lexum

Sláva, zbavila jsem se dioptrií! Ne, nešla jsem na laserovou operaci. Oční lékaři mi diagnostikovali šedý zákal neboli kataraktu, operovali mi ho a díky tomu jsem mohla odložit své silné brýle.

Šedý zákal je způsobený tím, že se čočka, kterou máme v oku, začne zakalovat. Vidíme stále hůř a nakonec bychom mohli i oslepnout. Léky, kterými by se dalo zakalování čočky ovlivnit, zatím neexistují - jediným, ale zato účinným a v dnešní době běžným řešením tohoto problému je operace. Provádí se tak, že se zkalená čočka nahradí umělou nitrooční čočkou vyrobenou z poddajného materiálu, který je lidským organizmem velmi dobře snášen. Přesněji řečeno se odstraní jen zkalený vnitřek čočky, zatímco pouzdro se nechá na místě a nová měkká čočka se do něj vsune. Umělá nitrooční čočka má přitom přesně ten počet dioptrií, jaký je potřeba, aby pacient viděl po operaci ostře. Zároveň lze pacientovi touto čočkou odstranit i předoperační refrakční vadu, ať se jedná o krátkozrakost, nebo dalekozrakost.

Šedý zákal nejčastěji souvisí s věkem, u nás se objevuje až u 60 % populace ve věku 65-74 let a o deset let později, v pětaosmdesáti, už ho má až 91 % lidí. Více se vyskytuje u žen a v časnějším věku se většinou objeví jako komplikace jiných očních onemocnění, nebo po úraze. Mě postihl šedý zákal už po pětačtyřicítce, a jak jsem zjistila, nejsem zas tak výjimečný případ. Pokud tedy začínáte vidět jako v mlze, kolem světel najednou pozorujete „svatozáře“ nebo hůř vidíte za šera, nechte se vyšetřit, mohlo by jít o počínající kataraktu.

Operace šedého zákalu se vůbec nemusíte obávat. Dnes už je to zcela rutinní záležitost, provádí se většinou ambulantně a v lokální anestezii, to znamená, že vám lékaři oko znecitliví kapkami, takže injekce se obávat nemusíte. Zákrok trvá asi 15 minut, je bezbolestný a pacienti po něm vidí dobře již druhý den. Vysoký věk nevadí, operaci se můžete podrobit třeba i ve stovce a na vlastní uši jsem slyšela vyprávění osmdesátiletých babiček, že se jim operace dokonce líbila - před očima přitom tančí krásné barevné kruhy. Komplikace nastávají zřídka, jen asi ve 2 % případů. Většinu těchto komplikací se daří vyřešit bez trvalých následků, aniž by bylo ohroženo vidění. V ojedinělých případech může však dojít i k závažné komplikaci, např. nitroočnímu zánětu, který se musí okamžitě léčit.

Čočka pak vydrží čirá po zbytek života, jen někdy se může zakalit obal, ve kterém je uložena, a vznikne takzvaná sekundární (druhotná) katarakta, kterou lze napravit ambulantním laserovým zásahem. Za 2-4 týdny po operaci šedého zákalu se zrak ustálí a lékař může v případě potřeby předepsat pacientovi brýle, většinou pouze na blízko.

Operace šedého zákalu plně hradí zdravotní pojišťovna, ovšem jen ve standardní variantě, kdy lékaři pacientovi voperují tzv. monofokální (jednoohniskovou) čočku. Tou vidíte výborně, ale jen na dálku, na čtení pak potřebujete brýle.

Nově mají pacienti možnost volby nadstandardní varianty operace, při níž lékaři mohou voperovat do oka jiné typy čoček. Tímto způsobem se dá např. korigovat astigmatismus, a to pomocí speciální torické čočky, která tuto refrakční vadu koriguje. Dále si můžete vybrat čočky, které vám umožní vidět ostře nejen do dálky, ale i na blízko. Jde o čočky multifokální, principem podobné bifokálním a multifokálním brýlím, anebo o čočky akomodační, které jsou ještě modernější a dokážou v oku samy zaostřovat. Tyto vysoce kvalitní měkké nitrooční čočky lze navíc vpravit do oka velmi malým řezem, který se pak sám uzavře bez nutnosti šití, takže zásah je celkově šetrnější. Zrak máme jen jeden a určitě se na něm nevyplatí šetřit, proto by měli o nadstandardní operaci uvažovat všichni, kdo chtějí vidět svět přesně a ostře i bez brýlí!

lexumOdborná spolupráce na článku: Oční klinika Lexum www.lexum.cz Doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc., přednostka Oční kliniky Cornea Lexum Praha

Doc. Baráková se již několik let řadí mezi přední oční mikrochirurgy. Výborem České společnosti pro refrakční a kataraktovou chirurgii byla několikrát vyhlášena mezi prvními 10 nejvíce operujícími chirurgy v ČR. V roce 2003 byla jmenována docentkou pro obor oční lékařství - specialista na mikrochirurgii oka, chirurgii šedého zákalu, nitrooční refrakční zákroky, nádorová onemocnění oka u dospělých a sonografii oka a očnice. Doc. Baráková je autorkou a spoluautorkou celkem pěti vědeckých monografií a 50 vědeckých publikací. Je recenzentkou četných odborných děl z očního lékařství. Na domácích i zahraničních kongresech přednesla více než 150 přednášek. Je členkou České splečnosti J. E. Purkyně, České oftalmologické společnosti, výboru České společnosti pro refrakční a kataraktovou chirurgii, European Society of Cataract and Refractive Surgery, American Academy of Ophthalmology, International Society for Ophthalmic Ultrasound a České lékařské komory.