Dříve se městu „bílého zlata“ říkalo Solnohrad. Šlo o doslovný překlad jména Salzburg. Tato podoba je však zastaralá a dnes se užívá počeštěná podoba jména Salzburg, tedy Salcburk. To však nic nemění na tom, že díky soli dosáhlo město, ležící na severní straně Alp a na křižovatce starých obchodních cest, v průběhu staletí nebývalého hospodářského rozmachu. Toto město s bohatou historií, prostoupené duchem tradic, jehož podobu vytvářejí vzácné klenoty architektury, je dnes moderní, životem pulzující kulturní metropole v srdci Evropy.

Čísla bývají strohá, přesto nám však dávají určitou představu o tom, co se za nimi skrývá. Jen 150.000 obyvatel na 4.000 kulturních pořadů ročně a 20 překrásných barokních kostelů – to je skutečně nevídaná věc. Salcburk je mnohem více, než jen zemské hlavní město. Salcburk je sen! Jeho typickou siluetu tvoří středověký hrad Hohensalzburg, který shlíží ze svého nedobytného postavení na věže a věžičky barokních kostelů. A tady je máme: Salcburský chrám, Františkánský kostel, Kolegiátní kostel a další spojenci ve víře a dějinách umění. Za městem se zvedá mohutný a pověstmi opředený Untersberg, z jehož vrcholu budete mít město v celé jeho kráse jako na dlani. Chcete vědět a vidět více? Nuže, pojďte s námi na návštěvu Salcburku a nechte se unést jeho krásou.

www.salzburg.info

Krátký průřez historií města

Původně keltské sídlo Ivavo bylo v období územní expanze Říše římské přejmenováno na Iuvavum a stalo se významným správním městem na důležité ose z jihu na sever, kudy procházela římská vojska. Koncem 7. století bylo založeno salcburské biskupství a město se stalo sídlem prvního biskupa. Později převzali vládu nezávislí katoličtí knížecí arcibiskupové, kteří si pak udrželi veškerou politickou moc nad Salcburkem a územím, které spravovali, až do počátku 19 století. Bohatství a blahobyt zabezpečila celému salcburskému arcibiskupství sůl. Díky její těžbě a šikovné obchodní politice město jen vzkvétalo. Příjmy za sůl umožnily zemským pánům povolat nejlepší architekty a pověřit je výstavbou církevních i světských staveb. A protože byli architekti silně ovlivněni rozvernou barokní architekturou z Itálie, získal Salcburk, jemuž se také přezdívá „Řím severu“, nezaměnitelný italský šarm.

Nyní však, alespoň na chvíli, zaměřme svou pozornost na nejslavnějšího Salcburčana všech dob. Wolfgang Amadeus Mozart se narodil 27. ledna 1756 v Salcburku a jeho rodný dům v Obilné uličce (Getreidegasse) je jedním z nejvyhledávanějších a nejčastěji fotografovaných památníků města.

Salcburk

Mozart prožil v Salcburku více než dvě třetiny svého bohužel tak krátkého života. V tomto období zkomponoval většinu svých nesmrtelných děl: symfonie, koncertní skladby, divertimenta, serenády, duchovní skladby a první opery. 350 nejkrásnějších děl otevřelo novou kapitolu hudební historie a vyneslo Mozarta na samotný vrchol hudebního Olympu. V roce 2006 uspořádal Salcburk nádhernou a důstojnou oslavu k 250. výročí Mozartova narození.

