aid

Poskytla byste cizímu člověku první pomoc? Když se vás zeptám takto prostě, asi rovnou vypálíte odpověď: Ano, samozřejmě! Ale co kdybyste našla ležícího člověka na chodníku a cítila z něj alkohol? Tady už byste nejspíš váhala - ano, je možné, že jde o alkoholika, který si jen schrupnul cestou z hospůdky, ale může to být i diabetik s akutním stavem hypoglykemie!

V našem seriálu o první pomoci se postupně seznámíte s identifikací problémů postiženého a druhy první pomoc. Nejprve ale nechme promluvit právníka, protože ne každý ví, že neposkytnutí první pomoci je trestné!

První pomoc a zákony?

Jak jsem se dozvěděl od právníka Stanislava Berana, podle § 150 a 151 Trestního zákona je „neposkytnutí potřebné pomoci člověku, který je v nebezpečí nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, trestáno podle okolností odnětím svobody i několika lety vězení“. Jdete-li po ulici a zaznamená vás kamera, jak jste nepomohli zraněnému na chodníku, hrozí vám až dva roky, jste-li zdravotníkem, jsou to dokonce roky tři a zakázání činnosti. Pokud jste účastníky autonehody, můžete vyfásnout i pět let a přijít o řidičák.

Samozřejmě při poskytování první pomoci nesmí být ohroženo zdraví či život nikoho dalšího, tedy ani osoby pomoc poskytující.

Dobrá rada

Pokud se dostane k zraněné osobě, nebo osobě v nějakém akutním zdravotním stavu, volejte okamžitě záchrannou službu na telefonu 155, případně přes linku 112! Tento telefonát vás samozřejmě nebude stát žádné peníze. Zde nahlásíte své jméno a místo, kde se osoba v ohrožení nachází. Na lince vám také budou nápomocni při poskytování první pomoci.

DŮLEŽITÉ TELEFONY

  • Záchranná služba: 155
  • Tísňové volání: 112

Základní životní funkce

Zjištění základních životních funkcí, tedy toho, zda člověk dýchá a zda mu proudí krev v žilách, je první věcí, kterou je potřeba udělat. Tep zjišťujeme na velkých tepnách například na krku, přiložením prstů. Dech se dá zjistit například přiložením zrcátka před ústa.

Běžná tepová frekvence je 60 až 90 tepů za minutu. Tato informace může být důležitá pro záchranáře.

Neohrozit sám sebe!

Důležitou věcí při poskytování první pomoci je vlastní bezpečnost. Pokud s sebou nemáte lékárničku a štítíte se například postiženého dotknout (to může být o pozvraceného člověka docela dobře možné), chovejte se co možná nejhygieničtěji. Při kontaktu s postiženým použijte rukavice nebo třeba šátek, pokud vyprazdňujete ústa od zvratků, nedělejte to holou rukou! Stejně tak se při dýchání z úst do úst snažte zabránit přímému kontaktu například kapesníkem.

Vždy vyčkejte příjezdu záchranné služby a lékaři sdělte, jak jste postupovali, nechte si dezinfikovat ruce, případně ústa.

  • Další díl: Stabilizovaná poloha
Reklama