V posledních letech se poruchy spánku staly významným celospolečenským problémem rozvinutých zemí. Některé souvislosti vzniku poruch spánku jsou známy a lze na jejich odstranění pracovat bez odborné pomoci. Řada poruch spánku však vyžaduje vyšetření specialistou v oboru spánkové medicíny. Na toto téma jsme si povídaly s vedoucí oddělení spánkové medicíny Národního ústavu duševního zdraví MUDr. Jitkou Buškovou, Ph.D.

Proč spánková laboratoř? Proč by ji měli lidé vůbec vyhledávat?
Spánkovou laboratoř vyhledávají hlavně lidé, kteří mají nějaké poruchy spánku. Trpí například nespavostí nebo naopak nadměrnou denní spavostí, mají poruchu dýchání ve spánku, zástavy dechu neboli spánkové apnoe. Přicházejí k nám také pacienti kvůli abnormálnímu chování ve spánku, to jsou tzv. parasomnie jako například náměsíčnost, noční děsy nebo noční můry. Ale vyšetřujeme také pacienty s poruchami pohybu ve spánku (např. syndrom neklidných nohou).

sleeps

Jsou poruchy spánku věcí dědičnou nebo jsou spíše spojovány se psychosomatikou a životním stylem?
Do spánku se určitě promítá obojí. U určitých poruch spánku je genetická a rodinná vazba poměrně vysoká. Je ale pravda, že i každodenní stres se může významně podílet na zhoršené kvalitě nočního spánku.

Pokud bychom se zaměřili konkrétně na nespavost, co je považováno za extrém?
Množství spánku, které potřebuje je velmi individuální. Za normální délku spánku se považuje rozmezí od šesti do devíti hodin. Pokud budu spát méně než těch šest hodin a budu vstávat neosvěžená, unavená, podrážděná a během dne budu nevýkonná, to už můžeme považovat za projevy nespavosti.

Jak probíhá léčba pacienta trpícího insomnií ve spánkové laboratoři?
Pacient nejprve přichází ke klinickému pohovoru, abychom se něco dozvěděli víc o jeho problému, a podle toho indikujeme vhodné vyšetření. Základní vyšetření spánku se nazývá polysomnografie. Vyšetření je pro pacienta komfortní v tom, že ve spánkové laboratoři spí v jednolůžkovém pokoji, s vlastní koupelnou. Co už je méně pohodlné, jsou elektrody a sensory, které musí mít připevněné na sobě, abychom mohli určit, ve kterém spánkovém stádiu se nachází a abychom se mohli vyjádřit k případné poruše spánku.

Jedná se o vyšetření na jednu noc?
Většinou ano, ale občas jsou potřeba noci dvě, zejména kvůli adaptaci na prostředí. Někteří pacienti, např. ti, kteří trpí nočními epileptickými záchvaty, u nás stráví i několik dní.

Dá se určit, zda nespavostí trápí více muže či ženy?
Některé poruchy spánku jsou častější u žen, jako např. nespavost, zatímco např. spánková apnoe (chrápání a zástavy dechu ve spánku) je častější u mužů.

Trpí spánkovými poruchami i děti?
Ano, děti často trápí noční děsy, noční můry nebo náměsíčnost, ale u řady dětí se setkáváme také s nespavostí.

Co by měl člověk dělat, aby se nespavosti zbavil?
Existují obecná doporučení pro zdravý spánek, přičemž za nejdůležitější bych považovala pravidelnost. Pravidelnou dobu uléhání i vstávání, aby měl organismus možnost zvyknout si na to, že teď se spí a jindy je zase vzhůru. Důležitá je také dostatečná délka spánku, pobyt na přirozeném světle, a večer naopak zklidnění a ochrana před modrým světlem z elektronických zařízení. Ložnice by měla mít nižší teplotu, měla by být tichá a dobře zatemněná. Člověk by neměl jíst těžká jídla až tři hodiny před ulehnutím. A samozřejmě spánku škodí alkohol i nikotin.

A jaký je váš názor na volně dostupné doplňky stravy podporující kvalitní spánek?
Bylinkové preparáty lze určitě vyzkoušet ještě předtím, než pacient vyhledá lékaře s problémem nespavosti. Často se ale setkáváme s tím, že tyto přípravky u vážnějších problémů nejsou dostatečně účinné.

 Na co se podle vás klade největší důraz při léčbě poruch spánku?
Určitě je důležitá vlastní aktivita pacienta, včetně dodržování obecných doporučení pro zdravý spánek, u poruchy dýchání ve spánku je často na místě redukce váhy, nutný je dostatek pohybu. Pacienti s nespavostí mají dále na našem pracovišti možnost zúčastnit se skupinové terapie, tzv. kognitivně-behaviorální psychoterapie, která je v léčbě nespavosti velmi účinná. Vůbec to, že NÚDZ nabízí propojení jednotlivých specializací a umožňuje spolupráci neurologů, psychologů a psychiatrů, je zejména u poruch spánku velmi důležitá.

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Inzertní video: 

Čtěte také:

Reklama