ha1.gif
Foto: Shutterstock

Připravte se
Příprava je základ. Někdy na ni sice není prostor, ale pokud se nějaké téma chystáte sami otevřít, než to uděláte, najděte si na něj čas. Zjistěte si o tématu více, sesumírujte si v hlavě argumenty. Dobré také je přemýšlet o vhodném čase a místě. Věci, které nehoří, mohou počkat a je lepší si jimi nekazit třeba společnou dovolenou.

Zjistěte, co od hádky chcete
Na začátku je také dobré si stanovit, co od hádky chcete. Touha ponížit, znemožnit, zesměšnit nebo takzvaně utřít druhého člověka vám možná přinese chvilkové uspokojení, ale z dlouhodobého hlediska vám dá spíše špatný pocit a povede ke zhoršení vztahů. Výhra v hádce nemusí vždy znamenat, že oponent uzná, že jste měli ve všem pravdu, zatímco on se ve všem zcela mýlil. A většina hádek v reálném životě tak ani nekončí. Nebuďte proto zklamaní, když k tomu nedojde. Výhrou může být  i to, že se dotyčná osoba zamyslí nad vaší situací a považuje váš názor za relevantní. Díky hádce si také můžete rozšířit obzory, něco nového se dozvědět apod. 

Poznejte svého oponenta
Pokud chcete oponenta naklonit na svou stranu a přesvědčit ho o své pravdě, měli byste mít alespoň základní znalost o jeho osobnosti. Někteří lidé více reagují na argumenty podložené emocemi a je pro ně důležitá empatie, jiní jsou spíše analytičtí a logičtí.

Začnete od menších problémů
Změnit v jedné hádce názor daného člověka na určitou obecnější skutečnost se vám asi jen tak snadno nepodaří. Proto je lepší problém rozebrat na menší činitele a řešit je postupně.

ha2.gif
Foto: Shutterstock

Používejte příklady
Vaše argumenty by se měly opírat o konkrétní příklady a příběhy, na kterých můžete ilustrovat, co přesně danou věcí myslíte. Zajistíte si tak lepší pochopení protistrany. 

Ptejte se spíše jak než proč
Pokuste se odhalit oponentovu slabinu, která může spočívat v tom, že nemá o dané problematice dostatečně hluboké znalosti. Neptejte se proč, ale spíš jak a nechte si vysvětlit, co přesně daným argumentem myslí a jak konkrétně ho chce uvést do praxe. Mnohdy tím protistranu zaskočíte a ta zjistí, že vlastně pořádně neví.

Emoce a empatie
Ukázat v zapálené debatě emoce, abyste nepůsobili jako necitlivé bytosti, je důležité. Na druhou stranu se to s nimi ale nesmí přehánět. To, že svého oponenta překřičíte, neznamená, že máte pravdu. Naopak v něm vyvoláte ještě větší přesvědčení o vlastní pravdě a pocit frustrace. Budete působit jako někdo, kdo své přesvědčení opírá o přehnanou agresivitu. Dejte druhé straně prostor k vyjádření. Pečlivě naslouchejte, snažte se pochopit její úhel pohledu a být empatičtí. Snažte se při hádce zachovat co největší míru klidu, jaké jste schopní. Nekřičte a mluvte pomalu a srozumitelně.

61fa6f5121234pa.gif
Foto: Shutterstock

Lichoťte
Sice to může být v určitých situacích nesmírně těžké, ale není od věci, pokud partnerovi v hovoru nějak zalichotíte. Řeknete, že si vážíte jeho úsudku apod. Lichotka pomůže přiklonit ho na vaši stranu a otevře větší ochotu minimálně ke kompromisu.

Poznejte, kdy odejít
Pokud se hádka odehrává v agresivní rovině a s oponentem se neustále točíte v kruhu, nemá cenu v takové debatě pokračovat. Raději ji ukončete, nechte téma trochu uležet a vraťte se k němu později.

Zdroje: Mentalfloss, Fs.blog, Vox, The Guardian, Time