Vracíme se k tématu excentrických, nevyrovnaných rodičů, dnes očima psychologa, naší poradkyně pro duši Mgr. Magdaleny Tikalové:
Na tento problém lze nahlížet ze dvou úhlů: jaké důsledky přináší pro svého nositele a konečně jaký vliv má na jeho blízké, zejména na děti. Z hlediska dítěte je třeba si uvědomit, že problém střídavého chování vůči dětem je nejbližší definici ambivalentního vztahu. Pokud rodič střídavě projevuje intenzivní lásku a střídavě neméně intenzivní vztek, dítě se nedokáže v situaci orientovat, je pro něj nesrozumitelná, nepochopitelná. Není si jisto, jestli je milováno. V krajním případě se u něj vůbec nevytvoří vztah bazální důvěry k „excentrickému“ rodiči. Jelikož samo nezíská pevné bezpečné citové zázemí, podobné vzory opakuje i v dospělosti. Člověk, který sám nezíská oporu v rodičovském vztahu, neví a ani nemůže vědět, jak tuto oporu poskytnout vlastním dětem.
Co se týká samotných rodičů, je jisté, že domácích tyranů je celá řada, zejména mezi muži. Jejich společným znakem je nízké sebevědomí, které je nutí jednak vybíjet si zlost na slabších, zejména na své rodině, jednak předstírat ve společnosti vyšší postavení, než jaké ve skutečnosti zastávají.
Řešení spočívá v intenzivní práci se sebou samým, je-li to nutné, i s pomocí kvalifikovaného odborníka. Může pomoci systematická psychoterapie, zaměřená na realističtější sebehodnocení a posílení sebevědomí. Partneři takových tyranů by si takové chování rozhodně neměli nechat líbit, což je však problematické, protože výběr partnerů většinou odpovídá komplementárním rodičovským vzorům.
Co může „neexcentrický“ partner dělat vůči dětem? Předně upozorňovat svého nevyrovnaného partnera na jeho chování. Nikdy však nesmí na partnerovy nedostatky a „přehmaty“ upozorňovat před dětmi – to by mohlo věc ještě zhoršit! Dále se musí snažit vytvořit dětem pevné citové zázemí, ujišťovat je o tom, že jsou oběma rodiči milovány a nemusejí mít strach.
Když se podíváme na konkrétní příklad Dany, ona už jeden velmi důležitý krok udělala: uvědomila si své chování. I když vliv rodičů je v mnoha věcech značný, neplatí stoprocentně. Ta špatná zpráva na tom je, že ne za všechno mohou naši rodiče. Ta dobrá, že se z rodičovského vlivu lze vymanit a zařídit si věci po svém.

Mgr. Magdalena Tikalová