Foto: Shutterstock

Čísla říkají, že pylovou alergií trpí až 40 % Evropanů a rok od roku jich přibývá. Pyl dokáže alergiky trápit až deset měsíců v kuse. Začíná to na jaře, kdy rozkvétají dřeviny, pokračuje v létě travinami a obilovinami a končí časným podzimem, kdy dominuje pyl bylin a spory plísní. V březnu trápí lidi náchylné na pyl rozkvétající břízy, vrby, topoly, tisy, jalovce, duby a jilmy.  Jedním z hlavních projevů jsou dýchací obtíže. Málokdo ale ví, že se na ně dá vyzrát pomocí fyzioterapie. 

Masáže, jóga i plavání

Dýchací potíže spadají do kompetence fyzioterapeuta stejně jako jakékoli jiné problémy se svalovým a kosterním aparátem. Hlavní dechový sval – bránice, má totiž mimo jiné nezastupitelnou posturální funkci, což znamená, že udržuje pozici těla a jeho části ve stále se měnícím prostředí. Spolu s bránicí se dále na dechovém stereotypu podílí celá řada kosterních svalů, například svaly břišní a svaly mezižeberní. Proto fyzioterapeuticky správné držení těla velmi významně ovlivňuje dýchací funkce a naopak,“ vysvětluje Iva Bílková, vedoucí fyzioterapeutka FYZIOkliniky.

Dýchací problémy není radno podceňovat také proto, že mohou vyústit v bolesti pohybového aparátu. Místo hlavních dechových svalů totiž začne člověk používat ty pomocné, přetěžuje je a mohou vznikat například svalové dysbalance nebo kloubní blokády. To se týká nejen alergiků, ale také astmatiků. 

„Pro odstranění dýchacích obtíží v terapii využíváme techniky měkkých tkání a mobilizace. Důležité je správné dýchání i držení těla. Od problémů ulevuje také správně provedená masáž zad a hrudníku nebo uvolnění stažených tkání trupu pomocí fyzioterapie s míčkem. Existuje také řada způsobů, kterými si může člověk ulevit sám,“ říká Iva Bílková. Fyzioterapeutka doporučuje zejména lekce hatha jógy, plavání, relaxační svalové techniky či hru na dechové nástroje. 

Cvik na uvolnění svalů krku
V sedu si položte ruce dlaněmi křížem přes sebe na horní část hrudníku pod klíční kost. Zakloňte hlavu a ukloňte ji doleva, tak abyste cítili napětí mezi čelistí a klíční kostí. S nádechem se podívejte očima dolů, s výdechem nahoru. Několikrát zopakujte a proveďte to samé také v úklonu na druhou stranu.
Reklama