bus.jpg
Foto: Shutterstock

Ještě v 90. letech se na virus HIV umíralo po světě jako na běžícím páse, dnes jako bychom nemoc díky léčbě přesunuli na druhou kolej. Je sice nákladná, ale pacienti po ní získají plnohodnotný život. Nejen zmenšující se strach způsobil, že počet nakažených narůstá.

Virus lidské imunodeficience (HIV) se řadí mezi sexuálně přenosné infekce. Nemoc vyléčit nelze, ale lze ji stabilizovat antiretrovirovou terapií, která je velmi nákladná. Pacienti musí po celý zbytek života dodržovat léčebný režim a pravidelně užívat léky, aby se hladina viru držela pod kontrolou. Od roku 2013 přípravek Stribild, který zabraňuje šíření viru v těle infikovaného, jako první začala hradit Všeobecná zdravotní pojišťovna. Pokud však není léčba nasazena včas, může dojít k masivnímu napadení imunity, kdy už je virus k nezastavení. V poslední fázi extrémního vyčerpání organismu propuká AIDS a virus začne napadat i nervovou soustavu.

I přes to, že má Česká republika v porovnání se světem ještě poměrně nízký počet nakažených, za posledních 15 let podle statistky Státního zdravotního úřadu číslo stále roste. V roce 1985 byl v ČR zaznamenaný první pacient, nejvyššího nárůstu jsme dosáhli v roce 2016, kdy se počet zvedl na 286 nakažených za rok. V roce 2017 klesl na 208, ale hned o dva roky později začal opět stoupat. Rok 2020 byl z tohoto hlediska přelomový v nejvyšším počtu nakažených cizinců v ČR (88), za tento samý rok jinak přibylo 211 případů. Od roku 1985 do dnes je v Čechách zaznamenaných 3801 HIV pozitivních, z toho u 710 se rozvinula nemoc AIDS, 326 lidí na ni zemřelo. V loňském roce šlo o 15 lidí.

Převážnou většinu nakažených tvoří muži (zhruba 86 %), ale nevyhýbá se ani ženám (14 %). Dominantní skupinou jsou pak homosexuální a bisexuální muži. Ze statistik také vyplývá, že ohniskem nákazy zůstává Praha, a to především kvůli vysokému turistickému ruchu v minulých letech.

Přenos je u nás z největší míry způsoben nechráněným pohlavním stykem, krví, ale jsou zaznamenány přenosy i z matky na dítě. Pokud se nemoc odhalí v raném stádiu, léčba není náročná. „Vyléčit infekci HIV nelze, ale stabilizovat ano. Přestože je to poměrně nová infekce, podařil se obrovský pokrok v léčbě. Ještě před 20 lety to bylo jednoznačně smrtelné onemocnění, které mělo jasnou progresi a jasný konec. Vývoj antiretrovirové terapie je jeden z nejdynamičtějších evolučních procesů v historii medicíny. Po zavedení antiretrovirové léčby došlo k dramatickému snížení morbidity a mortality HIV infikovaných. Infekce HIV je dnes považována za typicky chronické onemocnění, při němž je možné udržet vysokou kvalitu života s očekávanou délkou, která se podstatně neliší od kvality a délky života u obecné populace,“ vysvětluje MUDr. Svatava Snopková, Ph.D., vedoucí lékařka HIV centra FN Brno, které bylo založeno již v roce 1991.

Nakažení zažívají šikanu

Strach z nakažených mít nemusíme. Léky sice nezabraní přenosu pohlavím stykem, ale je velmi nepravděpodobné, že by se virus rozšířil na dalšího člověka jinak než krví. Nepředstavují tedy žádné ohrožení jak pro personál nemocnice, tak pro rodinu, přátelé či kolegy. I přes to se však mnozí nakažení potýkají s šikanou, třeba i ze strany zaměstnavatele. „HIV jsem onemocněla v roce 2017. Pracovala jsem tehdy v jednom pražském baru, kde se to brzy rozkřiklo. Všimla jsem si, že se ke mně kolegové chovají odtažitě a šéf mě nakonec vyhodil, i přes to, že jsem mu vysvětlovala, že se ode mě nikdo nakazit nemůže,“ vypraví 28letá studentka Anička, která se nakazila po tom, co měla několik nechráněných styků s různými partnery.

I přes to, že se čísla nezdají vysoká například oproti úmrtnosti na covid-19, je nutné upozorňovat na fakt, že vir je stále mezi námi. Pokud jedinec střídá často partnery, je nutné nechávat si udělat pravidelně krevní rozbor. Podle respondentů statistky ale v nemocnicích při takovém vystření lékaři nebo sestry příchozí často ponižují, ti poté raději další odběr oddalují. Pokud však není nemoc řešena včas a v těle propukne AIDS, bez léčby pacienti do několika let umírají.

Reklama