Vážené ženy-in,
 
posledních 14 dní zbývá všem, kteří chtějí zkusit štěstí ve filmu. Filmová nadace RWE & Barrandov Studio ještě přijímá díla v kategoriích filmový scénář a filmová povídka pro durhé kolo grantového řízení. To skončí již 30. září 2006. Své původní dílo může až do konce měsíce přihlásit každý autor – amatér i profesionál na adrese Filmové nadace RWE & Barrandov Studio (Kříženeckého nám. 322, 152 00 Praha 5 – Barrandov). Jedinou podmínkou je odevzdat společně s pěti výtisky vlastního díla také správně vyplněnou žádost o finanční podporu. Třeba se i mezi Vámi skrývá talent, o němž zatím nikdo neví a který si píše jen  tak do šuplíku!
 
Filmová nadace RWE & Barrandov Studio byla zřízena na počátku tohoto roku za účelem podpory české audiovizuální tvorby a jejích tvůrčích osobností v oblasti literární přípravy. Výběrové řízení vypisuje dvakrát ročně. Zakladatelem nadace je Barrandov Studio, a.s., generálním partnerem je RWE Transgas, a.s.

Přihlášené literární projekty hodnotí Výbor Filmové nadace RWE & Barrandov studio složený z pěti nezávislých odborníků. Ti mají dva měsíce na jejich posouzení a výběr vítězů v obou kategoriích. V druhém kole grantového řízení mezi ně může být rozděleno až 400 000 Kč. Přidělení dotace se řídí přesnými pravidly a je vázáno na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové finanční podpory. Příspěvek je navíc podmíněn dokončením díla v určeném termínu.

Vítězové prvního kola byli vyhlášeni dne 3. 7. 2006 na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. V kategorii filmový scénář získala grant ve výši 200 000 Kč Daniela Fischerová za dílo SPOLU. V kategorii filmová povídka pak byli oceněni částkou 100 000 Kč dva autoři: Jan Němec za dílo EMINENCE J. M. a David Jařab za dílo HLAVA, RUCE, SRDCE.

Podrobné informace pro žadatele o granty jsou k dispozici na internetových stránkách www.barrandov.cz/nadace a www.rwe.cz.

Reklama