„Držela jsem v ruce těhotenský test se dvěma čárkami a první, co mi proletělo hlavou, nebylo, jak to řeknu příteli, ale co bude s mou prací. Nastoupila jsem do ní teprve nedávno, a tudíž byla ve zkušební době. A proč by si tam měli držet těhotnou, která jim za pár měsíců odejde na mateřskou, že? Tak jsem mlčela až do pátého měsíce těhotenství, kdy už jsem byla zaměstnaná na dobu neurčitou,“ vzpomíná na své obavy dnes už maminka ročního chlapečka Ivana (29). Přestože si tehdy připadala jako podvodnice, přijít o zaměstnání si nemohla dovolit. Zákon však neporušila.

Nikde není žádný právní předpis, který by těhotné ženě nařizoval jiný stav zaměstnavateli nahlásit. Můžete ho tak držet pod pokličkou až do doby, kdy mu budete oznamovat nástup na mateřskou dovolenou. Přesto bývá dobrým zvykem učinit tak mnohem dřív, aby měl zaměstnavatel čas najít si za odcházející pracovní sílu náhradu. Většina žen proto oznamuje očekávání potomka po prvním trimestru, kdy už tolik nehrozí riziko potratu a těhotenství je stabilní. Čím déle ale svůj jiný stav oznámíte, o to později můžete začít požívat výhod daných těhotným ze zákona.

Jakou práci těhotné (ne)smí vykonávat?

Ženám s rostoucím bříškem je zapovězeno vykonávat práci, která ohrožuje její těhotenství (seznam ZDE), nebo takovou, pro kterou není podle posudku jejího lékaře způsobilá. A to i v případě, že by s pokračování v takové práci sama souhlasila. Zaměstnavatel je povinen převést ji na jinou pozici, jinak mu hrozí sankce. Těhotná žena má právo také na odmítnutí nočních směn a převedení na směny denní.

  • Hrozí, že s jinou pozicí přijde o podstatnou část výdělku? Můžete požádat o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Může se ale stát, že zaměstnavatel nebude moci těhotnou zaměstnankyni na jinou práci převést. V takovém případě zůstane doma se 100% náhradou mzdy.

Zaměstnavatel je rovněž povinen dbát na zvýšenou ochranu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Těhotnou zaměstnankyni by měl preventivně informovat o faktorech, které mohou poškozovat plod v těle matky, seznámit ji s dalšími riziky její práce a preventivními opatřeními, ale také přizpůsobovat těhotným ženám na pracovišti prostory pro jejich odpočinek.

Před čím zákoník práce dále chrání těhotné

Žena v jiném stavu:

  • nesmí pracovat přesčas,
  • nemusí na služební cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště, pokud to odmítne,
  • nesmí být přeložena mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště, pokud si to sama nepřeje,
  • může požádat o kratší (nebo jinak upravenou) pracovní dobu, pokud tomu ovšem nebrání vážné provozní důvody ze strany zaměstnavatele,
  • smí docházet do těhotenské poradny a na vyšetření v pracovní době s náhradou mzdy,
  • nemůže dostat výpověď, pokud je zaměstnána na dobu neurčitou. Jen v případě, že došlo ke zrušení jejího zaměstnavatele nebo jeho části, delší dobu by hrubě porušovala pracovní povinnosti, případně pokud by byla odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na delší dobu.

Pokud své těhotenství zaměstnavateli neoznámíte, a dostanete v tomto období výpověď, je neplatná. Jestliže otěhotníte ve výpovědní době, neplatí po dobu mateřské a rodičovské dovolené. V zaměstnání skončíte až po návratu z nich.

Čtěte také:

Reklama