S příchodem podzimu nastává nejen „sezóna“ očkování proti chřipce, ale také očkování proti pneumokokovým infekcím, ke kterým jsou lidé v seniorském věku náchylnější a hůře je snášejí. 16. října proběhl v pražském sídle neziskové organizace Život 90 druhý ročník akce „Pneumokok není pro starý“, tedy den očkování seniorů proti pneumokokovým onemocněním a chřipce. Lékaři z Nemocnice Na Bulovce proočkovali desítky seniorů proti pneumokokovým nákazám i proti chřipce, dle zájmu seniora. Možnosti nechat se očkovat využila i herečka Dana Syslová a televizní moderátor a hlasatel Alexander Hemala. Tím zároveň vyjádřili podporu tomuto projektu. Cílem projektu je upozornit na důležitost prevence – očkování proti onemocnění pneumokokovými infekcemi a chřipce u seniorské populace.
5bc880ad2a25aobrazek.jpg

V loňském roce onemocnělo na invazivní pneumokokovou infekci 238 osob starších 65 let, 45 z nich nemoci podlehlo. „Druhým ročníkem akce „Pneumokok není pro starý“ pokračujeme ve snaze upozornit na fakt, že pneumokoková onemocnění jsou pro naše starší spoluobčany vysoce riziková. V některých případech mohou i ohrozit jejich život. Přitom existuje účinná prevence – očkování, které je navíc pro všechny nad 65 let zdarma. Je důležité, aby senioři o této možnosti věděli a aktivně se u svých lékařů o možnostech prevence informovali,“ říká Mgr. Jan Lorman, ředitel Života 90.
5bc8811abef94obrazek.jpg

5bc880c2d59a5obrazek.jpgPřestože je očkování významným preventivním opatřením proti pneumokokovým infekcím, proočkovanost v ČR se pohybuje na úrovni pouhých 3-4 %. „Vyšší výskyt pneumokokových infekcí je zaznamenáván od října do května. Ve stejném období probíhá obvykle chřipková sezóna. Nabízí se proto spojení prevence obou onemocnění a současné očkování proti pneumokokovým infekcím i proti chřipce,5bc880efdd6dfobrazek.jpgvysvětluje MUDr. Zarina Karimová, lékařka očkovacího centra Nemocnice na Bulovce, a dodává: „Samozřejmě je ale možné nechat se proti pneumokokům očkovat během celého roku, nezávisle na chřipkovém období. Vakcína proti pneumokokovým infekcím se aplikuje v jedné dávce bez nutnosti dalšího přeočkování.“

Pneumokokové infekce patří k častým bakteriálním infekcím u starších lidí. Přenášejí se kapénkovou infekcí a osidlují oblast nosohltanu. Někteří jedinci mohou bakterii pouze přenášet, aniž by u nich onemocnění propuklo. Pokud pneumokoky proniknou z nosohltanu do jiných míst v těle, mohou způsobit závažná onemocnění jako zánět mozkových blan (meningitida), zápal plic (pneumonie) nebo otravu krve (bakteriémie nebo sepse). Tato onemocnění mohou být smrtelná, nebo mohou zanechat trvalé následky. Z hlediska zdroje nákazy a přenosu infekce mohou být významným rizikovým faktorem (nosičem) děti. „Jsem si vědoma nebezpečí, které mohou pneumokokové nákazy přinést. Jsem ráda za možnost nechat se naočkovat. Edukace o rizicích pneumokokových infekcí je důležitá, a proto má projekt Života 90 „Pneumokok není pro starý“ mou plnou podporu,“ říká herečka Dana Syslová. Myšlenku projektu chválí i televizní moderátor a hlasatel Alexander Hemala: „Věřím, že podpora dne očkování seniorů proti pneumokokům má smysl. Pokud očkování pomůže ochránit seniory před vážnými onemocněními vyvolanými pneumokoky a ti si tak budou moct bez starosti naplno užívat tuto fázi života, jedná se o dobré rozhodnutí.“