62eb6de067176cl.jpg
Foto: Shutterstock

O problematice zneužívání – sexuálního, mocenského i duchovního v církevním prostředí i mimo něj – informuje komunitní organizace Někdo Ti uvěří, která na svém Facebooku zveřejnila příspěvek o takzvaném groomingu. Jde o manipulativní taktiku, pomocí níž si agresoři vytvářejí se svými potenciálními oběťmi blízké vztahy a připravují si půdu pro sexuální útok. To, aby rodiče uměli grooming rozpoznat a naučili to i své děti, může mít stěžejní úlohu v prevenci sexuálního zneužívání.

Cílem groomingu je podle organizace umožnit zneužití a zabránit jeho odhalení tím, že si budoucí pachatel získá důvěru dítěte, škodlivé sexuální jednání vydává za normu, dítětem manipuluje, kontroluje ho a snaží se ho vyčlenit ze společnosti a z jeho bezpečného okruhu. Tato manipulativní technika má obvykle několik kroků a může probíhat osobně i online. Za 90 % zneužití dětí jsou zodpovědní lidé, kteří dítě znali.

Grooming začíná výběrem zranitelného dítěte. Následuje snaha vytvořit speciální přátelství – věnováním pozornosti, kupováním dárků apod. V další fázi je pachatel iniciátorem zakázaných aktivit, mezi které patří alkohol, porno či drogy, o nichž se dítě stydí někomu říct. Poté dochází ze strany pachatele k překračování hranic intimity (líbání, hlazení), což má později vést k tomu, že dítě dovolí sexuální aktivitu.

Pro rodiče je důležité, aby děti naučili, že mají důvěřovat svým pocitům a umět o nich s rodiči mluvit. Upozornit je, že něco není v pořádku, může jakýsi „jejda pocit v břiše“. Děti by měly od rodičů vědět, že svět není jen zalitý sluncem a být připravené na případná nebezpečí.

Zdroje: Někdo Ti uvěří, Šance dětem

Reklama