Fenomén, který byl ještě před pár lety jen okrajový, nebo jsme ho prostě jen nevnímali. A nyní se státní instituce i organizace, které se jím zabývají, shodují, že je to problém čím dál tím více závažný. Dětská prostituce...

 

„Je nám známo, že se tak chová, že za peníze dá každému. Její třídní učitelka říká, že se netají tím, že udržuje sexuální poměr se staršími muži,“ řekla loni na podzim pracovnice frýdecko-místeckého magistrátu u zdejšího soudu, který rozhodoval o vině rodičů ve věku 51 a 35 za ohrožování výchovy mládeže. Úřednice mluvila o jejich dceři, které bylo krátce patnáct. Podle všeho o sexu za peníze něco věděla už ve svých třinácti, čtrnácti letech. A aby klienti nekupovali zajíce v pytli, měla už téměř profesionálně zpracované album s polonahými fotografiemi.

 

Zkušenost odborníků s podobnými případy je stále častější. A velmi často bývají také podobné příčiny dětské prostituce. Případ frýdecko-místecké dívky patří k těm typickým. Podle předsedkyně Výboru na ochranu práv dětí a autorky publikace o obětech komerčního zneužívání dětí Evy Vaníčkové patří mezi časté příčiny nevhodné rodinné prostředí a citová plochost.

 

A to sedí i u mladičké prostitutky. Její rodiče měli své děti zanedbávat od počátku roku 2006. „Policie musela opakovaně zasahovat, od ní víme, že rodiče požívali ve větším množství alkohol. Hádky byly na denním pořádku, používali vulgární výrazy, fyzicky se napadali - to vše se dělo před nezletilými dětmi,“ popsala rodinný život sociální pracovnice. „V bytě nebyl žádný nábytek ani postele, děti spaly na zemi na matracích,“ ilustrovala život frýdecko-místecké rodiny.

 

 

Vaníčková připouští, že počet prostituujících se dětí v Česku dramaticky narůstá. A že oborníci problematiku dříve nepovažovali za tak vážnou. „Ještě v roce 1996 na jedné mezinárodní konferenci jsme si říkali: „Dětská prostituce? Ani omylem...“  Ale dnes očekávají, že se situace ještě zhorší. Kromě jiného jsou zde viditelné dopady vstupu ČR do schengenského bezhraničního prostoru a otevření hranic.

 

Statistiky nejsou úplně schopny vykreslit reálnou situaci. Jedny z posledních čísel ministerstva práce a sociálních věcí vypovídají o 1630 zneužitých dětí. Podle Vaníčkové jde ale jen o špičku ledovce, skutečný počet může být mnohokrát vyšší. Kolik? „Byly by to jen spekulace,“ netroufá si odhadnout. Se zvyšujícím se počtem komerčně zneužívaných dětí klesá jejich věk. Už dávno není dětská prostituce záležitostí šestnáctiletých, ale stále častěji i dívek dvanáctiletých nebo třináctiletých.

 

Před čtrnácti dny česká vláda představila zprávu o plnění závazků plynoucích z Úmluvy OSN o právech dítěte. Ta měla optimističtější nátěr. Podle ní jsou děti před komerčním sexuálním zneužíváním chráněny dobře. V čem se ale s organizacemi zabývajícími se právy dětí shodly je, že i tento typ prostituce bují v západním pohraničí Česka, kam jezdí zahraniční klienti, kteří se mimo svoji zemi cítí bezpečněji.

 

Před nedávnem provedla organizace La Strada, která se zabývá problematikou obchodování s lidmi a vykořisťování, výzkum mezi nezletilými dívkami v ústavní výchově v ČR a na Slovensku, který byl zaměřen na jejich zkušenosti s prostitucí. Proběhl ve dvaceti ústavech.

 

Potvrdil obecně známé skutečnosti, že nejohroženější skupinou jsou romské dívky z tzv. sociálně vyloučeného prostředí, zkušenost s poskytováním sexuální služby za odměnu mají dívky v ústavech v průměru mezi 13–14 rokem, často s touto zkušeností do ústavu již přicházejí, a že prostituce u těchto dívek často souvisí s užíváním návykových látek.

