Všimli jste si, jak se zmnožily nezadané třicátnice a čtyřicátnice? Lhostejno, zda rozvedené či manželským soužitím zhola nepoznamenané. Jedno mají společné: Na sňatek nemají ani pomyšlení. Fenomén dostal i své jméno - singlovství (od anglického singl čili svobodný).

Na otázku, proč je tolik svobodných lidí, má autorka bestselleru Deník Bridget Jonesová Helen Fieldingová svůj názor: “Je mnoho důvodů a jedním z nich může být to, že když si na sebe žena vydělá sama, je méně náchylná ke kompromisům. Neprovdá se pak za někoho, kdo ji komanduje nebo nudí. Natož za někoho, kdo jí říká, že má velký zadek.”

Singlové a ti druzí
Singlové už dávno neplatí za egocentrické kariéristy, i když jistou míru sobeckosti jim nelze upřít. Singlovství je postoj, názor na svět, způsob života.
“Svou roli nepochybně hraje i móda a cosi jako sociální nákaza. Někdy může jít ovšem i o pouhou pózu, z nouze ctnost, chcete-li. Mezi vášnivými zastánkyněmi singlovství se totiž lze setkat i s takovými, které by své hlavinky docela rády do chomoutů zastrčily, jen kdyby jim je někdo nabídl. Pro úplnost je ovšem dobré přiznat, že dnešní doba – kladoucí až příliš velký důraz na výkon, pracovní a společenský úspěch - přichází také se svou troškou do mlýna zvaného rozhodování,”  říká PhDr. Petr Šmolka, psycholog z Poradny pro rodinu.


Symbolem nezadaných, krásných, movitých a úspěšných žen, které si umějí užívat života, se stal seriál Sex ve městě. Představitelka hlavní hrdinky, novinářky Carrie Sarah Jessica Parker to cítí následovně: “Jsou to ženy, které někdo zklamal, a ony tak přestaly být naivními holčičkami. Nevědí, co vlastně chtějí: jestli zůstat samy, vystřídat všechny muže v okolí, nebo se vdát.”

Muži ve výhodě
Zatímco ale ženám neúprosně tikají biologické hodiny a hranice plodnosti se nezadržitelně blíží, muže příroda v tomto směru nespravedlivě zvýhodnila. Mohou totiž plodit stále nové a nové potomky s obvykle stále mladšími, tedy plodnými ženami. Mnozí z nich tak stihnou založit za svůj život i tři rodiny.
Psycholog Petr Šmolka přiznává, že pro nezadané muže má tato životní fáze svůj nezpochybnitelný půvab: “Svobodné a především rozvedené kolegyně na ně pořádají doslova hony, stačí se jen napít z nabízeného rohu hojnosti. Čehož, pravda, někteří také plnými hrdly využívají a jiní (ne vždy pouze hrdly) zneužívají.”

Na psí knížku
Do roku 1990 se u nás rodilo mimo manželství zhruba 8 % dětí, dnes již okolo 20 %. Přitom scénář typu ”svedená a opuštěná” je pouze jedním z možných vysvětlení. Není pravda, že by se dnes více svádělo a opouštělo. Navíc ubylo i nechtěných gravidit.
Největší změna spočívá především v dramatickém nárůstu počtu tzv. nesezdaných soužití - vztahů, které mají všechny atributy běžného manželství a rodiny, ovšem bez toho, že by byly spojeny s rituálem sňatku. Došlo k řadě změn našeho právního řádu, v jejichž důsledku již nejsou nesezdaná soužití daňově i jinak tak silně znevýhodňována proti těm sezdaným.

S odkladem sňatku do zralejšího věku se však objevuje ještě jedna skupina svobodných matek. Těch, které se nestačily včas vdát: „Nyní zjišťují, že výskyt vhodných partnerů se v jejich okolí zredukoval natolik, že se z nich stal ne-li vyhynulý, tak alespoň výrazně ohrožený živočišný druh. Pak může být i volba svobodného mateřství řešením. Mimo jiné také proto, že mnohé z nich jsou v té době již natolik slušně situované, že si něco podobného mohou ekonomicky dovolit,” vysvětluje růst počtu svobodných matek Petr Šmolka. 

Citáty od Ženy-in pro inspiraci:
“Svobodný třicetiletý nebo čtyřicetiletý muž je vzácný tvor, kterému se dvoří (toto slovo není přehnané) všechny matky, které mají dcery na vdávání. Číhají na okamžik, kdy se u takového muže projeví nějaká slabost, která by jim umožnila strčit mu do náruče dívčí stvoření.”
Gabriel Chevallier

“Na mnoha pomnících by mělo stát: zemřel ve třiceti, pohřben v šedesáti letech.” Georg Christoph Lichtenberg

“Ve třiceti dám celkem přednost ošklivé ženě před hezkou. Kráska přestala být kráskou, a protože se nevzdělávala a pořád se jí lichotilo, je nesnesitelná. Ošklivá žena naopak má více předností než kdy jindy, a jestliže se dovedla uchrániti před pomluvami, dokonce ji zbožňuji.”
Stendhal

“Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života.”
Honoré de Balzac  

   
Reklama