Sedm smrtelných hříchů původně nebylo zas až tak smrtelných. Tedy ne že by se na ně nedalo při troše smůly umřít, ale za jejich špatnou pověst může chybný výklad.

Řehořovy kapitální hříchy
Vezměme to od začátku. O nějakých sedmi hříších, natožpak smrtelných, není v Bibli ani slovo. Hříchů a lidských chyb je v Písmu sice vyjmenováno požehnaně, ale za „vytvoření“ sedmičky může až papež Řehoř Veliký. Byl to on, kdo v šestém století sepsal sedm „kapitálních hříchů“. Ono kapitální vzniklo z latinského caput – tedy hlava – a nebyly to hříchy nejzávažnější či nejstrašnější, ale nejčastěji se vyskytující jako hlavní příčina špatných činů. Řehoř Veliký přitom vycházel z učení Evagria Pontica ze čtvrtého století. Jenom v jeho osmičce pokušení vyměnil smutek za závist a sloučil marnivost a pýchu.

 

Pokud si náhodou nejste jista, jaké že hříchy to ohrožují vaši duši, tady je máte: pýcha (latinsky superbia, v češtině známa též jako marnivost), lakota (latinsky avaritia, též hrabivost), závist (latinsky invidia), hněv (latinsky ira, též zlost), smilstvo (latinsky luxuria, neboli chtíč), obžerství (latinsky gula) a lenost (latinsky acedia). A že se v tom při troše snahy najde prakticky kdokoliv? Inu, to bylo patrně účelem.

Jak se „sedmička“ stala smrtelnou
Seznam sedmi hlavních hříchů býval využíván k výchově lidu v době, kdy Bible ještě nepatřila do rukou prostého člověka. Pravděpodobně kolem třináctého století došlo ke sloučení této koncepce s teorií o rozdělení hříchů na lehké – tedy takové, které snímá jakákoliv svátost, a těžké, které narušují život v milosti a vedou ke smrti duše. Těch se lze zbavit jen zpovědí a pokáním. A právě sedmička Řehořem sepsaných hříchů začala být označována za hříchy těžké, a tedy smrtelné.

Sedm stupňů očistce
Sedm smrtelných hříchů proslavil ve svém díle Božská komedie Dante Alighieri, který je použil jako podklad pro jednotlivé stupně v očistci. Duše se tam od hříchů očišťovala tak, že se musela naučit protikladné ctnosti: pokoru, štědrost, přejícnost, mírumilovnost, cudnost, střídmost a činorodost.

Řehoř Veliký ovšem také nebyl zas takový škarohlíd, sestavil i seznam sedmi ctností. Jsou jimi víra, naděje, láska, spravedlnost, moudrost, mírnost a statečnost.

 

 

Jaký ze smrtelných hříchů je i Vaší slabinou? A který Vás naopak vůbec netrápí? Jaký Vám nejvíce vadí na ostatních? A který podle Vás ani není hříchem? A máte i nějaké ze sedmi ctností?

Další obrázky stejné autorky najdete ZDE. Děkujeme Nyotaimori za odkaz :).

Reklama