře je krásná hra se silnou poezií,“ říká režisér Jakub Korčák. „Bouře může být nazírána jako Shakespearova bilanční hra o síle a záludnosti divadla, může být čtena jako politická hra o kolonialismu a věčném mocenském boji, může být chápána jako absurdní modelové drama o historii světa a šíleného lidstva, které bloudí v zajetí klamu a sebeklamu.“

Po pěti letech od premiéry Krále Leara se tak na Shakespearovské slavnosti znovu vrací JAN TŘÍSKA. Ne ovšem jako král, ale jako otrok Kalibán (všimněte si podobnosti se slovem kanibal, rozhodně není náhodná!), prostoduchý divoch a dítě přírody, „obluda“, „netvor“ a „pihovatá zrůda“, jehož teprve Prospero a Miranda naučili lidskou řeč. „Kaliban sice neustále nadává a kleje, ale když na to přijde, opěvuje krásu svého ostrova jazykem ryzí poezie,“ říká Jan Tříska. „Jeho vroucí vyznání vlasti, ovládané v té chvíli mazanými vetřelci, je vlastně Kalibanův ‚Kde domov můj‘, jak jej v roce 1611 napsal William Shakespeare.“

Tříska postavu poprvé ztvárnil v angličtině, v roce 1989 v Tyron Guetrie Theatre v Minneapolis. Fascinující byl tehdy nejen jeho herecký výkon, ale i perfektně zvládnutá angličtina. V Bouři režiséra Jakuba Korčáka vystupuje Jan Tříska bez alternace. Během léta ho čeká  57 plánovaných představení.    

Reklama