61e6bd77e4907cl.jpg
Foto: Shutterstock

„Nejčastější příčinou poruch chování je chronický stres, který vyvolává například nuda nebo špatné životní podmínky. Ale samozřejmě mohou být poruchy způsobeny i medicínským problémem, který bychom se měli snažit vždy vyloučit,” upozorňuje veterinářka společnosti PetCenter MVDr. Marie Kadeřávková.

Mezi poruchy chování patří agresivita, separační úzkost, porucha eliminačního chování, což znamená močení a defekace na nevhodných nebo neobvyklých místech, značkování, abnormality v příjmu potravy – ať už se jedná o požírání atypických věcí, hltání, nebo odmítání potravy, ale též sem patří stereotypní chování, jako je neproměnlivé a opakované chování bez zjevné funkce apod.

Separační úzkost

„Separační úzkost je definována jako soubor nežádoucích projevů v okamžiku, kdy je pes nechán o samotě. Rizikovými faktory pro vznik úzkosti může být častější stěhování, změny denního režimu, pobyty v hotelích. Může se vyvinout především u psů, kteří ve štěněčím věku nezůstávali ani chvíli o samotě. Jedná se pravděpodobně o pocit ztráty kontroly nad prostředím a z něj plynoucí stres z osamělosti, kterou pes vnímá jako nestandardní,” vysvětluje veterinářka.

Projevovat se může hyperaktivitou nebo naopak sníženou aktivitou, štěkáním či jinou vokalizací, neobvyklým močením, destruktivním chováním a hlavně snahou upoutat pozornost. Doporučitelné je zvykat psa postupně na samotu již od štěněte, prodělat se psem základní výcvik a ignorovat psa před odchodem.

Jak se projevuje stres u koček?

„U koček je jednou z nejčastějších zdravotních komplikací sterilní zánět močového měchýře. Hlavní příčinou tohoto zánětu je stres. Jeho projevem je časté a bolestivé močení mnohdy na neobvyklých místech. Především u kocourů pak může dojít až k ucpání močových cest a ke vzniku život ohrožující situace, kterou je potřeba řešit urgentně,” upozorňuje veterinářka Kadeřávková a dodává, že majitel by se určitě měl snažit odhalit mírné známky stresu včas a předejít tak závažnějším obtížím.

Inteligentní a na stres citliví papoušci

Nestresují se jen čtyřnozí mazlíčci. Papoušci jsou jedním z nejvýraznějších druhů, který je na stres citlivý. Tato exotická a inteligentní zvířata nejsou úplně dobře přizpůsobena na „domácí život“. Z jejich přirozenosti jsou velmi snadno vystresovatelní, především s ohledem na změny prostředí, manipulaci. Značný stres u nich vzhledem k jejich inteligenci může vyvolat ale i nuda.

„Jistě bychom si před pořízením jakéhokoliv domácího zvířete měli promyslet, zda jsme schopni zvíře nejen nakrmit a uspokojit jeho základní potřeby, ale i mu připravit vhodné prostředí, zajistit veterinární péči a věnovat dostatek času,” uzavírá MVDr. Marie Kadeřávková.

Zdroje: Veterinářka Marie Kadeřávková, PetCenter

Reklama