Sexting, který přišel společně s využívání informačních a komunikačních technologií, se stává nebezpečným fenoménem ohrožující především naše děti. Díky novým médiím se tak otevřel prostor pro sexuální delikventy, kteří se mohou se svou obětí záhy setkat tváří v tvář. Jak se rizikovým situacím bránit a co všechno vlastně termín sexting obnáší?

Co je sexting?

Sexting je poměrně nový fenomén, který je spojen s využíváním informačních a komunikačních technologií mladistvými a dětmi, ale také dospělými. Slovo sexting je složeninou, vzniklou ze slov sex a textování, a znamená elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem. Tyto záznamy (fotografie, video) jsou pak často zveřejněny na internetu. Sexting tedy podporuje šíření pornografie mladistvých a dětí, které je celosvětově zakázáno. V České republice již byla zaznamenána řada případů sextingu, značný počet z nich lze posuzovat právě jako šíření dětské pornografie.

Jaká rizika sexting představuje?

Sexting představuje velmi rizikové chování, a to hned z několika důvodů:

  • Potenciálním útočníkům dáváme k dispozici citlivý materiál, který mohou zneužít proti nám.
  • Tento materiál může na internetu kolovat několik let nebo může být použit za několik let od svého vzniku.
  • Oběť sextingu může být vystavena tzv. harašení či sexuálním útoků.
  • Šiřitelé sextingu se mohou stát pachateli přestupku či trestného činu (šíření dětské pornografie, ohrožování výchovy dítěte apod.)

Sexting a děti:

Dle studie, kterou provedla Univerzita Palackého v Olomouci v kooperaci se společností Seznam.cz, stále více dětí sdílí své intimní fotografie či videa s ostatními uživateli. Materiály, které jsou tedy v rámci sextingu pořízeny se často řadí do tzv. dětské pornografie. Ta se definuje jako pornografie, v níž jsou zobrazeny děti jako sexuální aktéři nebo objekty (soulož, masturbace, nahota atd.) Je důležité upozornit, že dítě je podle zákona osoba mladší 18 let.

vvv

Zdroj foto: Facebook Sexting Fails

Sexting a jeho právní řešení:

Případy sextingu se v ČR řeší individuálně, některé jsou vyhodnoceny jako přestupek, jiné jako trestný čin (záleží na druhu intimních materiálů šířených internetem a na způsobu jejich pořízení). Některé případy lze také řešit občanskoprávní cestou. Osoby starší 15 let mohou mít sex (nedopouští se trestného činu). Nesmí se při tom však fotografovat, natáčet, nebo dokonce vést deník (do 18 let). Pak by se mohlo jednat o výrobu a držení dětské pornografie. Informace o vzrůstající míře sextingu v ČR, který dle výsledků výzkumů realizuje cca 7až 9 % dětské populace, nám byla potvrzena pracovníky projektu E-bezpečí, kteří se sextingem a kybernetickou šikanou zabývají.

Jak se bránit?

V České republice momentálně funguje značná řada institucí, které se rizikovým situacím spojeným se sextingem věnují. Nejznámějším je například projekt Seznam se bezpečně, který se zabývá prevencí a konkrétními případy, jež jsou se sextingem spojeny.

Čtete také:

Reklama