Křesťanství dává bohužel vyrůst i nejrůznějším mýtům a pověrám, kterých se pak lidé v "dobré víře" drží.
Z vlastního obsahu křesťanství zbyde fraška sesmolená jen kolem šestého přikázání.

Mindráky, psychická nevyrovnanost, potřeba být ovládán jako ovce a k tomu přísná výchova či "péče" duchovního, který svou sexualitu nezvládá. Výsledek? Katastrofa. I tohle je odvrácená strana náboženství.

"Jednou za mnou přišla vdaná žena a s pláčem mi sdělovala, že po pěti letech se milovala se svým manželem. Ale prý toho lituje." Popisuje své zkušenosti mladý kněz.
"Nechápal jsem, pět let žije vedle svého muže a nic. Tak jsem ji řekl, že udělala dobrý skutek a poslal ji domů, ať to zopakuje."
Pro někoho úsměvné, byť s příchutí hořkosti. Kde se něco takového v lidech bere?

Na Slovensku působí v rámci katolické církve hnutí kněží zvané beňovci.
Tito duchovní se přímo vyžívají v popisování hrůz, které přijdou, pokud je lidé nebudou poslouchat. V sexu vidí jenom prostředek k plození dětí. Jakákoli slast je z jejich pohledu hříšná.
Tato hnutí se v různých podobách vyskytují i u nás. Například se jedná Bratrstvo otce Gobbiho. Jejich vůdce "dostává" pravidelně poselství od Panny Marie, které pak s neskutečnou horlivostí šíří dál. V něm je sdělováno, jak je svět zkažený a všichni již propadli zhoubě sexu.

"Nikdy tak jako dnes, nebyla ustavičně propagována tiskem a všemi hromadnými sdělovacími prostředky, nemorálnost, nečistota a oplzlost. Především televize se stala perverzním nástrojem dennodenního bombardování oplzlými scénami, zaměřenými na zkažení mysli a srdcí všech. Zábavné lokály, zejména kina a diskotéky, se staly místy veřejného zhanobení vlastní lidské a křesťanské důstojnosti."
Tolik údajné poselství Panny Marie otci Gobbimu. Blábol? Jistě, jenže i tomu dokáží lidé věřit.

Pokud jsou mladí lidé vychováváni ve strachu z vlastní sexuality, vznikají karikatury člověka i křesťana.
Z šestého přikázání se lehce stává strašák.

Předmanželský sex je špatný, masturbace je špatná. "Samohana je nejtěžší z těžkých hříchů, proto žádné dotyky či dráždění. Mládež se má věnovat sportu a ne nepravostem.," citát z knížky, kterou kdosi propašoval na setkání mladých křesťanů (naštěstí i tam vzbudila pousmání).

Názory jsou ale různé.
Občas si mladí křesťané radí mezi sebou, jak to vydržet, aby spolu nespali před svatbou. http://www.granosalis.cz/article.php?sid=1741

Antikoncepce? Za vyjádření extrémních názorů lze považovat Hnutí pro Život http://prolife.cz/antikoncepce/?id=567
Pro takové lidi je jiná antikoncepce než metoda plodných a neplodných dní nepřijatelná. Antikoncepce podle nich ničí manželství a napomáhá rozšiřování homosexuality.

Různé křesťanské církve se v postoji k antikoncepci liší. Ale shodují se v tom, že není dobré odmítat přijetí nového života.
Což ovšem neznamená, že křesťané se mohou milovat jen tehdy, chtějí-li mít dítě!

Mýty v tomto případě fungují i opačně. Lidé mimo církve mají pocit, že křesťané spolu skoro nespí a když už, vznikne dítě, je hned hříšníkem. To je naprostý nesmysl, dítě je  jako každé jiné.

"Pro důstojnost styku jsou lepší takové polohy, kde se preferuje společný kontakt tváří v k sobě. Polohy "zezadu" příliš evokují zvířecí způsoby sexuality, proto nejsou vhodné, i když nejsou v rozporu s přirozeným zákonem," tak to je citace názoru mladé křesťanky. Je vdaná a tvrdí, že šťastně.
Od tohoto názoru pak není daleko však ani k báchorkám, že ženský orgasmus je zbytečný a k sexu má docházet pouze po tmě.
Pak je trochu překvapivé, že i jinak přísná katolická církev má ve výkladu svého učení napsáno, že žena má právo na orgasmus.

Pokud nedojde při aktu k uspokojení ženy, je dokonce povinností muže se jí věnovat až do úplné spokojenosti.

Pokud tedy někdo má zájem královsky se bavit nad hloupostí a naivitou některých našich současníků, mohou být různé zvrhlé proudy dobrou inspirací (internet je jejich nevyčerpatelným zdrojem..).

Ale pozor - chce to silný žaludek a dobrý alkohol k tomu.   

      
Reklama