Jelikož se na stránkách Ženy-in pravidelně seznamujeme s egyptským horoskopem, je podle mě správné trochu blíže poznat i jednotlivé egyptské symboly, které jsou nesmírně zajímavé, fascinující a opředené mýty.

Osobní setkání se skarabeem - posvátným egyptským broukem - jsme vám již zprostředkovali, nyní pro nadšené Egyptology v tomto psaní představíme její veličenstvo Sfingu. Pro mne osobně úžasné stvoření, které má jako skarabeus neskutečnou sílu a hlubokou mystiku, která starý Egypt z jedné části utváří a z další části doplňuje.

Podle Sarah Bartlettové nebyly starověký Egypt a Mezopotámie jen významné civilizace, ale rovněž vyspělé a mystikou prodchnuté kultury. Mnoho písemných památek, které nacházíme v egyptských pyramidách i mezopotamských zikkuratech, dokumentuje podrobný a mimořádně široký záběr tamních náboženství a mytologie. Ze zápisů na kamenných destičkách stejně jako v hieroglyfických textech na egyptských papyrech se můžeme přesvědčit, jak tyto dva dávné světy doslova jiskřily impozantními příběhy a velkolepými božstvy. 

sfinga

Sfinga. Už jen její jméno slibuje dobrodružství z jiných světů, nikdy se mi ve spojitosti se sfingou nevymaže obrázek z Nekonečného příběhu, kde v Sandonoriku dvě přísné sfingy hlídaly vstup do města…

Její podoba je nejčastěji ležící lví tělo s lidskou hlavou (podoba Faraona), ale existuje i několik sedících sfing. Kromě faraonských sfing existují i sochy sloužící k poctě různých božstev. Ty pak měly místo faraonovy hlavy na těle hlavu zvířete, které danému božstvu náleželo. Například k Amonově chrámu v Karnaku vede cesta, kterou lemují sfingy se lvím tělem a beraní hlavou.

Sfinga byla v Evropě velmi oblíbená, ale dostala se dokonce i do mytologie starověkého Řecka kde ji bohyně Héra poslala na horu Sfingio, aby se tam usídlila a dávala všem procházejícím hádanky.

Nejznámější a největší sfingou je však ta v Gíze na pobřeží Nilu.

Jedná se o vůbec největší a také zřejmě nejstarší sochu na světě. Je nositelkou tajemství a traduje se, že odpočítává lidský čas na zemi a zároveň symbolizuje ochranu ženy, která je nositelkou života.

Je bytostně spjatá s osudem naší civilizace a spousta lidí věří, že kdyby došlo k jejímu zničení, budeme zničeni i my. Sfinga v sobě spojuje sílu a ochranu s elementem ženy.

sfinga

Egyptské ženy jsou do dnešního věku legendami, mnoho bájí a příběhů se o život významných staroegyptských žen opírá. Egyptské královny či bohyně jsou důležitým článkem v historii celého světa i obyčejné ženy ve starém Egyptě ovšem měly více práv než jiné ženy té doby, vedly volnější život, mohly legálně dědit, vlastnit a spravovat majetek, volně uzavíraly půjčky, pronajímaly půdu a obchodovaly. Nemusely si na veřejnosti zakrývat hlavu, mohly se pohybovat bez doprovodu a nebyly nuceny se v domě pohybovat jen v určených prostorách... Většina egyptských žen se však vdávala mladá a svůj život obětovala rodině, i když podle dochovaných maleb a soch byly Egypťanky výjimečně krásné…

Čtěte také:

Reklama