Kráčejte krok za krokem po stopách nejslavnějšího syna Salcburku. Nikde jinde nezanechal Mozart tolik památných míst a živých vzpomínek jako ve svém rodném městě, ve městě, jehož historické centrum vyhlásilo UNESCO světovým kulturním dědictvím a kterému se běžně říká Mozartovo město. Jen zde je možné proniknout do hlubin Mozartovy duše a na vlastní kůži pocítit tu neopakovatelnou a magickou atmosféru, kterou toto město vyzařuje.

www.salzburg.info

www.kamkam.eu

 Salcburk

Salcburský festival

„Každé náměstí a každá ulice jakoby byly předurčeny k tomu, aby se staly divadelním jevištěm. Atmosféra Salcburku je prostoupená krásou, hravostí a uměním“..., to jsou slova Maxe Reinhardta, divadelního režiséra a jednoho ze zakladatelů dnes tak slavného Salcburského festivalu. V roce 1920, krátce po skončení první světové války, uskutečnil Max Reinhardt společně s ostatními umělci a intelektuály, mezi něž patřil Richard Strauss, Hermann Bahr, Franz Schalk a básník Hugo von Hofmannsthal, tuto vizi a proměnil celé město v „jeviště světa“. Založením Salcburského festivalu se město otevřelo světu a stalo se světovou kulturní metropolí. Festival pokaždé zahajuje tradiční rakouská divadelní hra „Jedermann“ (Kdokoli), alegorický příběh o lidské morálce. Tato hra byla poprvé uvedena 22. srpna 1920 a od té doby je nepostradatelnou součástí jednoho z nejprestižnějších hudebních festivalů na světe. Salcburk se tak stal skutečně jevištěm světa a strážcem klasického odkazu světové kultury.

Jiný slavný salcburský rodák, dirigent Herbert von Karajan (1908-1989), založil v roce 1967 Velikonoční festival a v roce 1973 hudební festival Letnice. Oba patří k vrcholným kulturním podnikům na nejvyšší umělecké úrovni a právem přitahují tisíce hudbymilovných návštěvníků z celého světa. Tím však výčet kulturních pořadů zdaleka nekončí.

Salcburk

Kultura, hospodářství a věda

V Salcburku se pořádá během celého roku přes 4.000 kulturních pořadů nejrůznějšího zaměření. Hudební sezonu zahajuje v lednu známý hudební festival Mozartův týden, na něj navazují na jaře oba již zmíněné Karajanovy festivaly a vyvrcholením léta je pak největší a nejslavnější ze všech - Salcburský festival. V říjnu se pořádají Salcburské dny kultury, počátkem listopadu je Salcburk zcela ve znamení džezu a rozjímavou náladu nastupujících svátků vánočních pak navozují Adventní zpěvy ve Velkém festivalovém sále.

Salcburk však není jen město kultury, je to také město vzdělání (na salcburské univerzitě Parise Lodrona a na vysoké škole múzických umění Mozarteu studuje více než 12.000 studentů), město kongresů (v roce 2001 bylo v srdci Salcburku otevřeno na ploše 15.000 m2 nové vysoce moderní kongresové centrum s vynikajícím technickým vybavením), správní město (hned po Vídni s nejvyšším počtem konzulárních zastoupení v Rakousku), město politiky a místo setkávání nejmocnějších tohoto světa. Nejdůležitějším hospodářským faktorem Salcburku a Salcburska je cestovní ruch. Díky jedinečné architektonické kráse svého historického centra a kouzlu přírody, která jej obklopuje a jíž dominují zasněžené vrcholy velehor, a také díky skvělé dostupnosti z hlediska dopravy a centrální zeměpisné poloze je město vyhledávaným cílem milionů návštěvníků z celého světa. Jen v minulém roce navštívilo Salcburk 6,8 milionů hostů. Z ekonomického hlediska to znamená roční přínos 360 milionů eur, což je 25 procent salcburského hrubého sociálního produktu. Cestovní ruch navíc zajišťuje 7.500 pracovních míst. Salcburk je také sídlem Evropské akademie věd. Známý rakouský malíř expresionista Oskar Kokoschka zde založil „Školu vidění“, dnes známou pod jménem „Mezinárodní letní akademie“. O mezinárodní věhlas se zasloužily i renomované „Rozhovory o humanizmu“, které se po desetiletí konají v Mozartově městě.

Fotografie: Tourismus Salzburg

www.salzburg.info

www.kamkam.eu

Reklama