Vzhledem k těmto rostoucím omezením a stále klesající poptávce ze strany zákazníků, která v posledních několika týdnech vedla k poklesu provozu a prodeje, je skupina Air France-KLM povinna postupně výrazně snižovat svou letovou aktivitu.
5e70ed71bae7bimage.png
Air France – KLM bude nadále sledovat aktuální vývoj situace a dle možností kapacity upravovat. V důsledku snížení kapacit, přeruší Air France provoz celé své flotily Airbus 380 a KLM celé flotily Boeing 747.

Neustálé zhoršování životního prostředí spojené s epidemií a prudké snížení zájmu o činnost Air France – KLM, vede skupinu k předpovědi výrazně horší finanční situace. Skupina odhaduje, že pokles výnosů z osobní dopravy v důsledku snížení kapacity bude kompenzován pouze přibližně 50% poklesem variabilních nákladů (před opatřeními na úsporu nákladů).

V této mimořádně obtížné situaci uvítala skupina Air France-KLM prohlášení francouzské a nizozemské vlády, z nichž každá naznačila, že projednávají všechny možné prostředky na podporu skupiny.
5e70ed85cf230image.png

Na zbývajících letech provádí skupina důkladné čištění a desinfekci, která má zajistit bezpečné cestování. Více ve videu:

Za účelem vypořádání se s touto situací přijala skupina Air France – KLM řadu opatření k zajištění svého peněžního toku:

  • Byla stanovena úsporná opatření, která v roce 2020 vygenerují celkem 200 milionů EUR
  • Podle počátečního vyhodnocení investičního plánu došlo ke snížení plánu investičních výdajů o 350 milionů EUR, ke kterému se přidá dopad na snížení investic do údržby.
  • Air France a KLM budou se svými volenými zástupci zaměstnanců konzultovat jednotlivá opatření, která zohlední dopad očekávaného poklesu aktivity.
  • Minulý týden čerpala skupina Air France-KLM úvěr v celkové výši 1,1 miliardy EUR. Letecká společnost KLM čerpala též úvěr v celkové výši 665 milionů EUR. K 12. březnu měla skupina a její dceřiné společnosti hotovost a ekvivalenty v hotovosti více než 6 miliard EUR.

Více na KLM.CZ
5e70ed54c65abimage.png

Reklama