Máte problém s výchovou dětí? Trápí vaše dítě nějaký zdravotní problém? Pak se zúčastněte odborného semináře dne 21. 11. 2009 v Praze!

Témata jsou sestavena na základě výsledků ankety, kterou jsme dělali dva měsíce mezi několika desítkami rodičů malých dětí. Podle toho, co je nejvíc zajímalo, jsme připravili náš seminář a pozvali na něj odborníky, na které jsme skutečně pyšní - podívejte se sami níže.

Program:

 • Mluvte s dětmi
 • Nástup do mateřské školky
 • Volnočasové aktivity dětí - o kroužcích
 • Základy správné výživy - charakteristika jednotlivých věkových kategorií, nejčastější omyly a mýty
 • Přístup k nemocnému dítěti - co jsou rizikové faktory, zásady léčby, spolupráce s dětskými lékaři
 • Růst a vývoj dítěte - charakteristika jednotlivých věkových kategorií aneb Co má umět?
 • Očkování - aktivní a pasivní imunizace
 • Výchova - stanovení hranic
 • Dětská řevnivost
 • Komunikace v rodině
 • Život prvňáka
 • Nezbláznit se z puberty

Termín: 21. 11. 2009
Čas: 10–16 hodin
Místo: Klimentská 1, Praha 1 (Nadace táta a máma)
Cena: 690 Kč
na osobu včetně DPH, v ceně je hlídání dětí, které s sebou přivedete, a malé občerstvené

Přihlášky na seminář nebo případné dotazy posílejte na adresu objednavky@sluzbyprodomacnost.cz, spoustu zodpovíme také níže pod článkem.

Přednášející:

 • semMUDr. Pavel Neugebauer, pediatr

Promoce na Fakultě dětského lékařství v roce 1987, atestace v oboru pediatrie v roce 1990. Od té doby zaměstnán jako sekundární lékař, poté zástupce primáře dětského oddělení okresní nemocnice v Jičíně. Od roku 1995 provozovatel soukromé praxe praktického lékaře pro děti a dorost. V letech 1998 až 2002 výkon funkce okresního zdravotního rady. Od roku 2000 členem Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR. 7 let ve funkci předsedy. 2 roky předseda občanského sdružení Výživa dětí, člen Správní rady Českého národního pro eHealth

 • semPhDr. Lubor Burda, poradenský pracovník, terapeut, lektor

Promoce na FFUK Bratislava, léčebný pedagog - terapeut, FF UP Olomouc, PhDr., PdF UK Praha, postgraduál penitenciární ped. Hlavní profesní kvalifikace: terapeut. Profesní zkušenost má v oblasti: pedagog, psycholog v oblasti resocializace, partnerské poradenství, poradna pro manželství, metodik prevence pedagogicko psychologická poradna, realizace sociálních a pedagogických preventivních programů, trenér, lektor sociálně psychologických výcviků, pořádání SPV pro metodiky prevence, studenty VŠ zaměření pedagogika, psychologie, SPV pro pomáhající profese

 • semMgr. Bc. Kateřina Burdová, poradenský pracovník, terapeut, lektorka

Bakalářské studium na PdF UHK Sociální práce a politika. Magisterské studium na PdF UHK Sociální pedagogika. Hlavní kvalifikace: Sociální pedagog, sociální práce. Profesní zkušenosti: pedagog, ped. psych. poradna, koordinátor Regionálního dobrovolnického centra, sociální a kontaktní pracovník v NZDM, realizátorka sociálních a pedagogických preventivních programů, trenér, lektor sociálně psychologických výcviků (pořádání SPV pro metodiky prevence, studenty VŠ zaměření pedagogika, psychologie, pomáhající profese), pracovní poradenství, znalost legislativy - pracovní, obchodní, trestní právo, rodinné právo, sociální zabezpečení

 • semMgr. et Mgr. Veronika Loukotová

Magisterské studium na Univerzitě v Hradci Králové, obor Speciální pedagogika. Magisterské studium na Univerzitě v Hradci Králové, obor Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii. Od roku 2007 učitelka ve speciální mateřské škole v Praze

 

 

 • semIrena Valchářová

Vystudovala Vyšší Diakonie Českobratrská a Evangelická, obor speciální pedagogika. V letech 1981-1983 učitelka ve MŠ, poté 2 roky působila jako zdravotní sestra v kojeneckém ústavu. Od roku 1985 do roku 1996 pracovala jako vychovatelka na základní škole internátní pro zrakově postižené. Jeden rok pracovala jako vychovatelka v diagnostickém ústavu. Také pracovala jako koordinátorka v Nadaci Duha. Od roku 2002 pracuje jako profesionální chůva v rodinách. V roce 2006-2007 se účastnila natáčení pořadu CHŮVA V AKCI, zaměřen na problémové rodiny s návodem jak na výchovu dětí v rodině. Pořad byl oceněn cenou ELSY. Znalosti: Vojtova metoda, výtvarnictví, zdravá výživa.