V prvním díle seriálu o první pomoci jsme se seznámili hlavně s tím, že neposkytnutí první pomoci je právně trestné. Více si o tom můžete přečíst v povídání s právníkem Stanislavem Beranem zde: Seriál o první pomoci: Když ji neposkytnete, je to trestné! (klikni)

Markéta MatušíkováDo druhého a několika dalších dílů jsem oslovil Markétu Matušíkovou, profesionální lektorku první pomoci a sestru resuscitačního oddělení kliniky anestezie a resuscitační péče 1. Lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tentokrát jsem se jí ptal na stabilizovanou polohu - tento pojem zná asi každý, ale už ne každý ví, k čemu a kdy se používá a jak vlastně vypadá...

Co to vůbec je stabilizovaná poloha?
Stabilizovaná poloha je poloha, která zajišťuje průchodnost dýchacích cest, vzhledem k tomu, že hlava je v mírném záklonu. Je určena především pro lidi v bezvědomí se zachovanými nebo obnovenými základními životními funkcemi - člověk dýchá a má nahmatatelný tep.

Jak vypadá?
Myslím, že nejlepší je obrázek...

stab

Jak do ní nejjednodušeji člověka dostaneme?
Končetinu poraněného, která je blíže zachránci, ohneme v kolenním kloubu, co nejblíže hýždím. Odstrčením za pokrčenou končetinu získáme prostor a vsuneme do prostoru nataženou bližší horní končetinu, těsně podél trupu. Potom zachránce uchopí poraněného za vzdálenější rameno a koleno a otočí ho směrem k sobě. Hlavu dá do mírného záklonu a horní končetinu zachraňující vloží pod bradu a tvář zraněného.

K čemu je dobrá - kdy ji použít?
Stabilizovaná poloha je důležitá a v praxi využívaná z důvodu možnosti zabránění pronikání možného úniku žaludečního obsahu nebo zvracení nad vchod do hrtanu a možnému vdechnutí (tak zvané aspiraci) a následnému dušení.

  • Poraněný v bezvědomí bez úrazu páteře se zachovalými životními funkcemi.
  • Při poranění obličeje, krvácení z úst a nosu.

Co mohu udělat špatně (čeho se vyvarovat)?
Stabilizovanou polohu nesmím použít při zlomeninách dlouhých kostí a pánve, při poranění páteře a otevřených poranění břicha a hrudníku, v neposlední řadě při poranění ramenního kloubu.

stabExistuje nějaká jiná varianta stabilizované polohy?
Dnes je znám i pojem Rautekova zotavovací poloha, kde je rozdíl mezi uložení dolních a horních končetin, ale důvod a je stále stejný - tedy zajištění dýchacích cest.

DŮLEŽITÉ TELEFONY

  • Záchranná služba: 155
  • Tísňové volání: 112

Kam dál? Seriál o první pomoci...

 

 

zdroj foto: metodika.horoklub.cz

Reklama