Lidé s časnější sexuální zkušeností jsou se sexem spokojenější

Ve studiích zabývajících se sexuálním zdravím se lze často setkat s náznaky, že jedním z rizik ohrožujících sexuální zdraví je i předčasný sexuální debut, jímž se obvykle míní první pohlavní styk. „Ten dle odborníků může vytvářet předpoklady pro mnoho negativních projevů a důsledků, od neplánovaného těhotenství a sexuálně přenosných chorob až po sexuální vykořisťování a zneužívání,“ uvádí Adam Durčák. Dodává ale, že situace nemusí být ani zdaleka tak jednoznačná, jak by se z výsledků výzkumů dalo usuzovat. Důkazem je nová studie odborníků z University of Toronto Mississauga uveřejněná v odborném žurnálu Journal of Sexual Medicine, jež se na sexuální debut zaměřila v širším kontextu a jejíž výsledky ukazují, že brzká sexuální zkušenost může mít naopak i dopady pozitivní.

ten.jpg
Foto: Shutterstock

Výzkum byl proveden na vzorku 3 139 dospělých, kteří byli dotázáni například na to, kdy zažili první sexuální kontakt, první sexuální stimulaci, první pohlavní styk a první orgasmus. Zároveň průzkum obsahoval také otázky na sexuální historii respondentů v uplynulých čtyřech týdnech, které se zaměřily hlavně na potíže s orgasmy, touhou, vzrušením a sexuálním uspokojením. Z dotazníku vyplynulo, že průměrný věk sexuálního debutu činil u respondentů 17 let a výsledky ukázaly, že osoby s časnější sexuální zkušeností měly sledovaných obtíží méně, a tudíž lepší sexuální funkci, jež pro dobré sexuální zdraví je zásadní.

Odkládání sexuální debute může nepříznivě ovlivnit sexuální funkci

„Zdravá sexuální funkce je předpokladem zdravého sexu, který by měl být kromě bezpečného a samozřejmě konsensuálního také příjemný. Zahrnuje absenci potíží s touhou, vzrušením a orgasmem, stejně jako absenci bolesti při pohlavním styku a celkovou spokojenost se sexuální aktivitou,“ doplňuje k tématu Adam Durčák.

Studie také zjistila, že 93 % respondentů mělo před prvním pohlavním stykem již nějaké sexuální zkušenosti, včetně předchozího sexuálního kontaktu, orgasmu a sexuální stimulace. Sledování sexuálních zkušeností mimo pohlavní styk bylo důležité, protože dospívání je obdobím sexuálního objevování a experimentování a pohlavní styk zřídkakdy znamená pro mladé lidi začátek sexuální aktivity. S každou další generací jsou tak stále častější jiné formy sexuálních debutů.

Autoři studie rovněž vyjádřili naději, že by jejich práce mohla pomoci v sexuální výchově, která se bohužel v mnoha zemích zaměřuje zejména na zdůraznění sexuální abstinence. Sexuální výchova, která hlásá, že zdravou sexualitou je pro dospívající jedině sexualita nulová, tedy sexuální abstinence, a která nabádá mladé lidi k odložení veškerých sexuálních aktivit do pozdějšího věku, může být dle odborníků z dlouhodobého hlediska pro sexuální zdraví mladých lidí dokonce škodlivá, přinejmenším s ohledem na zdravou sexuální funkci.

Zdroj informací: tiskové informace, Adam Durčák z Růžovýslon.cz, studie University of Toronto Mississauga

Reklama