Jedním z nejdůležitějších svátků keltského roku je svátek Samhain, jímž pohané začínají nový rok. Připadá na noc z 31. října na 1. listopadu. Kdy jindy naplánovat vykládání než v době kouzel a také začátku nového pohanského roku.

Původ slova Samhain má protějšek v irštině jako Lá Samhna.

Je stále někde v nás

Samhainem nadcházela pro naše pohanské předky temná, nejistá část roku. Lidé tehdy byli s přírodou v mnohem užším kontaktu a prakticky na ní záviseli životem. 

V době, kdy můžeme kdykoli zajít do obchodu a koupit si jakékoli jídlo, vám mohou oslavy darů přírody a lásky k bohům našich předků připadat legrační, ale atmosféra těchto rituálů, jejich tajemný nádech i víra v sílu této noci má pro mnoho z nás stále své kouzlo.  

Vždyť je to naše historie a její maličký kořínek života, její odkaz je stále někde v nás.

Židlička pro mrtvé

poSamhain je také svátkem těch, kteří již nejsou s námi. V tuto magickou noc mizí na chvíli hranice mezi světem živých a světem „za světem“.

Je to ale také noc nedobrých entit, které spolu s dušemi zemřelých přicházejí mezi živé. I ty je potřeba si usmířit.

Také jim bylo obětováno – obvykle první mládě z každého vrhu. Za okno je dobré postavit hořící svíci.

My necháváme při oslavě jedno místo, jednu židli volnou.

Originál je jen jeden

Křesťanská církev později tento hluboko zakořeněný svátek „přelakovala“ dnem Památky zesnulých – Dušičkami. Hřbitovy se zaplní svícemi a někde se rozhoří malá svíčka před fotografií toho, na koho nelze zapomenout. To je krásné a nic proti tomu.

Je to ale malinko zmatené proti původnímu důvodu. Malé ohníčky totiž zapalovali pohané svým dobrým zemřelým pro lepší orientaci. Oni vůbec moc dobře věděli, proč co dělají. Škoda, že dnes občas díky zkomolení těchto věcí sice něco dodržujeme, ale důvod nám uniká.  

Nechci rýpat, ale když se poctivě zamyslíme, co je nám z přirozenosti blíž, Dušičky (i když zaplaťpánbůh za ně), nebo původní, smysluplný Samhain? Jádrem brutální „pálení čarodějnic“, nebo mírumilovný Beltine?

Můžete udělat víc než zapálit svíci

Některé z nás láska k tradici pohanských předků a odkaz druidských kněží i moudrost urytá v jejich učení neopustily. Samhain lze oslavit v kruhu přátel nebo rodiny tak, jak jej slavili lidé dlouho před příchodem křesťanské víry. A věřte, že pokud si najdete čas a chuť, bude se vám ve společnosti pohanských rituálů, bohů a neopakovatelné atmosféry líbit.

Kdo bydlíte blízko Varnsdorfu, jste srdečně zváni i do našeho kruhu.

A jak to bude vypadat?

Kolem ohniště budou hořet malé louče do kruhu tak velkého, abychom se sem pohodlně vešli podle počtu zúčastněných. Kruh slouží jako ochrana před nedobrými entitami. Do kruhu může jen energie, kterou si pozveme. Budeme mít hodně jídla a pití. A také to nejhlavnější vedle přátelství...

ZLOUNA!

Den před Samhainem ze starých hadrů ušiji panáka. Toho pak společně vycpeme vším, co již do dalšího roku nepotřebujeme. Může to být cokoli, čeho se chceme zbavit. (Panáka nelze ovšem plnit manžely, tchyněmi, finančáky, exekutory apod.)  

poLoni to byl tenhle.

Každý z přítomných pak na dubový list fixem (dříve uhlem) napíše to, co již u sebe nechce.

Může to být například zlozvyk, dluhy, strach z něčeho, nemoc, pocity, nadváha, samota... přání by ale nemělo ublížit nikomu druhému – nezbavujte se proto konkrétních osob, i kdyby byly nepřáteli.

