Jak nebezpečná je srdeční arytmie? Existuje nějaká souvislost mezi srdeční arytmií a mozkovou příhodou? Na tyto a další otázky nám odpověděl doc. Miloš Táborský, přednosta I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzity Palackého v Olomouci.

Doc. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA, přednosta I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzity Palackého v Olomouci

srdce

V rodině máme časté srdeční vady. Jaká je prevence srdečních onemocnění a jaká onemocnění srdce jsou nejčastější?
Častým onemocněním srdce jsou poruchy srdečního rytmu – arytmie. Arytmií je celá řada, nejčastěji se však vyskytuje fibrilace síní. Fibrilace síní sice bezprostředně neohrožuje na životě, ale významně zhoršuje jeho kvalitu. Je navíc spojena se zvýšeným výskytem zdravotních komplikací, například cévní mozkové příhody. Základní prevencí je dodržování zásad zdravého životního stylu. Důležitý je pravidelný pohyb, dbát na zásady zdravého stravování, vyhýbat se nadváze i obezitě a kontrolovat cholesterol. Pokud je jedinec navíc léčen s diabetem či s vysokým krevním tlakem a dalšími nemocemi, je nutné tuto léčbu nepodceňovat. Mezi primární prevenci patří u pacientů nad 40 let také pravidelná návštěva lékaře jednou ročně.

Jak nebezpečná je srdeční arytmie?
Obecně se srdeční arytmie, tedy poruchy srdečního rytmu rozdělují a dvě skupiny, na arytmie projevující se pomalým srdečním rytmem, který je pro pacienta nebezpečný a řeší se implantací kardiostimulátoru, a na arytmie charakteristické zrychlenou srdeční činností. Ze skupiny arytmií se zrychlenou či nepravidelnou srdeční činností pouze fibrilace síní může člověka ohrozit na životě, zejména cévní mozkovou příhodou, či ucpáním a následnou nedokrevností periferních tepen dolních končetin. I v případě, že fibrilace síní bezprostředně neohrožuje život pacienta, vede tato nemoc k výraznému zhoršení kvality života. Nedostatečná léčba nemoci může vyvolat cévní mozkovou příhodu a další zdravotní komplikace, je tedy vhodné dbát na důslednou prevenci a pravidelné prohlídky u lékaře, které jsou klíčové pro včasné odhalení a léčbu.

Existuje nějaká souvislost mezi srdeční arytmií a mozkovou příhodou?
Cévní mozková příhoda a poruchy srdečního rytmu spolu opravdu souvisí. Fibrilace síní, což je nejčastěji se vyskytující druh srdeční arytmie, je spojena s nepravidelnou činností síní. Nesprávně fungující srdce nedokáže dostatečně přečerpávat krev v pravidelných intervalech do krevního oběhu a ze zbylé krve se mohou vytvořit krevní sraženiny. Sraženiny se mohou uvolnit, putovat cévami a tepnami po celém těle a některou z nich ucpat.  Velmi často dochází k zneprůchodnění některé z mozkových tepen, čímž vzniká cévní mozková příhoda (mrtvice). V případě, že se sraženina zastaví v srdci, může zapříčinit i jeho selhání.

Ošetřující lékař mi diagnostikoval fibrilaci síní, existují nějaká rizika spojená s touto nemocí? Jak komplikacím, které se s fibrilací síní mohou pojit, předcházet?
Fibrilace síní je nejčastější druh srdeční arytmie, projevuje se nepravidelnou činností srdečních síní. Tato nemoc není spojena s bezprostředním ohrožením života pacienta, ale výrazně zhoršuje jeho kvalitu. Nemoc může být navíc spjata se zvýšeným výskytem dalších zdravotních komplikací, například cévní mozkové příhody. Pacient s fibrilací síní by proto neměl tuto nemoc podceňovat a dodržovat veškerá léčebná doporučení svého ošetřujícího lékaře, především by měl pravidelně užívat předepsané léky. Důležité je také dodržovat zásady zdravého životního stylu a pravidelně docházet na preventivní lékařské prohlídky.

Jak se léčí fibrilace síní? Lze této nemoci nějak předcházet?
Léčba fibrilace síní spočívá především v užívání léčiv na úpravu srdečního rytmu, často také léků na snížení srážlivosti krve a v dodržování dalších doporučení ošetřujícího lékaře. Na vzniku a rozvoji nemoci se může podílet také nezdravý životní styl. Nedílnou součástí léčby a s ní spojených komplikací je proto také dodržování zásad zdravého životního stylu. Pacienti by se měli vyhýbat kouření, stravě bohaté na sůl a tuky, stresovým situacím a nadváze či obezitě. Velice důležité jsou také pravidelné prohlídky u lékaře, které mohou včasně odhalit možné komplikace. Vhodnou léčbu doporučí pacientovi jeho lékař s ohledem na věk a jeho aktuální zdravotní stav.

Za rozhovor děkujeme:

Doc. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA, přednosta I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzity Palackého v Olomouci

Reklama