Svátek svatého Valentýna se postupem času ujal takřka v celé západní kultuře jako svátek zamilovaných. Proč tomu tak ale je a kdo vlastně ten svatý Valentýn byl, to se dočtete v tomto článku...

Zajímá vás, proč lidé v zemích s křesťanskou tradicí slaví 14. února svátek zamilovaných? Může za to světec s trochu nejasnou historií – svatý Valentýn.

Kdo byl svatý Valentýn?

V polovině 3. století žil kněz jménem Valentýn. Byl to nejspíš urozený Říman, který dosáhl věhlasu díky svým léčitelským schopnostem. Díky Božímu požehnání měl dar léčit dnu a padoucnici a po čase se stal tak slavný, že se o něm doslechl urozený Atéňan Kraton. Kratonův syn trpěl na lůžku a nikdo ho nedokázal vyléčit, až - tušíte správně - přispěchal kněz Valentýn a vykonal svůj zázrak.

Křesťanství v té době nemělo zrovna na růžích ustláno, a proto bylo velkou poctou, že se Kraton a jeho přátelé nechali Valentýnem z vděčnosti pokřtít a stali se jeho žáky.

Claudiovo vězení

V Římě v té době vládl císař Claudius II. a když se doslechl o Valentýnových skutcích, rozhodl se, že kněze nechá zavřít. To by tak hrálo, aby někdo činil zázračná dobrodiní, že? A tak se i stalo, senátoři s císařem souhlasili a Valentýna nechali uvrhnout do žaláře a setnout. Jeho žáci pak tělo světce pochovali v kostele v Terni.

Jenže...

Máme tu další legendu, která říká, že Valentýn v žaláři nezemřel. Modlil se totiž tak vehementně za soudcovo obrácení na křesťanskou víru, že ten za ním do vězení přišel a přikázal mu: „Je-li tvůj Bůh opravdu jediný pravý, jak říkáš, ať skrze tebe ukáže svou moc a mé slepé dceři opět dá zrak.“

No, co Valentýnovi zbývalo. Nechal se dovést k soudcově dceři, přiložil dlaň na její oči a pomodlil se. A dívce se zrak navrátil. Soudce Asterius s celou rodinou uvěřili v sílu Valentýnova Boha a přestoupili na křesťanství. To se samozřejmě hned rozneslo po městě a zatím co křesťané slavili, pohané vzali soudcův dům útokem. Nebohého Valentýna vyvlekli ven a sťali mečem.

Ale...

Do třetice tu máme ještě jednu zajímavou Valentýnovu smrt. Legenda praví, že si císař chtěl pojistit své muže pro službu v armádě, a tak jim zakázal všechna zasnoubení i svatby. Ne, že by ženatí muži do války nesměli, ale moc se jim nechtělo, a když už je císař k válčení donutil, byli vojensky značně nevýkonní...

Byl tu ale jistý kněz Valentýn, který na císařův zákaz moc nedbal a dál vesele oddával zamilované páry. Císařská spravedlnost na sebe nenechala dlouho čekat - Valentýn byl odsouzen k trestu smrti. Rozsudek byl pak vykonán údajně 14. února roku 269.

Autorem první Valentýnky je sám svatý Valentýn

Před svou popravou napsal údajně kněz Valentýn milostný dopis jisté ženě. Tak vzniklo první valentýnské přání - tomu se říká láska až za hrob, co říkáte?

A ještě podotýkám, že celibát kněží byl v té době ještě v plenkách, byly sice již určité tendence k celibátu směřující, ale definitivní zákaz oddávání kněžích Římskokatolické církve zavedl až papež Inocenc II. roku 1139 a stvrdil Tridentský koncil v 16. století.

Téma dne 14. února 2012: Valenýnské rádio

Pošlete dnes zamilované přáníčko a vyhrajte dva balíčky Merci v hodnotě 500 korun!

Rřáníčka pro své partnery posílejte z adresy www.merciradio.cz, kde najdete návodnou šablonu pro jejich odesílání. Přáníčka ale neposílejte přímo vašemu miláčkovi, ale na náš redakční e-mail (viz níže). Do přáníčka nezapomeňte napsat, komu a za co píseň posíláte, a také svůj nick v magazínu ŽENA-IN.cz.

Z přáníček, které k nám do redakce během dneška (14.2.2012) přijdou do 16.00 hodin, vylosuji dvě čtenářky, které odměním výše zmíněným dárkem.

Nejkrásnější a nejoriginálnější přáníčka budu také uveřejňovat jako novinky v magazínu a k nim přikládat pěkné zamilované písničky dle redakčního výběru.

  • www.merciradio.cz
    (Pozor z této adresy neposílejte do redakce písnička ale jen přáníčky. Písnička by nepřišla během dnešního dne, proto ji pro vás tentokrát vybere redakce. To ale neznamená, že nemůžete ze stejné adresy posílat písničky na jiný den svému miláčkovi i nadále na jeho e-mail.)
  • Redakční e-mail (vykopírujte si): Redakce@zena-in.cz

Merci

Reklama