Nezisková společnost Černí koně již osmým rokem zapojuje handicapované do společnosti prostřednictvím sportu a volnočasových aktivit. Díky tomu se jí daří bořit mýty a předsudky společnosti o handicapu. V letošním roce zkonstruovali první dětské handbiky, které představí veřejnosti. Aktuálně čeká Černé koně edukativní turné „Tour4change“ a celosvětově unikátní projekt „Vítr ve vlasech“.

V neděli 28. května začíná na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně „Tour4change“, edukativní turné zdravých i handicapovaných cyklistů, které pořádá nezisková organizace Černí koně. Cílem turné je změna vnímání handicapu veřejností. Turné se zúčastní zdraví i handicapovaní cyklisté, kteří pojedou skrz Českou republiku a zastaví se v sedmi městech.

 • 28. a 29. 5. Zlín – Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež
 • 30. 5. Ostrava – Vítkovice – Velký svět techniky
 • 31. 5. Brno – Líšeň
 • 1. 6. Chrudim
 • 2. 6. Litoměřice
 • 3. 6. Praha
 • 4. 6. Janské Lázně – dětská léčebna Vesna

Hlavní myšlenky edukativního cyklistického turné Tour4change představují:

Prevence – informuje především rodiče o možnostech prevence před některými infekčními onemocněními, které mohou mít trvalé následky v podobě handicapu – například meningokoková meningitida.

Bezpečnost – nabádá děti, aby se nepřeceňovaly a zároveň nezapomínaly na ochranné pomůcky (helmy, chrániče). Členové sdružení Černí koně demonstrují často na vlastních příkladech, kdy jim po úrazech zůstaly trvalé následky.

Tolerance – během turné se Černí koně setkávají s dětmi, kterým se snaží vštípit vnímání handicapu bez předsudků. Za pár let to budou ony, kdo bude nastavovat morální hodnoty.

Černí koně zkonstruovali první dětský handbike a umožní tím dětem cítit vítr ve vlasech

V rámci turné bude představen celosvětově ojedinělý projekt „Vítr ve vlasech“, který se zaměřuje na pomoc dětem s handicapem a dal jim možnost projet se na kole. Černí koně zkonstruovali první dětské handbiky (ruční kola), které doposud nebyly na evropském trhu k dostání.

„V první fázi projektu zapůjčíme handbiky rehabilitačním ústavům zaměřeným na děti. První handbiky slavnostně předáme na naší Tour4change, a to 4. června dětské léčebně Vesna v Janských Lázních. Handicapované děti se v rehabilitačních ústavech s kolem seznámí a dostanou informaci o možnosti zapůjčení handbiku zdarma. V druhé fázi budeme kola zapůjčovat všem dětským zájemcům,“ popisuje projekt Tomáš Pouch, předseda z. s. Černí koně a dodává: „Děti budou mít handbike dlouhodobě zapůjčen až do doby, kdy z něj vyrostou. My ho potom opravíme a zapůjčíme dalšímu dítěti, které díky němu bude moct jezdit na kole a cítit vítr ve vlasech.“

Jedná se o zcela nekomerční projekt, který budou financovat sponzoři a veřejnost prostřednictvím sbírkového účtu.

 

Rehabilitace a léčba handicapovaných je běh na dlouhou trať

Do komplexní léčby pacientů s jakýmkoliv typem a závažností tělesného postižení je vždy zapojen celý rehabilitační interprofesní tým, složený nejen z lékařů a fyzioterapeutů, ale i ergoterapeutů, psychologa nebo sociálního pracovníka. „Nejdůležitějším principem a cílem úspěšné rehabilitace je využití maximálního množství zachovaných funkčních rezerv pacienta a jeho zapojení zpět do aktivního pracovního, rodinného a společenského života,“ upozorňuje Mgr. Jakub Jeníček, fyzioterapeut z Kliniky rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK.

Velmi častým problémem handicapovaných bývá právě nemožnost mobility a chůze, proto se léčba a rehabilitace zaměřuje právě tímto směrem. Velmi prospěšné jsou „školy chůze“, v nichž se léčba zaměřuje na celkové zvýšení stability, symetrie a výkonnosti chůze. U pacientů neschopných samostatné chůze jde o nácvik maximální možné samostatnosti s využitím kompenzačních pomůcek – např. berlí, chodítek nebo vozíků.

„Velký význam mají i sportovní a volnočasové aktivity, které pomáhají rozvíjet základní pohybové schopnosti a zároveň velmi pozitivně ovlivňují psychickou pohodu pacienta a jeho motivaci k další léčbě. V neposlední řadě má vliv i socializace s dalšími pacienty s podobným postižením,“ doplňuje Jan Šisler z Kliniky rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK.

O sdružení Černí koně

Nezisková organizace Černí koně funguje od roku 2008 s cílem zapojit handicapované do společnosti prostřednictvím sportu a volnočasových aktivit a bořit zažité mýty a předsudky společnosti o handicapu.

Reference:

 • Český pohár silničního handbike
 • Český pohár horské cyklistiky pro handicapované
 • Navazující Mistrovství ČR
 • 4 zápisy do knihy rekordů
 • Nejprestižnější galavečer handicapovaného sportu
 • Edukativní akce (např. Tour4change)
 • Společenská setkání dvou světů
 • Provozujeme první bezplatnou půjčovnu speciálních kol pro handicapované

V letošním roce se účastní téměř 70 akcí napříč celou republikou. Jedná se o závody, edukativní akce, společenská setkání i prezentační akce.

Členská základna se každoročně rozrůstá a k letošnímu roku jsme dosáhli počtu 150 členů. To je 150 životních příběhů, pádů a vzestupů. Členem spolku se může stát každý, bez rozdílu věku, pohlaví, handicapu. Všichni si navzájem pomáháme a budujeme organizaci a její dobré jméno, ke kterému se pak hrdě hlásíme – to jsme my, Černí koně.

Reklama