Moralisté označují konec dvacátého a jednadvacáté století za zvrácenou, přesexualizovanou dobu. Moderní člověk povětšinou považuje sex za něco přirozeného, ba dokonce nutného, stejně jako jídlo a spánek. A tak jako se lidé odlišují v potřebě jídla a spánku, liší se i v potřebě sexu. A stejně jako u jídla je i v případě sexu obžerství nezdravé – jak fyzicky, tak psychicky.

Hříšný sex
Ačkoliv občas se může zdát, že se nacházíme v období úpadku Říše římské, kde, přinejmenším v jistých společenských vrstvách, vše podléhalo rozkoši, ukazují výzkumy mezi mladší generací, že jsme se v našem vztahu k sexu vrátili spíše do časů rané antiky, v níž byl sex považován za přirozenou lidskou potřebu, zároveň však byl kladen důraz na jistou uměřenost a rovnováhu. Přesto v mnohých lidech – a nejen těch starších – stále přetrvává vědomí, že sex je cosi špatného, tabuizovaného a hříšného. Tato myšlenka bývá často přičítána křesťanství jako takovému – jejím největším propagátorem však byl jeden muž...

Jistý konvertita
Svatý Augustýn rozhodně nebyl svatým od počátku svého života. Rád si užíval rozkoší v ulicích Babylónu a sexuální potěšení mu nebylo cizí. Když však roku 386 konvertoval ke křesťanství, zavrhl celý svůj minulý život. S fanatismem vlastním mnoha konvertitům začal brojit proti všemu, co považoval za hříšné – a sex rozhodně nebyl na posledním místě. Označil jej za sprostotu a nečistotu a manželství považoval za pouhou legalizovanou hříšnost. Sexuální rozkoš byla prý následkem prvotního hříchu – pádu člověka – a trestem za ni byl porod v bolestech a smrt. Sex považoval Augustýn za degradující a ponižující – vzdaluje prý člověka Bohu. Jedinou pravou cestou je tedy odřeknutí se sexu – celibát.

Návod na sex
I fanatický Augustýn ovšem chápal, že po prostém lidu může celibát jen těžko požadovat, když se proti němu bouří i nemálo kněží. A tak vznikla myšlenka kontroly sexuality – prostřednictvím zpovědí. Od sedmého století byly v Knihách pokání uváděny detailní popisy povolených sexuálních praktik a praktik zakázaných. Za hříšné bylo považováno, když manželé – nikdo jiný neměl sex vůbec provozovat – souložili nazí, zezadu, ve dne, nebo když žena byla nahoře. Anální a orální praktiky byly zakázány. Souložit se nesmělo v pátek a v neděli, v některých oblastech i v jiné dny.

Voyerství, bičování, BDSM...
Trestem za nepovolené sexuální praktiky, které byly podrobně odhalovány ve zpovědnicích, ale i před veřejnými soudy, bývaly jak modlitby a odříkání, tak bičování, často též veřejné a spojené s obnažením hříšníka. Tlak zákazů a neustálé kontroly spojené s ponižováním, odhalováním a fyzickými tresty vedl k rozvoji celé škály sexuálních perverzí v antice neznámých. Za mnoho praktik z okruhu takzvaného BDSM tedy paradoxně vděčíme středověké křesťanské morálce. Dalo by se říci - s jistou nadsázkou, samozřejmě - že nebýt Augustýna, přišli bychom o celé jedno odvětví sexu a pornografie.

Víte, co je to BDSM? Lákají Vás podobné praktiky? Nebo Vám připadají směšné? Vyzkoušela jste si někdy pouta, zavázané oči nebo dokonce rákosku? Vzrušuje Vás při sexu představa něčeho zakázaného?

Reklama