Do redakce nám dorazil dopis od čtenářky Šárky, která se nechala nachytat na šikovné slovíčkaření. Mějte proto vždy na paměti, že než něco podepíšete, raději si to dvakrát přečtěte. Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se někoho, kdo má s problémem zkušenosti. A už vůbec nevěřte zasilatelským firmám, o kterých jste nikdy v životě neslyšela...

Milá redakce!

Vloni jsem dostala leták od jedné zasilatelské firmy, jestli nechci měsíčně dostávat katalog, vybrat si z něj zboží a oni mi ho bezplatně zašlou. (To je velmi zkráceně). Skutečně mi došel katalog, souhlasila jsem s tím, že mi k tomu zašlou tašku a časem opravdu přišly nějaké plastové lahvičky a k tomu taška, kterou jsem si ale neobjednala.

Až když jsem likvidovala papír, tak jsem si všimla, že je tam dopis, ve kterém bylo napsáno, že mám zaplatit poštovné a balné cca 178 Kč. Kroutila jsem nad tím hlavou, ale zaplatila jsem to.

Po čase došel další balíček – v lednu, ten jsem po předchozích zkušenostech nepřebrala a byl poslán zpět.

Přišel mi mail, ve kterém se mě ptali, proč jsem balíček vrátila zpět, a tak jsem jim napsala, že mi nabízeli bezplatnou dodávku, dle mého názoru, reklamních vzorků. Nepřevzala jsem zásilku z obav, že tam opět objevím fakturu o zaplacení poštovného.

Jako odpověď jsem dostala dopis, ve kterém mi otřískávali o hlavu smlouvu, kterou jsem podepsala a kde je napsáno „zákazníci v průběhu prvního roku členství odeberou jakýkoliv výrobek nebo „balíček krásy“ z každého Vašeho katalogu, zasílaného každý měsíc zcela zdarma.“ Až v tu chvíli mi došlo, že poznámka zcela zdarma se asi týkala katalogu, a ne výrobků či „balíčku krásy“.

Na to jsem jim napsala, že kdybych věděla, že budu platit poštovné a balné, tak bych smlouvu nepodepsala, protože si to nemohu dovolit. Mezitím přišel další balíček a ten jsem zase nepřevzala. Tak teď jsem zvědavá na jejich reakci.

S pozdravem Šárka

Názor právníka Stanislava Berana
z AK Rychetský Hlaváček Krampera & partneři

Jedná o spotřebitelskou smlouvu uzavíranou dle občanského zákoníku. Zákon v tomto případě poskytuje spotřebiteli poměrně širokou ochranu právě s ohledem na nepoctivé obchodní praktiky některých prodejců. Spotřebitel by měl být přesně informován o veškerých podmínkách uzavírané smlouvy, přičemž toto by mělo být součástí uzavírané smlouvy. Jedná se zejména o cenu zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány a případné náklady na dodání. Z uvedeného textu smlouvy je patrné, že zasílání zdarma se skutečně vztahuje pouze na katalog a je tedy otázkou, zda ve smlouvě byly uvedeny veškeré údaje o zasílání a ceně výrobků. Obecně má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. V takovém případě se vrátí vzájemně poskytnuté plnění.

Pokud tato lhůta proběhne a spotřebitel od smlouvy neodstoupí, má se za to, že se smlouvou souhlasí a záleží již pouze na sjednaných podmínkách, za kterých je obchod realizován. Je také důležité vědět, zda smlouva obsahuje nějaké sankce v případě neodebrání zboží a zda jsou tyto sankce vynutitelné. V takovém případě by bylo ovšem nutné mít k posouzení samotný text smlouvy.

Proto pokud čtenářce již uběhl zmiňovaný čas, podle kterého může od smlouvy ze zákona odstoupit, doporučil bych jí zajít se smlouvou za právníkem v místě jejího bydliště.

Máte podobnou zkušenost? Jak jste ji řešila vy?

Reklama