Vrozená vývojová vada kyčelního kloubu (dysplazie) se vyskytuje u zhruba pěti procent české populace. Z tohoto důvodu všichni novorozenci a kojenci procházejí tzv. trojím sítem ortopedických kontrol.

Vadou kyčelního kloubu jsou více postiženy holčičky

V popředí příčiny vady kyčelního kloubu stojí zejména dědičnost, jako další příčina se uvádí poloha plodu v děloze či vyšší porodní hmotnost dítěte, rizikovým faktorem může být i oligohydramnion (snížené množství plodové vody). S vadou kyčelního kloubu jsou po narození více postiženy holčičky než chlapci. Proč tomu tak je, jsme se zeptali MUDr. Jana Hacha, renomovaného ortopeda pražské motolské nemocnice, zastávajícího také funkci primáře ortopedického oddělení v nemocnici na Mělníku:

„Ano, je pravda, že s touto vadou se rodí více holčiček než chlapečků. Proč tomu tak je, nikdo neví. Jedním z důvodů může být to, že holčičky mají širší pánev a volnější vazivo. Ale maminky holčiček vážně nemusí mít obavy. Naše ortopedie prošla velkým stádiovým vývojem a je na světové úrovni. Od počátku 70. let je u nás dokonce uzákoněno, že každé novorozeňátko musí být během prvních tří měsíců jeho života třikrát preventivně ošetřeno při povinné ortopedické kontrole. Takže tato případná vada je objevena opravdu v raném stádiu a úspěšně léčena.“

sofie

vadou kyčelního kloubu jsou více postiženy holčičky

Vyšetření trojího síta – tři po sobě jdoucí kontroly

První vyšetření

Probíhá v prvním týdnu dítěte ještě v porodnici. Lékař (ortoped) kontroluje správné postavení kyčlí, délku končetin, pohyblivost kyčelního kloubu, odpor a stabilitu kloubu v klidu a pohybu. Maminka dostane v den propuštění zprávu od ortopeda, kterou s sebou musí mít na další kontrole u spádového ortopeda.

Druhé vyšetření

Pokud nebylo první vyšetření v porodnici provedeno ultrazvukově, posouvá se do 2.–3. týdne novorozeněte. Maminka předá dítě ortopedické sestře, která uloží dítě do molitanové kolíbky, kde je napolohované na bok. Ortoped pak provede screening jednoho a pak druhého kyčelního kloubu. Děti ultrazvuková vyšetření snášejí velice dobře.

Třetí vyšetření

Probíhá mezi 12.–16. týdnem života dítěte. Tímto vyšetřením už se dá zjistit první příznak vrozené dysplazie. Opět se provádí klinické vyšetření i screening. Pokud je vše v normě, dítě je vyřazeno z evidence a další kontroly již nejsou nutné.

Diagnostika a následna terapie

Terapie lehčí dysplazie

Terapie začíná po diagnostice vady kyčelního kloubu. Čím dříve se léčba začne, tím lepší jsou výsledky. Zprvu je léčba nechirurgická, lékař se snaží o správnou centraci hlavice kyčelního kloubu do jamky, tím, že nařídí používání širokého (abdukčního) balení novorozence. Široké balení znamená balení dítěte do cca tří látkových plen, aby se dosáhlo správného „roznožení“ nožiček (abdukční postavení). Pokud maminka používá papírovou plenu, dává se široké balení z látkových plen na ni. Dvě látkové pleny se složí na třetiny a upevní v pase další látkovou plenou složenou do užšího pásku. Látkové pleny možno zafixovat do koupených ortopedických kalhotek, které jsou volně prodejné ve zdravotnických potřebách.

Nenahraditelnou a hojně užívanou abdukční pomůckou je i Frejkova peřinka. Velmi šetrné pro novorozence, ale méně používané jsou také látkové Wágnerovy punčošky. Další možností, pokud tak doporučí lékař, jsou Pavlíkovy třmeny, které nosí dítě zhruba od 6. až 8. týdne věku. Je třeba je správně nasazovat a pravidelně kontrolovat ortopedem. Léčba zpravidla trvá 3 až 4měsíce, třmeny jsou účinné až do cca 9 měsíců věku.

perinka Frejkova abdunkční peřinka

Terapie těžší dysplazie

Pokud je zjištěna luxace (vykloubení) kloubu nebo subluxace (částečné, neúplné vykloubení), je dítě s matkou hospitalizováno na dětské ortopedii, kde je snaha pomocí trakce (tj. tahu a zavěšení miminka za dolní končetiny) zajistit správné postavení hlavice stehenní kosti proti kyčelní jamce. Trakce je nejprve ve vodorovném a poté ve svislém směru. Tato léčba trvá několik týdnů.

kycle

Prevence

„Širokým balením, především v prvních týdnech, zajistíme správné postavení hlavice stehenní kosti a acetabula (jamky kyčelního kloubu), a tím umožňujeme správný vývoj kyčle. Jsou známy i případy, kdy se nevhodným balením novorozence původně dobrý nález výrazně zhoršil,“ dodává MUDr. Jan Hach.

Závěr

Dysplazie neboli vrozená vada kyčlí, je v porovnání s ostatními vrozenými vadami poměrně častá, proto je jí věnována taková pozornost a proto se ji daří tak úspěšně léčit! Díky trojímu sítu ortopedických kontrol kojenců dochází k časné diagnostice a léčbě, která má za cíl zabránit nevratným degenerativním změnám kyčle. Díky tomu je prognóza většiny malých pacientů velmi dobrá a mají vysoké šance na úplné uzdravení bez trvalých následků.

deti

 

Reklama