shutterstock-565206640.jpg
Foto: Shutterstock

Nezdravé sebevědomí je iluze nadřazenosti
Slovo sebevědomí všichne rády skloňujeme ve všech pádech, každý si však pod tímto slovem představujeme něco trochu jiného. Přehnané, nezdravé sebevědomí značí především sebevědomí postavené na nereálných základech. Lidé s přemrštěným sebevědomím si svoji hodnotu dokazují především kritikou druhých a svým nadřazeným, manipulativním či samolibým chováním.

Nesoustřeďte se příliš na své chyby
„Opakem nezdravého sebevědomí je pak nízká důvěra v samu sebe. Malé sebevědomí se projevuje pocitem nejistoty, neschopností přijímat kritiku, nastavovat si své vlastní hranice i snahou žít podle mínění druhých. Ženy s nízkým sebevědomím přehlížejí či bagatelizují své úspěchy a soustředí se více na své chyby a nedostatky. Ostatním naopak přisuzují vyšší hodnotu,“ říká terapeutka Lenka Matoušová ze Servisu vztahů, který patří pod obecně prospěšnou společnost Women for Women.

Zdravý respekt sám ze sebe
Sebevědomí je náš vnitřní pocit, jak samy sebe vnímáme. Tento náš vnitřní pocit však naše okolí velmi intenzivně vnímá. Opravdová sebedůvěra umožňuje vytvářet rovnocenné, plnohodnotné a zralé vztahy, dovoluje nám být autentické, takové jaké doopravdy jsme. Pokud dokážeme být opravdové, jsme pro své okolí čitelné, což nám umožňuje lépe vztahy s ostatními navazovat. Ženy s nízkým sebevědomím, které si nevěří a nedovolí si být samy sebou, mají potřebu samy sebe skrývat a předstírat někoho jiného. Takové ženy mívají při navazování vztahů velké zábrany.

Pro úspěch v zaměstnání je zpravidla schopnost navazovat vztahy klíčová. Pokud máme důvěru samu v sebe, ve svůj úsudek, známe se, jsme na sebe dobře napojené a máme k sobě kladný vztah, projevujeme se s jistotou a ostatní to cítí. Věříme také svým názorům, postojům i rozhodnutím. Víme, co v životě chceme a co ne a nebojíme se udělat či přiznat chybu. Toto nám pak velmi pomáhá nejen při navazování vztahů, ale přináší i úspěch v zaměstnání. Zdravou sebedůvěru nelze předstírat, ale můžeme na ní pracovat, podporovat jí i uzdravovat.

Napojte se více na sebe
Univerzální návod, jak zvýšit své sebevědomí neexistuje. Každá jsme zcela unikátní a vždy je třeba vycházet z osobnosti daného člověka. Pokud však chápeme podstatu sebevědomí jako pocit, že mohu být sama sebou a jsem dost dobrá taková, jaká jsem, je v první řadě dobré vědět, kdo jsem. Uvědomit si svůj postoj k sobě, jak se vnímám, jak se hodnotím. Je užitečné napojit se  na sebe, uvědomit si své schopnosti, dovednosti i úspěchy.

Ženy s nízkým sebevědomím nejsou však zpravidla schopné uvědomovat si své dobré vlastnosti a kvality. Takovým lidem může pomoci například psychoterapie. Když víme, kdo jsme a najdeme odvahu být samy sebou, přestaneme se porovnávat s ostatními, protože si jsme vědomé vlastní hodnoty. Pochopíme, že není nutné cítit se méněcenně jen proto, že jsme jiné, máme jiné kvality, jiné zkušenosti, jiné postoje. Vážíme si naopak své odlišnosti a jedinečnosti.

Reklama