Nejprve si rodiče musí na nového člena rodiny zvykat, časem ho ale poznají lépe a naučí se mu rozumět. Máte však možnost dát komunikaci mezi vámi a vaším miminkem zcela nový rozměr. Vaše malé nemluvňátko vám toho možná chce říct víc, než jste tušila. Můžete si sním popovídat, přestože ještě neovládá lidskou řeč. Jak? Znakováním.

Ve světě se tato technika dorozumívání používá více než dvacet let, vČesku ji rodiče teprve objevují. Znakovou řeč pro batolata poprvé podrobně popsaly a dlouhodobě zkoumaly profesorky psychologie Linda Acredolová a Susan Goodwynová z Kalifornské Davis University.

Přednostka dětského oddělení vývoje chování zKalifornské univerzity Robin Hansenová o znakování řekla: „Program znakové řeči Baby Signs je jedna z nejlepších věcí, které můžete pro své dítě udělat. Jako dětská lékařka vřele doporučuji Baby Signs novým rodičům.”

Znaková řeč pro batolata je soubor jednoduchých pohybů, které jsou speciálně uzpůsobeny motorických schopnostem dětí. Pomocí těchto gest mohou vyjádřit (nejen) své potřeby. Nevědomky ji užívají všechny rodiny s dětmi. Kývnout hlavou na souhlas, naopak zavrtět hlavou, když nesouhlasí, mávat na pozdrav či tleskat, když se něco líbí – to jsou základní gesta, která se děti naučí velmi brzy. Znakování umožní dětem mnohem lepší komunikaci srodiči i v době, když začínají mluvit a některá slůvka už ovládají. Pomocí znaků se naučí říkat například: „Prosím, děkuji, pomoc, máma, táta, jíst, pít.“ Ale i slůvka jako: „Květina, koupat, pes, kůň, čepice.“

Zmíněným profesorkám, které se touto „řečí“ podrobně zabývaly, se podařilo prokázat, že znakování vytváří pevné základy pro komunikační zdatnost, která jedince neopustí ani vdospělém věku. Tato schopnost pak vede kúspěchům při navazování kontaktů, ve škole, vpráci i vosobním životě. Znakování podle nich vede i kvyšší inteligenci.

Dalším výzkumy pak prokázaly, že batolata, která se naučila znakovat, se svými rodiči komunikují mnohem častěji, jejich pouto je pevnější a mezi dítětem a rodiči panuje větší důvěra. Znakování podle vědců také snižuje frustraci, podporuje pozitivní emocionální vývoj, posiluje sebedůvěru dětí a dává impulz k intelektuálnímu rozvoji.

Jak se to naučit?
Uvádí se, že děti se naučí první znaky kolem desátého měsíce věku. Většina dětí používá znaky vobdobí kolem prvních narozenin.

Rodiny, které si chtějí dětskou znakovou řeč osvojit, mají několik možností, jak na to. Jednou znich je nakoupit potřebnou literaturu sinstrukcemi a vysvětlením jednoduchých znaků (vydává ji například nakladatelství Baby Signs), další možnost je navštívit kurz či seminář nebo se obrátit na certifikovaného instruktora. Tito instruktoři většinou působí vmateřských centrech. Kurzy probíhají pod vedením zkušených instruktorů hravou a zábavou formou.

Znakují i ve školkách
Poskytovatelé služeb pro děti a rodiče (jesle, mateřské školy, mateřská centra, dětské léčebny apod.) se chtějí stěmi nejmenšími také umět dorozumívat. A když jste své batole naučila znakovat, byla by škoda, aby tuto schopnost nemohlo také vjeslích nebo ve školce patřičně využít.

VČeské republice už existuje řada center, jejichž zaměstnanci prošli školením a mohou tedy při své práci dětskou znakovou řeč používat. A ztoho bezpochyby pramení spokojenost na všech stranách.

Prohlédněte si několik znaků:
Táta


Máma

Děkuju

Jíst

Mléko

Spát


Zajímavé odkazy:
Pokud ovládáte angličtinu, můžete se podívat na pohyblivý „slovník“ znakové řeči pro batolata také ZDE.

Podrobnosti o znakování, seznam instruktorů a seznam vyškolených center naleznete na stránkách babysigns.cz.

Co říkáte na znakování pro batolata? Naučila byste se to, nebo už znakovat dokonce umíte?