h1.jpg
Foto: Shutterstock

Den za dnem je to stejné. Starosti a problémy, které se postupně kupí, a vy je před sebou tlačíte jako hovnivál svou kuličku. Zeptá-li se vás někdo, jak se máte, jen mávnete rukou. Jak asi?! Radost se z vašeho života kdovíproč vytratila a vy se cítíte pod psa. Jak ze začarovaného kruhu ven? Jednou z možných cest je tradiční havajská technika pro vytváření hojnosti a štěstí s poněkud legračním názvem ho´oponopono. Jak funguje a co je její podstatou?

Výraz ho’o znamená v havajštině příčina, důvod a slovo ponopono lze přeložit jako přivést k dokonalosti, napravit či opravit chybu. Dohromady jde tedy o jakousi nápravu (opravu) emocí a myšlenek, které pramení z minulosti a způsobují v životě problémy.

Nezpracovaná minulost příčinou problémů v přítomnosti

Podle této havajské techniky pramení veškeré lidské problémy ze vzorců a myšlenek, jež jsou zatížené nezpracovanými emocemi, bolavými vzpomínkami a věčným otáčením zpět do minulosti. Uzdravující metoda ho’oponopono dokáže energii těchto potíží uvolnit cestou vnitřního odpuštění a zbavení se toxických myšlenek a vzorců chování, na jejichž základě opakovaně vznikají problémy i nemoci. Jde o techniku uzdravující celé naše bytí na všech úrovních.

Dr. Ihaleakala Hew Len, velký propagátor techniky a spoluautor knihy Svět bez hranic, se s pozoruhodnou léčebnou metodou ho’oponopono seznámil už v 80. letech minulého století na Havaji. Zpočátku jí nevěnoval příliš pozornosti, časem se však situace obrátila. Dnes se svým společníkem, americkým motivačním řečníkem a autorem několika osobnostně rozvojových knih jménem Joe Vitale jezdí po celém světě, uzdravují a přednášejí. Mimo jiné před několika lety navštívili také Českou republiku.

Svět okolo jako projekce našeho podvědomí

Ho’oponopono pracuje s tím, že vše, co vidíme a slyšíme, to, jak vnímáme okolní svět přechází přes jakýsi filtr našeho podvědomí. Zjednodušeně řečeno, svět jako takový je naší pouhou představou o něm. Jako když se díváme na filmové plátno, sledujeme film a vnímáme striktně jen to, co je na plátně. Nad projekcí nemáme žádnou kontrolu, protože podvědomí – na základě zkušeností – si vybírá, co uvidíme. Žijeme tedy v jakési iluzi, kterou jsme si sami nevědomky utvořili. Technika léčení duše i těla ho’oponopono jednoduchým způsobem uzdravuje naši vnitřní krajinu, a to na základě čtyř jednoduchých prohlášení:

Omlouvám se – Prosím odpusť mi – Miluje tě – Děkuji ti

613f29b457ab4blobid0.jpg
Foto: Shutterstock

Síla sebe-odpuštění

Technika havajských šamanů ho’oponopono učí odpuštění. Zásadní přitom ale je, že vždy odpouštíme pouze sami sobě, a to i v případě, že někdo ublížil nám. Odpouštíme si negativní emoce, ve kterých setrváváme, chyby, bolesti a ukřivdění, které nás opakovaně vracejí zpět a brání životu v přítomnosti. Které nedovolují vidět svět v jeho skutečných barvách a neumožňují cítit přírodu a sounáležitost s planetou Zemí. Umění odpouštět sami sobě je ohromná výzva a ho’oponopono cesta k jejímu dosažení.

Zmíněná prohlášení mají každé svůj význam, vysvětlení:

  • Omlouvám se připouští, že situace existuje a my ji prožíváme
  • Prosím odpusť mi přijímá za stav věcí zodpovědnost
  • Miluji tě znamená lásku ve své pravé podstatě a rozpouští bloky, aby energie mohla proudit bez překážek, vyjadřuje vztah k sobě sama
  • Děkuji ti vyjadřuje vděčnost za vše, co prožíváme a prožili jsme včetně zranění a bolesti; jde o zkušenosti, které nás posouvají dál, i uvědomění si podstaty života a sebe-hodnoty, stejně jako hodnoty ostatních  

Pořadí slov není dané a vychází z vašeho pocitu a situace, o kterou jde. Pomocí intuice se dopracujete ke „správnému“ sledu.

h2.jpg
Foto: Shutterstock

Opakujte si dokola afirmace a věřte v léčebný proces

Jednotlivé věty nebo – chcete-li – afirmace si můžete jednoduše v duchu opakovat, ať už během složité situace, mechanicky po sobě, anebo je využívat jako součást hlubší meditace, ukončení a počátku dne, vždy procítěně a vědomě. Nechávejte slova rozeznít, pusťte si relaxační hudbu, buďte vnímaví. Sledujte svůj dech a tělo, užívejte si klid a uvolnění, které zaplaví vaši duši. Metodou se lze zabývat i hlouběji na různých seminářích a kurzech, dozvědět se o ní podrobněji můžete i z mnoha knih. Díky metodě ho’oponopono dokážete vyléčit nejrůznější životní zádrhele, ať už jde o problematické vztahy, finanční a pracovní problémy, splíny, nedostatečné sebevědomí, zdravotní neduhy a podobně.

Čtěte také Zdravá mysl, zdravé tělo: Zbavte se balastu v hlavě a detoxikujte svou mysl pravidelně

Zdroje: vanicetoassa.medium.comthenaturaldoctors.comharmonyhealthmassage.com

Reklama