Možná jste se s tou zkratkou už setkali: pod označením STD (sexually transmitted diseases) se skrývají onemocnění, která jsou přenášena pohlavním stykem a jejich šíření je úzce spojené s rizikovým sexuálním chováním, jako je nechráněný pohlavní styk. Výskyt těchto chorob v České republice každoročně stoupá, přitom jejich prevence je všeobecné známá.

K typickým pohlavním nemocem patří syfilis, kapavka, chlamydiová infekce (lymphogranuloma venereum), trichomoniáza, infekce HPV, genitální herpes (HSV), infekce HIV a virová hepatitida typu B. A přidat můžeme další bakteriální urogenitální infekce, ale i svrab nebo zavšivení. Některou z těchto chorob se každoročně nakazí na celém světě téměř 400 milionů lidí.

Často bez příznaků
Nákazu přitom leckdy není jednoduché vysledovat. Pro sexuálně přenosné choroby je totiž typické, že se kombinují, vytvářejí smíšené infekce s odlišnou inkubační dobou a různým klinickým obrazem, často probíhají bezpříznakově a zároveň vyžadují odlišnou léčbu. Pohlavním chorobám je třeba věnovat zvýšenou pozornost především u žen, které jsou vůči nim zranitelnější, a právě u nich projevy probíhají v řadě případů nepozorovaně. Muži jsou zase častěji přenašeči. 

Typickými příznaky STD jsou svědění, výtok či zápach z pochvy, změny na kůži, bolest nebo krvácení při sexu, případně krev v moči. Některá onemocnění se mohou projevit i neplodností. Opomenout ale nesmíme ani psychické dopady, které s sebou infekce může přinést: ať už jde o obavu z přenosu onemocnění, strach z opakovaného výskytu, pocit viny nebo nejistotu z reakce sexuálního partnera. V důsledku nákazy také může dojít k rozpadu vztahu.

Kondomy a testování
Lépe než podstupovat léčbu onemocnění je nákaze předcházet. Nástroje prevence jsou přitom všeobecně známé: mezi zásady bezpečného sexu patří používání kondomů a vyhýbání se rizikovým sexuálním kontaktům. Pomoct vyvarovat se nepříjemným zdravotním trablům, které nás mohou v krajních případech ohrozit na životě, patří také pravidelné testování jak sebe sama, tak i partnera.

Zákeřný HPV
Žebříčku nejčastějších sexuálně přenosných chorob vévodí HPV (lidský papilomavirus), se kterým se během svého aktivního sexuálního života setká většina z nás. U více než 90 % z nich si s infekcí poradí naše imunita do dvou let od nákazy, u dalších ovšem může vést až k rakovinovým změnám. Což platí hlavně u žen (především jde o rakovinu děložního hrdla), ale onkologické malignity se nevyhýbají ani mužům (karcinom v oblasti hlavy a krku – hrtanu, kořene jazyka nebo krčních mandlí, dále konečníku či penisu).

Kromě cytologického stěru je HPV virus možné zachytit pomocí HPV DNA testu. „Kombinace HPV DNA testu a cytologického stěru má o čtvrtinu vyšší schopnost detekovat závažné přednádorové změny děložního čípku ve srovnání s tradičním postupem založeným pouze na samostatném cytologickému stěru,“ vysvětluje MUDr. Markéta Trnková, ředitelka laboratoří pro oblast patologie společnosti AeskuLab a členka Komise pro screening karcinomu děložního hrdla.

Nepodceňujte ani včasnou edukaci dětí o zodpovědném sexuálním chování. Nejlepší ochranou proti HPV je očkování v době, než mladí lidé začnou se sexuálním životem. Od 1. ledna letošního roku vakcinaci dívkám a chlapcům ve věku 13 - 14 let hradí zdravotní pojišťovny.

Reklama