Povzbudivou zprávu máme pro všechny rodiče, kteří se v dohledné době chystají nastoupit do zaměstnání. Město Klimkovice, obec Dobroslavice a Mateřské centrum Krteček v Ostravě-Porubě se staly partnery projektu občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava (zkráceně EICO) nazvaného „EICO – nevyšlapanou cestou“. Jeho součástí je cyklus motivačních seminářů „Musíš chtít sám/sama“ pro ženy na mateřské či rodičovské dovolené a obecně ženy s malými dětmi, příp. pro muže v obdobné situaci, zaměřené na zlepšení jejich uplatnění na trhu práce a na možnosti slaďování rodiny a práce.

Díky podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky budou tyto semináře pro přihlášené účastníky ZDARMA.

Zahájení cyklu pěti seminářů plánujeme v květnu (Klimkovice), říjnu (Ostrava – Poruba) a listopadu 2006 (Dobroslavice), jejich rámcová náplň bude:

1.      Komunikační dovednosti I – vzhled, vystupování, první dojem, jednání s lidmi

2.      Komunikační dovednosti II – jak napsat životopis, jak kontaktovat zaměstnavatele, jak absolvovat výběrové řízení

3.      Právní minimum – informace o službách úřadu práce a pracovním právu, informace o netradičních formách pracovního poměru

4.      Osobní růst – základy psychologie a asertivity, zvyšování sebevědomí, pozitivní přístup, zvládání stresu, sladění rodiny a práce

5.      Seznamujeme se s počítačem – základy počítačové gramotnosti, základy Internetu.


Cílem seminářů je přispět ke zvýšení sebevědomí, získání elánu, poskytnutí základní orientace na trhu práce a informací o možnostech řešení současné životní situace. Jedná se o jakési "nastartování" při přechodu z období intenzivní péče o malé dítě zpět do pracovní sféry života. Semináře jsou vhodné především pro ty,  kteří chtějí aktivně zvýšit své šance na trhu práce, odtud název celého cyklu Musíš chtít sám/sama“.


Bližší informace a podklady pro přihlášení na semináře budou zveřejněny v průběhu března a dubna 2006 na vývěskách partnerů a na internetových stránkách projektu www.nevyslapanoucestou.eico.cz, informace o dalších aktivitách občanského sdružení EICO naleznete na www.eico.cz .


Ivana Mariánková,
koordinátorka projektu

ZDROJ: www.eico.cz  

Reklama