Vždy mě fascinovaly příběhy lidí, kteří se po nějaké tragické události dokázali znovu postavit na nohy.

Typickým příkladem jsou úrazy nebo nemoci, které jako blesk nečekaně zasáhly a změnily mnoho osudů. O tom, jaká síla a odhodlání žít se skrývá ve „světě postižených“, se nejčastěji dozvídáme ze sportovních výkonů, které častokrát překonávají výkony zdravých jedinců. V ústraní by však neměla zůstávat ani kultura, ke které patří i módní přehlídky.


O silných ženách po amputaci prsů

Na magazínu Žena-in můžete najít mnoho článků, které se týkají rakoviny prsů. Víme, jak se onemocnění projevuje, jaký má charakter, jak mu předcházet a jak se léčí. Bohužel, v některých případech dochází k odstranění postiženého prsu, aby nedocházelo k další progresi nemoci.

Je pochopitelné, že jde o zásah, který má extrémní charakter a mnoho žen se s ním nemusí nikdy smířit. Existují však ženy, které se dokázaly se svým stavem vyrovnat. Jsou sebevědomé, silné a žijí  plnohodnotný život jako každá jiná žena.  

 

A právě tyto ženy se pravidelně účastní módních prohlídek, na kterých předvádějí atraktivní modely oblečení včetně plavek a večerních šatů.

 

Byl to dobrý nápad!

„Matkou“ módních prohlídek je paní primářka Jitka Abrahámová z onkologického oddělení Thomayerovy nemocnice, která založila Nadační fond onkologie pro 21. století.

 

Jak autorka projektu uvádí: „Tyto ženy dodávají odvahu všem postiženým ženám a ukazují jim, že se dá dobře žít i s tímto handicapem, že mohou nosit všechno, mohou se zúčastňovat různých společenských i sportovních akcí, být sebevědomé. Navíc upozorňují ostatní, že různé příznaky se nemají podceňovat a je třeba pečovat o své zdraví, chodit na preventivní prohlídky včetně screeningu.“

 

Před několika dny Nadační fond onkologie pro 21. století v čele s Jitkou Abrahámovou uspořádal 13. společenský večer „Sebevědomí pro každý den“, jehož součástí byla i módní prohlídka.

Akce proběhla pod záštitou ředitele Thomayerovy nemocnice Petra Malého a uskutečnila se v Hudební fakultě AMU na Malostranském náměstí v Praze.

 

Fakta z úst lékařů

Rakovina prsu je v České republice nejfrekventovanějším onkologickým onemocněním u žen. Nepříznivým ukazatelem je bohužel skutečnost, že u všech nebo u většiny nádorových onemocnění v naší populaci přicházejí pacientky pozdě.

„V naší nemocnici je umístěna screeningová jednotka pro včasný záchyt chorob prsu, zejména rakoviny prsu,“ říká MUDr. Petr Malý, ředitel FTNsP.  K čemuž primářka Abrahámová dodává: „Screeningový program je ovšem velmi drahý a svého času pojišťovna náklady nehradila. V té době, při pořízení našeho prvního mammografu, byl i z těchto důvodů při našem oddělení zřízen Nadační fond onkologie pro 21. století. V současné době Fond přispívá ke zvýšení léčebného komfortu pacientů.“

Nadační fond Onkologie pro 21. století

Byl založen v roce 1992. Jeho cílem je získávat finanční prostředky pro řadu potřebných a nákladných projektů, zajišťujících kvalitní péči o onkologicky nemocné ve čtvrtém pražském obvodě, který je počtem 500 000 obyvatel největším pražským městem. Onkologicky onemocní každoročně v Praze 4 na 2 200 pacientů, kteří jsou povětšinou léčeni právě ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Nadační fond onkologie pro 21. století financuje své aktivity z příspěvků jednotlivců, organizací a firem.


 

Zdroj: PhDr. Petr Mach, MBA

Reklama