V loňském roce spáchalo sebevraždu 1375 lidí, což je nejméně za posledních 130 let. Jednou ze dvou nejčastějších příčin rozhodnutí vzít si život jsou však kromě rodinných problémů deprese. Výskyt depresí však v posledních letech narůstá.

Denně si podle statistik vezme na světě život 1200 lidí, z toho 56 dětí a mladých do 20 let. V České republice spáchalo sebevraždu za posledních 50 let celkem 110 tisíc lidí. Nejčastěji se rozhodnou ukončit svůj život staří a nemocní lidé ve věku nad 80 let. Kritickým obdobím je skupina 45 až 54 let, u které je nejčastější příčinou nevyléčitelná choroba provázená velkou bolestí.

Muži si berou život mnohem častěji než ženy. Například v roce 2006 mluví statistiky o 22,8 sebevraždy u mužů, ale jen 4,9 sebevraždy u žen na 100 tisíc obyvatel. Důvodem je podle odborníků větší otevřenost žen a jejich ochota vyhledat v případě potíží odbornou pomoc. Ženy navíc volí méně jisté způsoby sebevraždy, například otravu léky. Nejčastější způsob, kterým se lidé připravili o život, je však u mužů i žen shodně oběšení. S velkým odstupem následuje zastřelení, otrava a skok z výšky.

Dalším faktorem, který ovlivňuje sklony k sebevraždám, je nejvyšší dosažené vzdělání. Největší sklony k sebevraždám mají osoby se středoškolským vzděláním bez maturity. Celkové nejnižší sklony k sebevraždám mají lidé, kteří vystudovali vysokou školu.

Sebevraždy jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí na světě. Život si každý rok vezme více než milion lidí, devadesát procent z nich přitom trpí některou z duševních chorob. Nejčastější duševní chorobou je právě deprese, která postihuje každého pátého člověka.

K úspěšným formám prevence deprese a dalších duševních onemocnění patří anonymní on-line poradna. Na internetových stránkách jsou snadno dostupné všechny potřebné informace, které mohou přispět k včasné pomoci a větší informovanosti nemocných, jejich příbuzných i široké veřejnosti. Za tři roky své existence již poradna pomohla více než dvěma tisícům duševně nemocných či jejich příbuzným. „Anonymní on-line poradna poskytuje každému možnost hovořit o svém problému s odborníky právě ve chvíli, kdy potřebuje. Mnohdy právě to může znamenat výraznou pomoc v záchraně zdraví,“ uvádí Mgr. Barbora Wenigová.

Trpíte depresí? Obrátila byste se v případě potřeby na on-line poradnu nebo jinam?

Reklama