Nová divadelní sezona 2016/17 přinese sedm premiér. Městská divadla pražská navíc chystají pro návštěvníky řadu novinek nejen v programu. Diváci se mohou těšit na Divadelní ABCedu, workshopy Henriety Hornáčkové pro rodiče a děti, pravidelná živá hudební vystoupení, která odstartuje jazzový koncert Laca Decziho v říjnu. Nákup vstupenek usnadní přehlednější mobilní stránky, stálí diváci budou moci využít novou aplikaci, díky níž se dozvědí o speciálních nabídkách a akcích jako první. Zážitek z představení v Divadle ABC zpříjemní nové sedačky a zvuková technika.

Sedm premiér v sezoně 2016/17 a omlazování souboru

„Při přípravách této sezony jsme věnovali čas debatám o současném stavu společnosti. Povídali jsme si o všem, co se v posledních měsících děje, jak se naše společnost polarizuje, kterak se tu vznáší hustý odér strachu, pod kterým se v naší kotlině dusíme ve vlastní šťávě jak pod velikou poklicí. Přiznám, že nám z toho vůbec nebylo dobře. A protože jsme divadlo veřejné služby, je naší povinností nějakým způsobem na tento společenský vývoj v našem repertoáru reagovat, reflektovat jej. Vyšly nám z toho dva vyhraněné úhly pohledu, z nichž současné dění nazíráme. Jednak se k situaci můžeme vztáhnout tak, že upozorníme na nebezpečí, která takové trendy přinášejí, můžeme poukázat na určitá historická období, kdy se děly podobné věci, a v posledku ta situace vedla do velké temnoty. Nebo se na situaci můžeme dívat z opačného úhlu a poukázat na období, kdy ‒ jak praví jeden z podtitulů našich her ‒ slova jako pravda, láska a mír nebyla vulgárními výrazy, na doby, kdy tato slova lidi spojovala, byla spíše jednotícím než kontroverzním prvkem, tedy na dobu, kterou mnozí z dnes rozhádaných táborů považují za dobu rajskou,“ vysvětluje výběr titulů umělecký šéf Petr Svojtka.

oněgin

michal

Městská divadla pražská rovněž pokračují v omlazování souboru, po Michaelu Vykusovi a Nině Horákové se proto rozroste o nové členy Petru Tenorovou a Aleše Bílíka. Ty pak doplní ještě doposud hostující Milan Kačmarčík. Kmenovým režisérem se stává Pavel Khek. „Příští sezonu bereme jako výrazný „kick“, tedy nakopnutí, takový „kick Khek“. Mění se spousta věcí v personálním obsazení, dochází k výraznému posílení v řadách režisérů. Do stálého úvazku totiž přichází Pavel Khek a s tím souvisí i určité personální „nakopnutí“ hereckých šaten. Chceme posílit mladší část souboru,“ říká Petr Svojtka.

V Divadle ABC chystá režisér Ondřej Zajíc na listopad hru Pavla Kohouta August August, august o zápasu krásného snu s neúprosnou realitou. V březnu připraví režisér Pavel Khek jednu z nejslavnějších tragédií Williama Shakespeara Macbeth o zhoubném pokušení moci. A v červnu režisér Petr Svojtka s dramaturgem Jiřím Janků uvedou českou premiéru autorského projektu 60´s aneb Šedesátky.

V Divadle Rokoko nastuduje v listopadu Petr Svojtka moderní grotesku Urse Widmera Top Dogs o rekvalifikaci manažerů propuštěných z vysokých funkcí. V lednu se odehraje Premiéra mládí Christiana Giudicelliho. Bláznivou komedii o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodružství nastuduje režisérka Jana Ryšánek-Schmiedtová a v hlavních rolích se představí Jitka Smutná a Dana Syslová. Březnovou premiérou bude hra Jeana-Clauda Carrièra Konkurz, kterou zrežíruje Ondřej Zajíc. Hra slavného dramatika a filmového scenáristy je nejen o hercích, ale klade i zásadní otázky lidské existence ve světě, kde téměř všechny hodnoty přestaly platit. Sezonu v Divadle Rokoko uzavře autorský projekt Čapek o posledních měsících spisovatelova života, který společně připraví režisér Pavel Khek a dramaturgyně Věra Mašková.

Divadelní ABCeda a další obohacení programu

Novinkou budou divadelní workshopy pro rodiče a jejich ratolesti pod vedením herečky a zkušené lektorky Henriety Hornáčkové. Dílny rodinám nabídnou nejen netradiční zážitek, ale především budou rozvíjet umělecké cítění dětí, jejich myšlení a fantazii. Rodičům pak přinesou možnost strávit s dětmi čas aktivně a intenzivně. Divadelní ABCeda bude rozdělena na dvě věkové kategorie (pro děti od 3 do 7 let a od 7 do 12 let). Zahrnovat bude improvizační a pohybová cvičení, námětové hry, práci s textem, rytmická cvičení a trénink komunikačních dovedností, díky nimž si na konci divadelní dílny rodiče s dětmi zahrají své vlastní představení. Divadelní ABCeda se bude poprvé konat 15. října pro mladší věkovou skupinu.

abeceda

Pravidelná živá vystoupení zahájí 19. října koncert Laca Decziho & Celula New York v Divadle ABC. Kromě toho budou Městská divadla pražská pokračovat v pořádání Soirée osobností Městských divadel pražských, Dámských jízdách, Hereckých kurzech pro neherce či v Představeních pro nezadané. Chybět nebudou ani oblíbená Setkání s tvůrci po představení a v neposlední řadě 6. ročník Vánočního festivalu.

zpěv

Novinky v Divadle ABC a v mobilních službách

Městská divadla pražská jdou s dobou a snaží se vycházet vstříc novým technologiím s cílem usnadnit divákům kontakt s divadlem a rozšířit možnosti komunikace. Od září proto spustí přehlednější mobilní stránky a věrným divákům nabídnou novou mobilní aplikaci, která je bude informovat o speciálních nabídkách na zvýhodněná představení či o zajímavých akcích.

Všichni návštěvníci Divadla ABC pak jistě ocení nová sedadla. Pro zajímavost, starým sedadlům bylo 18 let a na každém z nich se prosedělo odhadem 18 tisíc hodin. Obnovou prošel i zvukový systém, který je oproti tomu starému mnohem kvalitnější a poskytne příjemnější poslech. Zvuk bude mít lepší dynamický rozsah, bude barevný a mnohem věrnější, zároveň umožní větší možnosti nastavení pokrytí sálu zvukem, tak aby byl ozvučen rovnoměrněji a každý divák slyšel stejný zvuk, ať bude sedět na kterémkoliv místě.

Reklama