skr

Podle vyšetřovacích zpráv to ale nebyla sebevražda ani vražda, ale nevydařený sexuální akt člověka, který trpí úchylkou zvanou afyxofílie. Ten, kdo trpí touto abnormalitou, se uspokojuje vlastním přiškrcováním při masturbaci. „Není to příliš rozšířená deviace a s jejími provozovateli se často setkáváme až po jejich smrti. Při přidušování dochází k odkrvování mozku a prožití silnějšího orgasmu. Je známé, že i někteří oběšenci před oběšením dosáhli vyvrcholení,“ vysvětluje pražský sexuolog Petr Weiss. Podle statistik na tuto praktiku ve světě ročně zemře až 500 lidí.

Chudák Milan

I já jsem jednoho znávala. Jeho úchylka byla zřejmě spojena i s exhibicionismem, takže se rád dusil na veřejnosti. Naše seznámení proběhlo v jedné pražské lesní oboře, kam jsem se vypravila za ranního šera a mlhy venčit svého psa. Jdu po písčité cestě lemované křovím z tisů, když tu přede mě z jeho větví vypadne svázaný muž do takzvané kolíbky, má smyčku na krku, houpe se na břiše a ze zkrvaveného obličeje rozbitého při pádu na mě vysílá sladký úsměv. V první chvíli jsem si myslela, že se setkávám s obětí trestného činu a chtěla mu pomoct, ale vyvedl mě z omylu. „Jenom se dívej,“ vydechl a kotníky začal přitahovat smyčku na hrtanu. V ten moment jsem zapomněla na psa a začala pelášit ven z obory. Nevěděla jsem ještě, já hloupá, že taková úchylka vůbec existuje, a tudíž se cítila v ohrožení. Po tomto zážitku jsem Milana, jak se mu začalo říkat, viděla ještě několikrát. Padal svázaný před netušící oběti i v nedělní pravé poledne, kdy oborou proudily rodinky jak na Václaváku, takže netrvalo dlouho a začaly se po cestách prohánět i policejní auta. Milan mi proto po pár měsících zmizel z očí. Byl chudák. Nakonec se ho už nikdo nebál a každý mu jen sprostě nadával.

Jak úchylka vzniká?

Jak vůbec taková úchylka vzniká? „Rozličné teorie se snažily vysvětlit sexuální úchylky různě, moderní sexuologie zastává názor, že podstata abnormit pohlavního pudu se kóduje v mozku dotyčného jedince již v době nitroděložního života stejně jako třeba sexuální orientace. Že tedy jde o vlohu vrozenou, která se podle okolností projevuje nejspíše od puberty a zevní vlivy ji mohou jen málo modifikovat,“ odpovídá pražský sexuolog Ondřej Trojan. Odborníci o vzniku deviace tvrdí, že vzniká odchylkou na určitém páru chromozomů, způsobenou nevyváženou hormonální hladinou matky v těhotenství, vliv mají i geny.

Hormony a geny

Na tomto poli proběhl nejrozsáhlejší výzkum v souvislosti s homosexualitou. Studie se zabývala výskytem homosexuality u dvojčat a adoptivních sourozenců, kde alespoň jeden ze sourozenců byl homosexuál. Bylo zjištěno, že pokud jedno z jednovaječných dvojčat bylo homosexuální, s pravděpodobností 52 % bylo druhé rovněž homosexuální (29 z 56 případů), u dvojvaječných dvojčat byla shoda ve 22 % (12 z 54 případů), u biologických sourozenců (ne dvojčat) 9 % (13 ze 142), u adoptivních bratrů 11 % (6 z 57) a že bratři matek homosexuálních mužů byli třikrát častěji homosexuální než bratři jejich otců. V roce 1992 však vyjmula Světová zdravotnická organizace homosexualitu ze seznamu mezinárodní klasifikace nemocí a začala ji brát jako normální stav. Do té doby se o ní však hovořilo jako o sociopatické úchylce či sexuální deviaci.

Láska k plyšovému medvídku

Sexuální devianti to nemají lehké, i když přímo sebe nebo ostatní neohrožují, jejich netradiční puzení jim pořádně znepříjemňuje život. Co si má například počít takový siderodromofil, kterého pohlavně vzrušuje železnice? Jediné východisko má v možnosti stát se mašinfírou nebo výpravčím a užít si své podivné lásky v pracovní době. Vyznavač metody plush zase potřebuje ke své spokojenosti plyšové hračky. Že by se cítil nejlépe jako prodavač ve Sparkysu? Afyxofílie však patří do kategorie, která ohrožuje svého nositele na životě.

Udušení slavní

David Carradine byl objeven s provazem na krku ve zcela výmluvné pozici, ale nebyl jedinou celebritou, která skončila tímto způsobem. Známý je případ Františka Koczwary, rakouského hudebního skladatele českého původu, který zemřel při praktikování tohoto způsobu sexu v 18. století v Londýně. Stejně skončil v roce 1994 britský poslanec Stephen Milligan, který byl nalezen se smyčkou kolem krku, kusem mandarinky v ústech a oblečen do podvazků. Mimochodem jeho smrt pomohla v kariéře bývalému premiérovi Tonymu Blairovi.

Prostě bomba

Kromě škrcení na provaze ale existuje i jiná modifikace této praktiky, kterou je takzvané recyklované dýchání. Člověk se přidusí tím, že vdechuje vzduch z malého uzavřeného prostoru a po chvíli se přiotráví vlastním oxidem uhličitým. Často se k tomu používají igelitové sáčky utažené okolo krku. Tento způsob ale evidentně nepraktikuje tak málo lidí, protože jsem na webech našla i vášnivé diskuse, ve kterých si vyměňují na toto téma zkušenosti. Prý „Kdo nezažil, nepochopí, jaká je to bomba.“

Už jste něco podobného zkoušeli? Znáte osoby, které preferují různé sexuální zvláštnosti?