Možná někdy prožíváte stejné pocity. Při pohledu na starší lidi v důchodovém věku se ptáte, v čem jsou prameny tak obrovských rozdílů mezi lidmi právě této věkové kategorie. Namítnete-li, že "lidé jsou přece různí" ve všech věkových kategoriích, pak mně snad dáte alespoň za pravdu v tom, že tato katogorie a tento věk jsou v rozdílnosti lidských povah favoritem...
Zatímco jsou někteří staří lidé protivní, hádaví a sebelítostiví (a přes věčné argumenty a odvolávky na svůj zdravotní stav v mnohých situacích až překvapivě rafinovaní, bezohlední a fyzicky zdatní), jsou jiní opravdu nešťastní, protože je spolu se zdravím a sílou opustili jejich nejbližší...

Pak je tu však (mimo jiné, o kterých jsem se nezmínila) ještě jedna kategorie stařečků a stařenek (za tento výraz by nás ale asi moc rádi neměli!). Přes své různé handicapy si užívají i tzv. podzimu života plnými doušky a snaží se dohnat vše, co dříve nestihli.
Znáte je? Že se o to nezajímáte, neb máte do důchodu daleko?

No, čas je neúprosný k nám všem, ale pokud nám osobně důchod nepřipadá tzv. "na dosah", dost možná by vás mohly následující řádky zajímat jen jako zajímavost pro vaše rodiče, prarodiče, příbuzné nebo tip pro lidi z vašeho sousedství...

Poslední červnový den byly na slavnostním zakončení kurzu Školičky internetu pro seniory, pořádaném Nadačním fondem Elpida ve spolupráci se společností GlaxoSmithKline, předány diplomy absolventům.
Certifikát o svých schopnostech ovládat základy internetu si v Domě s pečovatelskou službou na Praze 1 převzalo 11 seniorů. Kurzy na Praze 1 a Praze 11 – Jižním Městě celkem dokončilo 33 seniorů

Během pěti týdnů se všichni naučili základy práce s počítačem, vyhledávání informací na internetu a používání služeb elektronické pošty.
Nejstaršímu účastníkovi kurzu panu Miloši Divišovi je 92 let a mluví sedmi světovými jazyky! Věnuje se radioamatérství, a proto přivítal novou možnost komunikovat se svými kolegy po celém světě.
„Skvělé bylo, že jsem se naučil vyhledávat informace také v zahraničí. Umím italsky a jsem sportovní fanda, a proto mě lákaly například italské sportovní stránky,“ sděluje pan Diviš.

Mezi zvláště aktivní a zvídavé seniory patřila i paní Jindra Hrbková, které je 78 let.
„Syn mi dříve počítač zapnul, spustil mi můj oblíbený program a já mohla pracovat. Teď si už umím počítač spustit sama. Navíc si dopisuji pomocí elektronické pošty se svými vnuky. Nikdy bych nevěřila, jak rychle tato pošta funguje,“ dodává bývalá účetní paní Hrbková.

Se Školičkou internetu se budou moci senioři setkávat znovu od října.
„O projekt je mezi seniory velký zájem. Chceme proto pokračovat nejen v Praze, ale zamýšlíme navštívit i některé regiony. Nejdříve však musíme vyškolit vhodný počet lektorů. Hledáme proto nové zájemce, kteří by o výuku seniorů měli zájem,“ uvedla ředitelka Nadačního fondu Elpida Mgr. Zdenka Gonsiu.

Nadační fond Elpida vznikl v červnu roku 2002 a jeho zřizovatelem je mezinárodní farmaceutická společnost s vlastním vývojem a výzkumem originálních léků (GSK). Tento nadační fond byl zřízen za účelem podpory českého zdravotnictví, zlepšení kvality lidského života seniorů prostřednictvím konkrétních projektů a v neposlední řadě pak podpory mladých českých vědců v oblasti molekulární biologie.

Pro více informací kontaktujte: www.elpida.cz

     
Reklama