Zaplněná T-Mobile Aréna ztichla. Lidé, z poloviny cizinci, vstali, sepjali ruce a lehce se uklonili v pozdravu, se kterým se setkáte v Tibetu stejně jako v Nepálu nebo v Indii. Ale zároveň všichni natahovali krky jako husy, čekající na suchou housku. Jak by taky ne – do Arény vešel Jeho Svatost 17. Gjalwa Karmapa Thinlä Thaje Dordže – nejvyšší představitel jedné ze čtyř škol tibetského buddhismu Diamantové cesty, nazývané Karma Kagjü.

Nejtrvanlivější láma
Karmapa je, stejně jako v Evropě poněkud známější Dalajláma, reinkarnujícím se učitelem své školy. Ovšem Karmapa je ze všech tibetských lámů jaksi nejtrvanlivější – je tím stejný bódhisattvou – tedy v podstatě buddhistickým světcem – již více než devět set let. Přesněji řečeno, jako Karmapa se reinkarnuje již přes devět set let, poprvé je jeho zrození zaznamenáno dokonce před dvěma a půl tisíci lety po boku Buddhy Šákjamuniho. Tenkrát byl znám jako bódhisattva Čänräzig - Milující oči.

Asi jsem se zamilovala
Karmapa prý znamená ztělesnění buddhovské aktivity, co však znamená ono ztělesnění buddhovské aktivity je pro nás laiky poněkud obtížně srozumitelné. Co je ovšem nepřehlédnutelné, je fakt, že současný Karmapa je teprve čtyřiadvacetiletý a patřičně pohledný mladík, z nějž zároveň vyzařuje jakási zvláštní směsice moudrosti a pokory.
„Asi jsem se zamilovala,“ prohlásila jedna z návštěvnic ke konci přednášky a podle nyvých pohledů, vrhaných z publika, nebyla zdaleka jediná.

Úsměv mu sluší
Musím přiznat, že i mě si Karmapa získal. Ačkoliv jako jeden z mála významných buddhistických představitelů mluví čistou a srozumitelnou angličtinou, neváhá, pokud si není jist formulací, požádat o pomoc někoho ze svých evropských stoupenců. Důležitější než osobní image je pro něj zjevně přesné předání poselství. Není to také žádný přísný mravokárce – rád se usmívá a navíc mu úsměv neuvěřitelně sluší.

 

 

Karma se zárukou
Karmapovo poselství se nese v duchu tisícileté tradice bódhisattvů – tedy lidí, kteří již dosáhli osvícení a mohli by opustit tento pomíjivý a iluzivní svět, setrvávají v něm však, aby z něj vyvedli i ostatní bloudící. Podstatou tohoto učení je pochopení zákona karmy – příčiny a následku. Vše, co učiníme, má své následky v tomto životě nebo v životech budoucích – a to s věčnou zárukou.

Může sex za špatnou karmu?
Samotný Karmapa je mnichem a už otcové jeho otců jistě žili v celibátu, ale většina členů školy Karma Kagjü vede takzvaný laický život, žijí tedy v běžném světě, chodí do práce, žení se a vdávají. Z toho plyne i řada praktických doporučení - špatnou karmu nám například přináší nevěra – ani skutečnost, že toho, s nímž jsme nevěrní, milujeme, nás neočistí od následků našich činů. Pokud ovšem jsem svobodní a nikomu neubližujeme, nepřináší samotný sex špatnou karmu.

Slib bódhisattvy a požehnání
Přednáška, kterou Karmapa v sobotu 16. června přednesl, nezabíhala příliš do podrobností – byla spíše jakousi ochutnávkou pro nezasvěcené a připomínkou pro zasvěcené. Na závěr mohli zájemci složit slib bódhisattvy – zavázat se k očišťování se od špatné karmy a k vedení ostatních lidí tímto směrem – a přijmout osobní požehnání od Karmapy. I když především to poslední vyvolalo poněkud tlačenici, nakonec vše proběhlo s buddhistickou trpělivostí a na každého, kdo chtěl, se dostalo.

 

 

Zajímáte se o buddhismus? Viděla jste někoho z významných buddhistických představitelů na vlastní oči? Byla jste na Karmapově přednášce? Věděla jste, kdo je to Karmapa? Je Vám buddhistické učení sympatické? Věříte v reinkarnaci?

Více na http://www.karmapavpraze.cz/.

 

Reklama