5d8b42f0d2a23obrazek.png
Mýtus 1: Pro tělo je menstruace důležitá

Některé druhy antikoncepce se postarají o to, aby žena v průběhu jejího užívání nemenstruovala. Ačkoli se to většině uživatelek jeví jako výhoda, ty další mají obavy o zdraví. Traduje se totiž, že se tělo pomocí menstruace čistí. Tak to ale není. Pokud není děložní sliznice cyklicky stimulována, nenarůstá a krvácení se neobjeví. Menstruace má význam jen pro reprodukci. Ženy, které užívají kombinovanou hormonální antikoncepci, mají jiný typ děložní sliznice, u které není cyklické krvácení potřeba. Vynechání krvácení nikterak negativně neovlivňuje obecné či reprodukční zdraví ženy.

Mýtus 2: Nitroděložní tělísko před porodem

Pryč jsou ty doby, kdy lékaři doporučovali nitroděložní tělísko jen ženám, které už rodily. Dnes se vyrábí v různých velikostech a jsou konstruována tak, aby je bylo snadné zavést všem ženám. A nezáleží přitom ani na tom, o jaké nitroděložní tělísko jde – zda o nehormonální, například s aktivní mědí, nebo hormonální s levonorgestrelem. Navíc bylo prokázáno, že nitroděložní antikoncepce nezvyšuje riziko pánevního zánětu uživatelek.

Mýtus 3: Antikoncepci je třeba čas od času vysadit

Některé uživatelky hormonální antikoncepce mají pocit, že by měly své tělo čas od času očistit od hormonů. To je ale jen mýtus. Není prokázáno, že by dočasné vysazení metod hormonální antikoncepce snižovalo riziko komplikací. Naopak, největší riziko je spojeno se změnami hladin koagulačních faktorů při opětovném nasazení hormonů. Stoupá například riziko vzniku trombózy.

Mýtus 4: Během kojení není antikoncepce potřeba

To je bohužel omyl, který už stál nejednu ženu překvapení nad těhotenským testem se dvěma čárkami. Kojení skutečně snižuje pravděpodobnost ovulace. Ale pouze prvního půl roku, a to ještě v případě, že kojíte během dne častěji než po čtyřech hodinách a v noci častěji než po šesti hodinách.

Mýtus 5: Kojící matky nesmí užívat hormonální antikoncepci

To je omyl, hormonální antikoncepci mohou užívat i kojící ženy, samozřejmě vždy po poradě se svým gynekologem. Je totiž třeba dát si pozor na ochranu před otěhotněním s obsahem estrogenu, který by mohl negativně ovlivnit tvorbu mléka.

Mýtus 6: Po užívání antikoncepce není tak snadné otěhotnět

Žádná z metod kombinované a progestagenní hormonální antikoncepce neovlivňuje funkci rodidel, pokud je vysazena. Ovulace a plánované početí mohou nastat u zdravých a plodných žen během prvního menstruačního cyklu po vysazení antikoncepce. Jedinou výjimku představuje injekční hormonální antikoncepce, kdy se v organismu ukládá depotní medroxyprogesteron-acetát a po vysazení může ještě zhruba 6–9 měsíců potlačovat ovulaci.

Může se ale stát, že měla žena sníženou plodnost již před nasazením hormonální antikoncepce, nebo poklesla v průběhu jejího užívání vlivem jiných faktorů. Řada žen v takovém případě pak dává sníženou plodnost do souvislosti s užívanou hormonální antikoncepcí, která však sama o sobě plodnost zhoršit nemůže. Naopak, každá efektivní antikoncepční metoda reprodukční zdraví ženy chrání, protože vyloučí případy nechtěných těhotenství, která mohou mít i negativní zdravotní aspekty.

Mýtus 7: Po antikoncepčních tabletách se tloustne

Jedná se o mýtus, který není založený na žádných faktech a odborné studie jej vyvracejí. „Již v roce 2011 bylo analyzováno 49 studií, které porovnávaly vliv různých metod antikoncepce na hmotnost uživatelek oproti placebu (kontrolnímu vzorku bez účinné látky). Z této rozsáhlé analýzy vyplynulo, že kombinovaná hormonální antikoncepce, obsahující estrogen i progestin, nezpůsobovala přibývání na váze. Další analýza 22 studií, které se zabývaly vlivem čistě progestagenní antikoncepce (obsahuje pouze progestin) na tělesnou hmotnost, vyšla v roce 2016. Autoři dospěli k závěru, že míra důkazů o vlivu této antikoncepce na hmotnost uživatelek je velmi nízká,“ komentuje jednu z nejrozšířenějších obav MUDr. Petr Křepelka, Ph.D., z Ústavu pro péči o matku a dítě. Tyto studie jsou k dispozici na www.forumantikoncepce.cz.

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com
Čtěte také:

Reklama