Technologický pokrok výrazným způsobem ovlivnil a zjednodušil výuku jazyků. S moderními technologiemi se setkáte v mnoha jazykových školách. Jejich cíl je jasný - zatraktivnit učení a napomoci snazšímu vstřebání látky.

Moderní pomůcky

Ať již jde o samouky či studenty kurzů a škol, vývoj jde stále vpřed. Setkat se můžeme s interaktivními tabulemi, e-learningovými kurzy, mobilními aplikacemi a řadou jiných moderních prvků. Většina nástrojů je založena na interaktivních učebních materiálech a trendem je podpora studia s osobním lektorem v kombinaci s online výukou

Skřivánek

Internet v hlavní roli

Jednoduchým nástrojem k procvičení jazyků je sledování videí z YouTube či webových stránek zahraničních médií. Sofistikovanější jsou e-learningové kurzy, jež se postupně stávají naprostým standardem. Studovat lze na zahraničních univerzitách i jazykových školách, které nabízejí řadu zajímavých doplňkových služeb. Výhodou je například systém rozpoznání hlasu, kdy je výslovnost studenta porovnávána s výslovností rodilého mluvčího, či 3D prezentace způsobu tvoření dané hlásky. Můžete si vyzkoušet virtuální konverzaci nebo dokonce autorsky nadabovat jakýkoliv film.

Jednou z možností online vzdělávání je také Skype výuka nabízející flexibilitu těm, kteří nemohou nebo nechtějí docházet pravidelně na kurzy. Studovat lze v podstatě kdykoliv a kdekoliv, vše záleží na domluvě mezi lektorem a studentem. Procvičovat je možné všechny dovednosti, zcela unikátní je především nácvik porozumění slyšeného slova a konverzace. Další výhodou takové výuky je fakt, že se lektoři mohou u jednoho kurzu střídat, a student tak má možnost vyzkoušet různé lektorské přístupy. Podobné možnosti nabízejí virtuální kurzy, takzvané webináře, jež fungují téměř totožně jako docházkové kurzy - účastníci se vidí, slyší, sdílejí stejné materiály – jen zůstávají v pohodlí domova či kanceláře.

Skřivánek

Důraz na zábavu

Při výuce jazyků platí, že čím více způsoby studenti nový jazyk vnímají, tím více si pamatují. Studie ukazují, že si pamatujeme 20 % z toho, co jsme slyšeli, 30 % z toho, co jsme viděli, 50 % z toho, co jsme slyšeli i viděli a 90 % z toho, co jsme sami udělali. Pokud tak kombinujeme osobní výuku s novými médii a technologiemi, docílíme nejen zábavnějšího, ale především efektivnějšího vzdělávání.  Jazykové kurzy plné pestrých aktivit a vlastní mobilní aplikaci nabízí jazyková škola Skřivánek se svou unikátní výukovou metodou Effecto. Zdarma si ji můžete vyzkoušet na ukázkové hodině v rámci Dnů otevřených dveří, které probíhají v týdnu od 8. září po celé České republice. Součástí ukázkové hodiny je unikátní seminář na téma „Jak se efektivně učit (nejen) cizí jazyk“.

Skřivánek

Další informace o výuce cizích jazyků najdete na:

Reklama