Fridrich August I. Silný saský kurfiřt, krátce i polský král. Vytvořil na přelomu 17. a 18. století z malého německého státečku zemi, kde se naslouchalo múzám (měl ve své době nejlepší dvorní orchestr v Evropě), architektuře (dodal Drážďanům nový lesk), kam začaly přijíždět významné zahraniční návštěvy, a zároveň si osvojil francouzské mravy.  A mezi ně patřil i fakt, že panovník má oficiální metresu. O Augustovi se tvrdí, že měl 354 nemanželských dětí. Už to svědčí o velkém počtu jeho milenek. Ty, které ho zaujaly, na delší dobu se staly oficiálními  metresami. A nebyly to jen tak nějaké ženy – pocházely z řad vysoké šlechty, měly velký vliv.Krásná Coselová


Saský lid nejvíce hovořil o té, kterou s velkou dávkou fantazie lze označit za čarodějnici. Anna Constancie Coselová byla v 19 letech provdána za hraběte Hoyma. Ten prý svou krásnou ženu skrýval před zeměpánem na statku. Přesto se dostala ke dvoru a Augusta okouzlila. Dle zápisků dvorního rady Pöllnitze: „Měla oválný obličej, jemný nosík, malá ústa, velké černé ohnivé oči a oslnivě bílou pleť. Černé vlasy, překrásná ňadra, ruce, paže a krk měly dokonalý tvar. Její zjev byl majestátní a nádherně tančila.“ To zní velmi hezky, ale o jejím charakteru už měl horší úsudek. Prý byla sice zábavná a živá, nicméně neupřímná, náladová a sobecká. Byla to intrikánka, která pro peníze a pocty byla schopná obětovat cokoli, ovšem díky svému kouzlu a protřelosti jí málokdo odolal. Pochopila, že muž jejího srdce je vděčný za to, že se může v její přítomnosti uvolnit, bavit se a odpočinout si. Proto si přes 9 let uchovala Augustovu přízeň a v Drážďanech neomezeně vládla jako oficiální panovníkova metresa. Přecházela jeho drobné milostné avantýry s tanečnicemi či herečkami. Ale později začala být bdělá vůči polským šlechtičnám.

Polská metresa


Fridrich August totiž zákulisními intrikami získal polský trůn, kam usedl pod jménem August II. Jeho prohnaný ministr Flemming chtěl upevnit královu moc v Polsku sňatkem se ženou z významné místní šlechtické rodiny. Hledal a našel. Věděl, že je August vybíravý a potenciální favoritka musela být obzvlášť krásná. Měla se jí stát mladá, smyslná krasavice hraběnka Marie Bielinska, provdaná Dönhoffová.  Její obstarožní manžel byl na mizině, a tak tiše přivítal finanční obnos za rozvod, který papež Kliment XI. rychle schválil. Mezitím už byla Marie seznámena s Augustem. Učarovala mu na první pohled. Panovník byl jako znovuzrozený. Nic ho nedokázalo přilákat do rodného Saska. Ve Varšavě se konaly bály, slavnosti, kam chodil po boku krásné Marie. Avšak nad novou láskou se začala stahovat mračna. Coselové se doneslo, že August žije s Polkou. Navzdory zimnímu počasí se energická žena vydala v nejlepším kočáře z Drážďan do Varšavy. Nicméně Flemming se dozvěděl o její cestě a bryskně sdělil Augustovi, že se blíží pohroma. Král měl z Coselové panickou hrůzu a nařídil Flemmingovi, aby hraběnce třeba i násilím zabránil v příjezdu do Varšavy a donutil ji vrátit se do Saska. Flemming okamžitě vyrazil hraběnce vstříc. Před stanicí pošty v Kališi se setkali. Došlo k prudké hádce, při které Coselová dokonce vytáhla proti Flemmingovi pistoli. Nakonec však rezignovala a otočila kočár zpátky.August v zajetí čar a kouzel


Polsko však začalo Augustovi unikat a uvažovalo se o jiném panovníkovi. Měl se vrátit do Drážďan, kde však měla svou rezidenci Coselová, a Bielinské se nechtěl vzdát. Polská hraběnka si uvědomovala, že jí ve vlasti hoří půda pod nohama a postavila Augusta před hotovou věc. Vstoupí s ním do Drážďan, ale jen tehdy, když je opustí Coselová. August požádal svého saského pobočníka, aby věc vyřídila. Nezdařilo se. Coselová běsnila, plakala, zoufala si a nakonec mu v slzách dala drahý briliantový prsten. Nakonec vše vyřešil August. Přes hraběnčiny námitky, že je nemocná, ji donutil, aby odjela do letní dvorské rezidence. Drážďanští obyvatelé vyděšeně, ale zvědavě sledovali boj kurfiřta s vysloužilou metresou, které bylo tehdy 35 let. Brzy začaly kolovat pověsti o jejích čárech a kouzlech. Berlínské listy psaly, že kurfiřt v návalu touhy se na hraběnku před celým dvorem vrhl a strhal z ní šaty a choval se jako šílený. Připisovaly to čarodějnému umění Coselové. Tato událost se opravdu stala a přihlížející nevěděli, co si mají o Augustovi myslet. Neskončil, dokud z Coselové nestrhal poslední kousek oděvu. Pak se zarazil a odešel. Často měl nekontrolovatelné výbuchy zuřivosti. Týden nato tajně odjel a noviny psaly o jeho „mírné pomatenosti“. Do sporu se vložila Bielinska. Připomněla Augustovi slib manželství, který jí dal v Polsku, a vyhrožovala, že Coselovou zastřelí.

Věž Coselové


Coselová mezitím odjela ze země, ale August udělal definitivní opatření. Požádal pruskou policii (Coselová byla tou dobou v Prusku), aby hraběnku zatkla a se vším majetkem byla předána zpět Sasku. V prosinci 1716 pak byla dopravena do pevnosti Stolpen. Vysoká věž zámku na čedičové skále se pro ni stala vězením. Začala se věnovat tajným židovským naukám, dala si překládat hebrejské spisy a ponořila se do tohoto náhradního světa. Když jí byla nabídnuta svoboda (po smrti Augusta r. 1733), odmítla. Zůstala v pevnosti, chodila oblečena v šatě židovských veleknězi a stranila se světa. Jejím jediný přáním bylo, aby byla jednou pohřbena naproti ve věži, které se už tenkrát říkalo věž Coselové. Všeobecně se na ni zapomnělo, i když okolní obyvatelé si šeptali o tajemné hraběnce, která prý provozuje na zámku čáry a zakopala tam obrovské poklady.  Zemřela r. 1765, bylo jí 85 a dávno přežila svou dobu. Poslední léta svého života strávila zcela pohroužena v kabalistickou mystiku.

3.Jak zemřel německý panovník Friedrich I. Barbarossa?
Reklama