5e2825a034e78obrazek.pngTa holčička se původně jmenovala Aina a pocházela ze vznešené rodiny kmene Jorubů, který žil a vládl v dnešní Nigérii. Když jí bylo v roce 1848 pět let, král Ghezo ze sousední Dahomy napadl jejich kmen a brutálně vyvraždil její rodinu. Osiřelá princezna, jediná přeživší, byla králem Ghezem, neslavně proslulým obchodníkem s otroky, držena v zajetí. Zpočátku to s ní nevypadalo dobře. Jako státní vězeň měla být ve vhodnou chvíli obětována při náboženském obřadu. Tato obrovská tragédie však měla kupodivu šťastné pokračování.

Ainu zachránil velitel britského námořnictva Frederick Forbes, který byl do Afriky poslán na misi k ukončení obchodu s otroky. Přesvědčil krále Dahomy, aby dívenku věnoval jako dárek britské královně Viktorii, a tím jí vlastně zachránil život. Měla být darem krále černých královně bílých.
Už během plavby si Forbes jemnou dívku velice oblíbil a byl překvapen její inteligencí i přizpůsobivostí. Ještě na lodi se rozhodl ji nechat pokřtít, dal jí své jméno a přidal i jméno lodi, na níž se plavili. Od tohoto momentu dostala Aina novou identitu. Nyní se jmenovala Sarah Forbes Bonetta.
5e28268de443dobrazek.png
V Anglii začal pro dívku nový život. Zpočátku žila v rodině Fredericka Forbese. Ten ji potom představil královně. Viktorie uznala královský původ Sarah, nazývala ji princeznou. Natolik ji zaujaly její způsoby a vystupování, že ji adoptovala. Sarah nebyla součástí královské domácnosti, ale královnu pravidelně ve Windsoru navštěvovala. Protože Frederick Forbes bohužel brzy nato zemřel, vybrala jí královna vhodné opatrovníky a platila její výchovu a vzdělání.


V Anglii začal Sarah díky změně klimatu sužovat chronický kašel, a tak byla poslána do Afriky, kde se její zdravotní stav zlepšil. Po návratu do Anglie zůstávala s královnou v pravidelném kontaktu. Dokonce se v roce 1862 zúčastnila svatby nejstarší dcery britské panovnice - princezny Viktorie.

5e28260fe27b7obrazek.pngVe svých osmnácti letech poznala Sarah svého budoucího manžela, o deset let staršího bohatého podnikatele Jamese Daviese. Nejdříve ho odmítla, ale nakonec s nabídkou sňatku souhlasila, dostala požehnání od královny Viktorie a v roce 1863 se za něj provdala. Jejich svatba byla přímo pohádková. Sarah na ni přijela s deseti kočáry taženými bílými koňmi. Šaty měla bílé podle módy, kterou zavedla královna Viktorie. K oltáři ji doprovázelo šestnáct družiček.

Novomanželé se odstěhovali do Afriky, kde prožili šťastné manželství obdařené třemi dětmi. Nejstarší dcera dostala jméno Viktorie na počest královny, která se stala její kmotrou a která netrpěla žádnými rasistickými předsudky. Sarah Forbes zemřela v pouhých 37 letech na tuberkulózu, tehdy velice rozšířenou plicní chorobu. Do konce života byla neskonale královně Viktorii vděčná, že jí umožnila prožít důstojný život.


Foto: Wikipedia, youtube.com
 
Čtěte také:

Reklama