(Zbavte se nepřátelství, zlých věcí – nikoli člověka.) Tento rituál má totiž velkou sílu.

Svůj list pak každý párátkem zapíchne do těla hadrové figuríny, písmeny k tělu, protože obsah nápisu je vaší soukromou věcí.

Zúčastnění pak utvoří kolem plamenů kruh, chytí se za ruce a společně odříkají:

 

Buď odvráceno neštěstí.

Ať nový rok vede ke štěstí.

Ať není bída, nemoc, hlad.

Ať zdravím kypí stůl i sad.

S pokorou před matkou nejvyšší poklekám,

zachovej hojnost, dej  lásku, chraň život nám.

A tak se staň.

Potom je dobré si opravdu kleknout a jen chvilinku si v duchu připomenout, co jsme napsali na svůj lístek. Hadrový panák se následně slavnostně vhodí do ohně a všichni se podívají, jak jejich nezdary a špatné věci mizí v plamenech ohně. Jak jsou stále menší, až zmizí docela. Potom už se jen jí a pije.

lkPrvní sousto prvního samhainového pokrmu by člověk měl vyjmout z úst a vhodit do ohně na důkaz schopnosti si odříci.

Krom toho všeho my ještě dodržujeme starý zvyk, kdy během oslav vezmeme porci rybího masa a koláč a odneseme to na křižovatku cest. Je to symbolický dar těm, kdo trpí hlady. Člověk vezme ze svého a obdaruje potřebné.

Samhain je nocí mimo čas a je tedy možné využít ji k pohledu do jakéhokoli jiného bodu v čase. Čtení z Tarotu, run, křišťálové koule či čajových lístků nebude nikdy úspěšnější a také ho bude tento večer hodně.

Pokud do plamenů vhodíte směs šalvěje a muškátového květu a zadíváte se pozorně, můžete v ohni spatřit, co si přejete vědět. Jen pozor, rozmyslete si, jestli jste na odpověď připraveni.

A kdy jindy volit náš výklad než před blížícím se Smahainem?

Už vás asi nemusím dlouze navádět, jak psát své otázky, protože většina z vás již ví, jak se ptát. Tak jen v krátkosti.

Ptejte se jen na to, co opravdu chcete vědět!

Každá otázka je potenciální odpovědí. Ono to působí ode mě teď nelogicky, ale má to důvod. Ptejte se výhradně na to, co jste schopni pak řešit!

Je jistě zajímavé se zeptat, jestli mě přítel podvádí, ale jsem vnitřně připravená na možnost, že ano?! Říkám to proto, že za pohled do budoucna, který zprostředkuji druhému, odpovídám a není mi to jedno.

Ptát se prakticky můžete na cokoli, jen nepokládejte tyto otázky:

huZa jak dlouho? – Tarot nezná čas v tom smyslu, v jakém ho vnímáme my. Právě díky tomu se ale může pohybovat zcela libovolně, protože všechno v tu chvíli je už přítomností. Otázku KDY tedy nelze seriózně zodpovědět.

Co mám dělat? – K tomu, aby Tarot řekl, co máte udělat, by vám musel stranit, musel by vás mít rád nebo vám chtít pomoci. NEŽIJE, čili nemyslí. Řekne vám, co se stane, když uděláte to či ono nebo tamto nebo naprosto cokoli, ale až ve chvíli, kdy věc „pokládá“ za něco, co se děje. Tedy „když udělám“, ne „co mám udělat“.

Ode dneška můžete pod tento článek psát své otázky. Pak jich vezmu sto, protože víc většinou nejsem schopna ani přes víkend zpracovat.

Není třeba psát jména, jen datum narození…

Buďte prosím konkrétní. Je to na dálku, a tak mohu zkoumat jen to, co čtu, tedy bez energie tazatele, a je to tím složitější… Díky.

Odpovědi najdete v pondělním vydání. Ač vím, že to není možné, přeji si, aby se dostalo na všechny.