Někdy v tom hraje roli alkohol, jindy pouhá nedočkavost. Sex na veřejnosti láká zvláště v horkých dnech, ale pozor, aby vám nebylo vedro víc, než je záhodno. To když vás načapá policejní hlídka. Co ještě tolerují a co už je za hranou, nám řekla vedoucí Kanceláře ředitele Městské policie Praha Irena Seifertová.

Jak často policie řeší sex na veřejnosti?
Rozhodně se nejedná o časté případy, opravdu zde hovoříme o jednotkách za rok, alespoň z pohledu městské policie.

seifertovaJak vám lidé ohlašují, že se někde děje taková nepřístojnost?
V poslední době nám například volali rozhořčení rodiče, aby ohlásili ranní sex v dodávce zaparkované u školy. Jiný oznamovatel si zase stěžoval na sexuální praktiky dvojice na jedné z hlavních ulic v centru metropole a navíc se i pohoršoval, že se na to ostatní lidé dívají, jako by to bylo v televizi. Přišlo i oznámení týkající se dvou souložících v parku u jezírka.

Ohlášení je jedna věc, ale uvědomují si lidé souložící na veřejnosti, že ve městech bývá kamerový systém?
Kamerové systémy jsou určeny pro odhalování kriminality a nikoli pro vyhledávání milenců při sexu. Proto jsou takovéto situace na kamerovém systému zaznamenány jen v souvislosti s oznámením a protiprávním jednáním, které musí následně strážníci řešit. Například rušení nočního klidu, veřejné pohoršení a podobně.

Co tedy hrozí lidem, kteří se oddávají sexuálním hrátkám na veřejnosti?
Kdyby se sex na veřejnosti odehrával například na místech pietních, kulturně historických zařízení nebo u škol, kde jsou děti, mohlo by jít o trestný čin - výtržnost. Výtržností se rozumí jednání, které hrubým způsobem závažně narušuje veřejný pořádek.

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., § 358 Výtržnictví

(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu, průběh nebo zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Pokud by šlo o sex např. v parku, a byly tam přítomny nejméně tři osoby, které toto chování pohoršuje, byl by to přestupek proti veřejnému pořádku (§ 47).  Přestupku se dopustí ten, kdo vzbudí veřejné pohoršení. Za tento přestupek může strážník uložit blokovou pokutu na místě až do výše 5000 Kč. Také je někdy s tímto přestupkovým jednáním spojený další přestupek a tím je rušení nočního klidu. I zde může strážník udělit blokovou pokutu ve stejné výši.

Jak lze specifikovat pojem „na veřejnosti“?
V zákoně o obcích se v § 34 dočteme, že veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Pojmem místo veřejnosti přístupné se tedy rozumí takové místo, kam mají lidé volný přístup.

autosex

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Je to například i v autě?
Automobil je dost specifický. Bude rozdíl, zda bude mít automobil folie na sklech, nebo nikoli. Automobily mohou být i obytné. Každopádně už nejde o veřejné prostranství. Pokud by sex probíhal v automobilu, do kterého zvenku není vidět a o dění v autě by vypovídalo pouze to, že se pohupuje, nebo jsou slyšet typické zvuky, o pohoršení by se nejednalo. Svou roli bude hrát i to, zda půjde o denní, nebo noční dobu. Za denního světla je totiž do automobilu lépe vidět a tudíž si lidé takovéto dvojice snáze všimnou. Pokud by však automobil stál u školských zařízení (školka, škola a podobně) už by mohlo jít o protiprávní jednání jako je veřejné pohoršení.

Takže není trestné mít sex v autě zaparkovaném na odlehlém místě, třeba v lese?
Sex v zaparkovaném autě na odlehlém místě, případně v lese není trestným činem.

To jedině v případě, že by v autě byla žena, kterou chce pachatel znásilnit, a proto ji odvezl na odlehlé místo, aby nebyli svědci a nemohl jí nikdo pomoci. Tak v tomto případě už by šlo o závažný trestný čin.

Ale co se týká obecně parkování vozidla v lese -  podle zákona o lesích, ten kdo poruší zákaz vjezdu do lesa, může dostat pokutu až do výše 5 tisíc korun od orgánu státní správy lesů. Dopravní značka přitom ani nemusí být umístěna u cesty na okraji lesa. 

Jak policie postupuje v případě, kdy na milující se dvojici v autě narazí?
Strážníci městské policie musí vždy zvážit okolnosti každého takového případu. Zaparkované vozidlo na odlehlém místě může být opravdu i místem násilného trestného činu. Strážník má v tu chvíli zákonná oprávnění vyzvat oba aktéry k podání vysvětlení a zjištění totožnosti. Pokud nepůjde o trestný čin a zamilovaná dvojice je v autě právě proto, aby se milovala, strážník v těchto případech postupuje velmi lidsky. Pouze aktéry upozorní na nevhodnost místa k této činnosti. Z našich zkušeností však víme, že dvojici, kterou přistihne strážník při sexu je samotné projednání celé věci značně nepříjemné, většinou se omluví a z místa ihned odjedou.

Čtěte také:

Reklama