 

Výzkum ale přinesl překvapivé závěry. Například se ukázalo, že  navzdory rozšířenému názoru  dívky, které prožily nějakou formu fyzického či psychického násilí, mají významně nižší pravděpodobnost, že budou mít v budoucnu zkušenosti s prostitucí,“ uvedl Daniel Hůle z La Strada a dodal, že stejně tak jsou méně ohroženy dívky, které jsou příslušnicemi některé ze subkultur (punk, techno…).  „Jim samotná subkultura přináší vnitřní uspokojení a utváří jejich hodnoty.“

 

 

 

Konzum navádí, internet pomáhá

 

Průzkum také potvrdil, že stále významnější roli hraje internet. Prostřednictvím něj stále častěji shání dívky nejen klienti, ale i pasáci a kuplíři. Jiný průzkum, kterého se zúčastnila i Eva Vaníčková, uvádí v této souvislosti přímo alarmující čísla. Každá pátá dívka a každý desátý chlapec už byl na internetu osloven někým dospělým k sexuální aktivitě za peníze. Přitom 25 % chlapců a 18,5 % dívek by proti tomu nebylo!

 

Trochu to vysvětluje i chápání prostituce očima patnácti- až šestnáctiletých respondentů průzkumu. Pouze 38 procent ji vnímá jako trestnou činnost. Další třetina dětí ji považuje za příležitost k výdělku pro lidi bez vzdělání, 16 procent dětí uvádí, že prostituce je zaměstnání jako každé jiné, a 15 procent dětí vnímá prostituci jako příležitost vést luxusní život.

 

Poslední názor koresponduje se stále zjevnějším motivem „dobrovolné“ dětské prostituce. Děti ve snaze být cool potřebují peníze na značkové oblečení, utrácejí i za ostatní, a v neposlední řadě i za drogy, které vykreslí jinou realitu než tu sice nedosažitelnou, ale neustále vnucovanou komerčními médii.

 

 

Typy dětí ohrožených prostitucí

- Traumatizované – mají zkušenost se zneužitím nebo týráním v rodině. Nejsou schopné udržet citový vztah, bývají promiskuitní a ochotné k netradičním a nebezpečným sexuálním praktikám. Mají zkušenost se zneužitím nebo týráním v rodině.

- Přinucené rodinou (bývají často oběťmi sexuálních turistů).

- Přinucené někým cizím (bývají citově deprivované a lehce ovlivnitelné a zneužitelné).

- Děti ulice (často pocházejí z ústavů a dětských domovů a prostitucí si vydělávají).

- Se závislostí (prostituují kvůli penězům na drogy).

- Pod vlivem vrstevníků

- Tlačené vlivem konzumní společnosti („potřebují“ značkové oblečení, utrácet…)

 

 

 

Dětští prostituti/ky nejčastěji pocházejí z rodin…

…dlouhodobě závislých na dávkách sociální péče.

…kde jeden z rodičů byl závislý na alkoholu, v rodině docházelo k fyzickému násilí vůči partnerovi i dítěti. Navazování sexuálních styků u nich alespoň na několik okamžiků vyvolávalo iluzi, že je má někdo rád.

…podnikatelů či nadměrně vytížených rodičů, kteří kompenzovali nedostatek času a emocionální podpory poskytováním finančních prostředků. Děti hledají nové podněty (dobrodružství) – výherní automaty, drogy, sexuální styky, kdy měli alespoň na chvíli pocit, že má o ně někdo zájem.

…kde bylo sexuální zneužívání v dětství ze strany rodiče či příbuzného.

…v níž byla odlišná sexuální orientace u chlapců nepochopena rodiči.

…které nenaplnily představy náhradní rodiny dětem svěřených do jejich péče pěstounů.

 

Slyšeli jste, že by si dítě z vašeho okolí přivydělávalo na silnici nebo v non stop baru? Myslíte, že by současná na konzumu postavená společnost mohla nahánět stále více dětí, které chtějí být cool, do pasti prostituce? Je z tohoto problému vůbec východisko?

Reklama