Tento druh magie představuje nejstarší a nejmocnější magickou disciplínu vůbec, a ta je opředena mnoha tajemstvími a legendami.

5a4f5a2adcdb8obrazek.pngZa sexuální magii bereme jakýkoliv tělesný akt, jenž má ve své podstatě rituální, náboženský či spirituální účel. Mnohdy se s ní můžeme setkat například v neopohanských kulturách.

Jana Radová na svých  internetových stránkách o sexuální magii říká: O tom, jak energie lidského těla i sexualita funguje, věděly mnoho již dávné civilizace. Tyto informace jsou nám sice dostupné, ale velice obtížně. Po velmi dlouhé době potlačování lidské sexuality se lidé začali ve dvacátém století probouzet. Měli touhu odkrýt tajemství sexuality. Tlak na ukončení tohoto významného tabu byl najednou obrovský. Ale i toto se podařilo systému podchytit. Místo odkrytí podstaty sexuální magie se do obřích rozměrů rozrostl pornografický průmysl. K zakrytí mystéria tedy byla použita laciná náhražka.

Je tedy vždy nutné mít na zřeteli, že sexuální magie není součástí pornografických filmů!

Sexuální magie je přitom pro náš život důležitou formou bytí. Esoterici praví, že tělesné rituály a projevy lásky je potřeba ctít, především proto, abychom byli zdraví a šťastní, a také proto, abychom zůstali ve spojení se svou životní energií. Sexuální magie, jež je stará jako lidstvo samo, nás dokáže vést k poznání, jak léčit různé neduhy, a ke všem činnostem, které během dne vykonáváme, když jsme schopni ovládat toto umění těla a zároveň duše. Při ovládání tohoto umění pak dokážeme lehce rozvést energii ze své pánve do celého těla.
5a4f59c05061bobrazek.png

Energii, která se uvolní při orgasmu, můžete využít pro naplnění konkrétního přání. Všelijaké techniky a magické rituály jsou pak jen nástroje, které umožnují lepší koncentraci mysli.

Sexuální energie je uložená v pánvi, v místě zrodu nového života i centra blažených rozkoší. Celý proces jejího příjmu a využití pro naše zdraví vede tudíž obráceně, z pánve do hlavy. Mnohá učení o sexuální magii nás učí, jak tuto energii vybudovat a jak ji správným způsobem přijímat do těla.

Když si tak vzpomenu na své sexuální vzdělání coby člověka, ve kterém se tuto pudy a touhy teprve začínají probouzet, musím se skoro politovat. :-) Sexuální výchova, jakou známe ze školních lavic, je z mého pohledu totálně zoufalá. Nevím, jak vás, ale mě o orgasmu poučilo až vlastní tělo někdy po třicátém roce života, a o mnoha věcech s tímto souvisejícím se dozvídám vlastně stále. Sexuální energii probouzíme drážděním pohlavních orgánů, ale nejdůležitější podmínkou aby energie mohla proudit do celého těla, je naše vlastní otevření, otevření je pak podmíněno uvolněním… Když jsem se o sexuální magii začala zajímat, pobavilo mě přirovnání, že orgasmus je stejnou součástí lidského zdraví jako například dentální hygiena.

Orgasmus podle vědeckých poznatků:

  • mírní bolest
  • přináší hluboké uvolnění
  • regeneruje veškeré tkáně
  • omlazuje
  • působí na zlepšení emocionálního stavu každého z nás
  • a přináší radost ze života!  
Reklama