Jelikož jste se před několika dny na stránkách Ženy-in mohli seznámit s tajemným egyptským horoskopem, troufám si myslet, že je mezi námi mnoho duší, které staroegyptská kultura nenechává chladnými. Podle Sarah Quie a její knihy mýty a fakta starého Egypta byla tato kultura jednou z nejúchvatnější a nejdéle přežívající civilizací starověkého světa.

Je fascinující i dnes dva tisíce let poté, co její sláva vybledla ve stínu řeckého a poté i římského imperia. Egypťané za sebou zanechali více stop než kterákoliv jiná starověká civilizace a velmi suché podnebí jejich země zachovalo památky po staletí. Sfingu a mnoho pyramid, mumií, posmrtných masek, papyrových svitků a náhrobních maleb můžeme spatřit dodnes. Když už jsme zmínili papyry - jen pohled na jejich úchvatné písmo mi přijde jako úžasné dobrodružství. Já sama jsem se do egyptské minulosti nikdy nepouštěla, chovám k ní neskutečný respekt, ale zároveň mě něčím děsí. Ovšem jedna z mých oblíbených a stěžejních knih je Zasvěcení od Elizabeth Haich - úžasné reinkarnační dílo, které se právě ve starém Egyptě odehrává... Přesto je mnoho artefaktů, které mě z egyptské kultury velmi zajímají. Jedním z těchto pro Egypt charakteristických mysterií je vruboun posvátný neboli skarabeus.

scarabeus

Typický symbol starého Egypta - skoro stejně typický jako královna Kleopatra, který známe z obrazů a dalších archeologických nálezů. Ve známém filmu Mumie se vrací je tento posvátný tvor ztvárněn jako příšerka, která vleze pod kůži člověka a usmrtí jej. Ale není třeba se bát, takovéto šílené kratochvíli zmíněný brouček opravdu nepodléhá. :-) 

Skarabeus byl ve starověkém Egyptě uznáván jako symbol slunečního cyklu a představoval znovuzrození neboli stále se opakující vzkříšení. Proto Egypťané vyráběli a stále vyrábějí mnoho amuletů s jeho podobou, kterým odjakživa lidé přikládali tajemnou moc.

Vruboun posvátný (skarabeus) je nejběžnějším z mnoha druhů hmyzu v Egyptě již z archaických dob tohoto území. V egyptském jazyce jeho jméno znamená vznikat či stát se, proto je mu velmi často přisuzován význam znovuzrození...

Egypťané navíc věřili, že skarabeové jsou pouze samičky, které se samy rozhodly a samy ze sebe vytvořily slunce. Semeno prý ukládají do kuliček, které tlačí před sebou a z nichž se následně rodí mláďata. Skarabeus se tak rodí ze svého vlastního rozkladu. Faraon Amenhotep III. mu dokonce z velké úcty nechal vztyčit pomník poblíž posvátného jezera. 

scarabeusTento malinký, a přitom tak významný tvor, který byl pro Egypťany symbolem reinkarnace, měl klíčový význam při cestě do podsvětí, proto byl často ukládán do hrobů spolu s mrtvými.

Další analogií skarabea je jeho tvarová podobnost se srdcem. To podle starých Egypťanů činí člověka člověkem, dává možnost žít a řídí celý zbytek těla... Z toho důvodu se také často skarabeové ukládali mumiím na srdce a na jejich spodní straně byly vyryty věty z 30. kapitoly  Egyptské knihy mrtvých:

„Ó, mé srdce, ty nejvnitřnější části mé bytosti! Neobracej se proti mně jako svědek před tribunálem.

Neboť ty jsi bůh, který je v mém těle, můj stvořitel, který udržuje mé údy.“ 

Skarabeus je napříč věkem velmi oblíbený a dle víry Egypťanů mocný amulet. Do dnešního času se vyrábí z drahých kamenů a jeho nošení prý přináší bohatství, štěstí a ochranu před zlem. Skarabeus také patří k nejčastějším archeologickým nálezům, což jen potvrzuje jeho důležitost pro egyptský lid...

Skarabeus byl také Egypťany natolik uctíván, že se dočkal i své božské podoby. Bůh představující vycházející slunce zrození ze země, se nazýval Cheprer a byl ztělesňován jako skarabea nebo jako člověk, který měl místo obličeje tohoto brouka (hodně zvláštní představa...) Byl bohem věčného znovuzrození a představoval prvního demiurga, který vznikl sám ze sebe a stvořil slunce. Byl a stále je symbolem reinkarnace, tedy zrození člověka, jeho přeměny, následné smrti a znovuzrození v záhrobí...

Usmrcení nebo zabití scarabea bylo ve starém Egyptě trestáno někdy i smrtí.

scarab

Posledního skarabea jsem dostala od kamarádky k narozeninám před pár měsíci, několik dalších jsem dostala jako dárky z cest mých přátel do Egypta. Vídám lidi, kteří jeho podobu nosí na šňůrce kolem krku či jako přívěsek náramku. To jen dokládá, že symbol tohoto mystického brouka je věčný, jeho síla, o které staří Egypťané nepochybovali ani na vteřinu, nezměrná.

Čtěte také:

Reklama